Adres Foto
11 dec.: Adventsviering H.V.D.

11 dec.: Adventsviering H.V.D.


22 november 2019

 

De HvD-commissie gaat weer een Adventsviering organiseren, langs deze weg willen we u hiervoor uitnodigen.

De Adventsviering wordt gehouden op woensdag 11 december a.s. in d’Olthof. Om 15.30 uur beginnen we met het zingen van een aantal liederen, het lezen van een gedicht en een meditatie.

Aansluitend zal er een broodmaaltijd plaatsvinden. We verwachten dat de maaltijd om ongeveer 17.00 uur zal beginnen en om uiterlijk 18.30 uur zal eindigen.

 

Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom.

 

We hopen op een grote opkomst. U moet zich wel voor vrijdag 6 december 2019 opgeven bij mevr. G. Courtz tel.371781

 

Mochten er problemen zijn met het vervoer naar/van d’Olthof dan kunt u ook bellen met mevr. G. Courtz.

 

Vriendelijke groet,

 

Agnes Veenstra

namens de H.v.D.-commissie.

 

Erediensten
  • 8 december 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 13 december 2019 Ds. H. Hoogeveen
  • 15 december 2019 Ds. G. van Beusekom
  • 20 december 2019 Mw. H. Wiechers
  • 24 december 2019 --