Adres Foto
11 dec.: Adventsviering H.V.D.

11 dec.: Adventsviering H.V.D.


22 november 2019

 

De HvD-commissie gaat weer een Adventsviering organiseren, langs deze weg willen we u hiervoor uitnodigen.

De Adventsviering wordt gehouden op woensdag 11 december a.s. in d’Olthof. Om 15.30 uur beginnen we met het zingen van een aantal liederen, het lezen van een gedicht en een meditatie.

Aansluitend zal er een broodmaaltijd plaatsvinden. We verwachten dat de maaltijd om ongeveer 17.00 uur zal beginnen en om uiterlijk 18.30 uur zal eindigen.

 

Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom.

 

We hopen op een grote opkomst. U moet zich wel voor vrijdag 6 december 2019 opgeven bij mevr. G. Courtz tel.371781

 

Mochten er problemen zijn met het vervoer naar/van d’Olthof dan kunt u ook bellen met mevr. G. Courtz.

 

Vriendelijke groet,

 

Agnes Veenstra

namens de H.v.D.-commissie.

 

Erediensten
  • 19 juli 2020 kandidaat mw. G. Broekman: online
  • 26 juli 2020 Ds. P.W. van Lunteren: online
  • 2 augustus 2020 Ds. H. Bakhuis: online
  • 9 augustus 2020 Ds. A.P. Heiner: online
  • 16 augustus 2020 dhr. H. Lowijs: online