Adres Foto
17 t/m 24 jan.: Week van gebed

17 t/m 24 jan.: Week van gebed


12 januari 2021

 

17 t/m 24 januari: Week van gebed

 

De oproep van Jezus, Blijf in mijn liefde, staat centraal

 

 

De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 t/m 24 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door wereldwijd te bidden wordt eenheid ervaren. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid.

 

Dit jaar komen we niet fysiek bij elkaar. Omdat bidden in deze tijd erg belangrijk is vragen wij of u thuis mee wilt bidden. De week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de raad van kerken. Op de www.weekvangebed.nl kunt u meer informatie en  gebedspunten vinden.

 

Erediensten
  • 28 februari 2021 Ds. G.A. Trouwborst
  • 7 maart 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 10 maart 2021 Ds. B. Gras
  • 14 maart 2021 ntb
  • 21 maart 2021 Ds. H. Bakhuis
Agenda