Adres Foto
20-27 jan.: Week van Gebed

20-27 jan.: Week van Gebed


14 januari 2019

 

Week van GEBED

 

Van 20 tot en met 27 januari 2019 wordt de Week van Gebed voor de eenheid van christenen georganiseerd.

 

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen.

 

Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. De Interkerkelijke Gebedsgroep nodigt U en jou van harte uit om mee te doen in Zuidwolde van maandag 21 januari t/m vrijdag 25 januari om 18.45 uur in de Olthof bij de Hervormde Kerk.

 

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd  miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.  De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor Eenheid bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. We krijgen deze week elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt, door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

 

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed vind je op  www.weekvangebed.nl   Voor informatie over de gebedsavonden in Zuidwolde: marrypiel@gmail.com.

 

 

 

Erediensten
  • 30 augustus 2019 mw. S. Groote
  • 1 september 2019 Ds. A.B. Broekman en Ds. B. Gras
  • 6 september 2019 Ds. B. Gras
  • 8 september 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 13 september 2019 mw. D. de Mots