In oktober van 2020 zijn we alweer voor de 3e keer gestart met een groep gemeenteleden van onze kerk met de cursus Launch Out. De naam “Launch Out” staat voor: “het starten van iets dat nieuw en anders is dan wat men al deed of bekend is”.

We hebben ca. 3 bijeenkomsten in d’Olthof mogen doen en daarbij hebben we, geheel coronaproof, heerlijk met elkaar kunnen eten. Het samen genieten van een maaltijd is ook erg belangrijk, het symboliseert onze wederkerige relatie. Echter door de steeds strenger wordende maatregelen zijn we genoodzaakt de bijeenkomsten, tot nader orde, online voort te zetten. Het proces, waar we als cursisten door heen gaan, kenmerkt zich door 3 woorden: overgavegehoorzamen en actie. We leren onszelf los te laten om God met een open hart te leren kennen. Als we God dan leren kennen, dan leren we ook om Hem te vertrouwen, zodat we Hem ook kunnen gehoorzamen. Vanuit daar willen we dan samen met God voortbewegen en het plan voor ons leven met Hem doorlopen.

De volgende onderwerpen zijn tot nu toe aan bod geweest: “het Vaderhart van God”, Gods stem verstaan”, “Wie/wat is nu de Heilige Geest”, “Jezus, de Heer van mijn leven” en “het belang van het gezin in Gods Schepping”. We proberen daarnaast ook elke bijeenkomst Hem te aanbidden. Bij aanbidding gaat het God om een toegewijd hart en dat je je volkomen op Hem richt. Dat kun je op verschillende manier doen. Bekende manieren zijn; bidden, zingen, knielen, muziek maken, maar ook bijvoorbeeld  jouw gedachten op papier zetten.

Onlangs kregen we de opdracht om een eigen psalm te schrijven, zoals David lang geleden dat ook heeft gedaan. Als je de psalmen van David goed bestudeert, zie je dat David tot God bidt, Hem prijst, eert, dankt, om hulp vraagt en dat hij ook zijn beklag doet. Uit deze opdracht zijn prachtige psalmen ontstaan. Onderstaand tref je hiervan twee eigengemaakte psalmen aan:

Psalm 151

O Heer, waar moet ik heen?

Ik kan de weg niet vinden.

Wie is het die mij kent?

U bent het Heer!

U richt mij op, als ik ben gevallen.

U bevestigt mij, als ik mijzelf ontken.

U droogt mijn tranen, als ik huil.

U vult mij met Uw liefde.

Dank U wel voor wie U bent.

Wie U bent voor mij en voor iedereen die U zoekt.

Zó groot is uw genade, dat ik steeds opnieuw
mag komen in Uw liefde.
-0-0-0-0-0-

 

Psalm 152

God, wat is het in de wereld koud en stil,
Is er iets wat u ons zeggen wil?
We zijn nu niet voor niets even op afstand van elkaar gezet,
Heer, laat het ons weten, wat is het?

Is het, dat wij niet genoeg de tijd voor u nemen,
dat we nu leven in een tijd van extremen?
Dat men steeds meer U de rug toe keert,
dat het lijkt dat het geloven in U ons steeds minder deert?

Heer, laat ons weten welke weg we nu juist moet bewandelen,
dat we meer en meer naar Uw wil mogen handelen.
Heer, leer ons weer leven naar Uw woord,
zodat de wereld weer hoop mag krijgen en leven zoals het in uw ogen hoort.

Heer, leer ons dat Licht te zijn,
Dat mensen zich aan ons kunnen warmen, ook al hebben ze leegte en pijn.

Ik geloof dat u deze rustpauze gebruiken wil,
om ons bewuster van U te maken, warm, in plaats van kil.
Laten we daarom vanaf nu het Licht van deze wereld zijn,
Dan zal de aarde stralen met lichtjes van Hemelse zonneschijn.

-0-0-0-0-0-

We hopen jou een kijkje te hebben gegeven in onze cursus Launch Out. We zijn erg blij en dankbaar dat we dit proces met elkaar mogen beleven. We hopen dat dit onze gemeenteleden een boost mag geven om meer en meer te wandelen met Jezus en hierdoor dichter bij onze missie te komen: “ Samen Jezus (be)leven, Samen Jezus naleven”!

Team cursus Launch Out
Rianka Bekendam, John Meijerink, Brenda Courtz, Barbara Bisschop en Inge van der Veen