Nieuw jaar, nieuwe huisstijl

In het afgelopen jaar hebben we voor onze gemeente een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Dit betekent een nieuw logo en nieuw kleurgebruik, dat terugkomt op allerlei communicatiemiddelen. Waaronder binnenkort ook een nieuwe website! Het past bij de veranderingen die in de afgelopen jaren zijn ingezet, onder andere in de kerkelijke organisatie en qua onderwijs. We presenteren het hierbij graag aan u en jou.

Wat zochten we?

Het moest een logo worden dat eigentijds, vriendelijk, persoonlijk en voor alle generaties aansprekend is. Het moest ook passen bij onze identiteit en missie. We zijn een gemeente van alle generaties die vanuit de relatie met God en elkaar wil leven.

Over de vorm

Het nieuwe logo symboliseert de groei, terug te zien in het organisch gevormde kruis. De kleuren symboliseren de diversiteit van de gemeente, de verbinding van onze gemeenteleden en de saamhorigheid rondom het kruis. Het logo heeft ook stralen; we willen uitdragen waar we met ons geloof staan. Samen Jezus beleven, samen Jezus naleven.

Over de kleuren

De hoofdkleur is groen, de kleur van groei. Het is een frisse, moderne variant als verbinding met het oud-groen dat in o.a. het interieur van de kerk terugkomt. De kleur blauw van water is in bijbels opzicht een link naar de doop. De fuchsiarode kleur legt de relatie met het bloed van Jezus. En oranje is het symbool voor het vuur en de vreugde van de Heilige Geest.

Wij hopen natuurlijk dat het u en jou aanspreekt. Zijn er reacties of vragen over, dan horen wij dat graag. Stuur een mail naar communicatie@hervormdzuidwolde.nl.

Taakgroep Communicatie: Karin Boer, Jan Dekker, Marco van der Veen en Hans Huiskes