Voor alle mensen, die anders de HVD Paasmiddag bezoeken:

Ook dit jaar mogen we nog niet bij elkaar komen om samen Pasen te vieren. Toch zijn we in gedachten en gebed bij u allen die al zolang thuis moeten blijven vanwege de opgelegde maatregelen.

De kracht van gebed en geloof kan ons er niet onder krijgen, want Jezus is overwinnaar. Hij heeft de dood overwonnen en we mogen uitzien naar een nieuwe toekomst met Hem in het vooruitzicht.

Op het kaartje wat u ontving met de bloembolletjes staat:

Stil…het was Gods wil Zijn Zoon te geven

Stil…Jezus droeg mijn kruis mijn zonden zijn vergeven

Stil…duisternis wacht op het Licht

Stil…in verwondering dat U voor mij ging.

 

Een vriendelijke groet en Gods zegen.

 

Namens het bestuur,

Agnes Veenstra