Nog steeds diverse vacatures!

Laten we ‘Samen Jezus beleven, samen Jezus naleven’

Sinds het najaar van 2020 hebben we herhaalde oproepen gedaan voor de inzet van vrijwilligers binnen onze gemeente. Helaas tot nu toe zonder voldoende resultaat. Hierdoor komen we in een situatie terecht die niet langer houdbaar is. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op een klein aantal vrijwilligers. Vrijwilligers vervullen noodgedwongen meerdere functies. Vrijwilligers kunnen, soms na vele, vele jaren van inzet voor de gemeente, geen stapje terug doen om hun taak over te dragen. Verwachten we dan ze hiermee door blijven gaan? Nee, er ontstaat (als hier geen verandering in komt) wel een situatie waarbij belangrijke zaken binnen de Hervormde Gemeente Zuidwolde noodgedwongen zullen moeten stoppen. Dat zou toch een grote domper zijn voor onze bloeiende en actieve gemeente?

Sinds begin dit jaar is de organisatiestructuur van onze gemeente grondig aangepast. We werken nu met een kleine kerkenraad waarbij veel taken zijn gedelegeerd aan zelfstandig functionerende taakgroepen. Het mooie van deze opzet is dat iedereen een rol kan oppakken binnen onze gemeente zonder meteen in een kerkenraad te hoeven plaatsnemen, voor vier jaar ‘ergens aan vast te hoeven zitten’ of veel vergaderingen te hoeven bijwonen.

Je kunt datgene doen waar je goed in bent of wat je mooi vindt om te doen! Ben je meer praktisch ingesteld dan ben je van harte welkom, maar als je meer bestuurlijk bent aangelegd is er ook veel te doen. Je kunt ambtsdrager worden en evt. mee helpen bouwen in de kerkenraad, maar je kunt ook medewerker zijn in een taakgroep zonder ambtsdrager te zijn. Ook als je dooplid bent en geen belijdend lid van onze gemeente kun je als vrijwilliger in één van onze taakgroepen aan de slag. Zo kunnen we ieders talent inzetten voor Gods wijngaard hier in Zuidwolde!

We zullen hier niet alle vacatures en werkzaamheden waar vrijwilligers voor worden gezocht opnoemen, maar een aantal cruciale vacatures willen we hier toch vermelden:

  • Voorzitter taakgroep pastoraat
  • Scriba (secretaris kerkenraad)
  • Voorzitter taakgroep Kerkrentmeesters
  • Kringouderling

Daarnaast zijn er vele taken te vervullen binnen de diverse taakgroepen; we noemen de taakgroepen nog even allemaal:

  • Taakgroep Diaconie
  • Taakgroep Pastoraat
  • Taakgroep Kerkrentmeesters
  • Taakgroep Diensten en Onderwijs
  • Taakgroep Kinder- en Jeugdwerk
  • Taakgroep Communicatie

Er is dus voor elk wat wils binnen de organisatie van onze mooie gemeente. Iedereen kan zijn talenten in welke vorm dan ook benutten en hiermee onze Heer en Heiland dienen. Laten we samen sterk zijn, en ‘Samen Jezus beleven, samen Jezus naleven’! De Hervormde Gemeente Zuidwolde dat zijn wij, dat bent u en jij!

Jij/u kunt zich melden bij scriba a.i. Hans Huiskes via scriba@hervormdzuidwolde.nl / 06- 55791663 of via voorzitters kerkenraad Marco van der Veen & Henri Bisschop via voorzitter @hervormdzuidwolde.nl  / Marco 06-46545352 / Henri 06-53211834.