Voor ons Jeugdwerk, Transform, hebben we een een logo ontworpen. Transform staat voor het verbinden met God, met elkaar en met de wereld. Als mens kan je pas ten diepste veranderen als je een relatie met God krijgt en weet dat Jezus voor je gestorven is. Daarbij is het belangrijk dat je mensen/gemeenteleden om je heen hebt die ook met Hem leven en samen verbonden bent.

In het logo zie je allemaal stipjes. Deze stipjes zijn wij; mensen. Het is fijn om samen het aangezicht van God te zoeken en elkaar te steunen in het geloofsleven. Alleen bij het kruis kan je als mens veranderen, vernieuwd worden en daarna Gods liefde uitdelen. De mensen samen vormen het kruis. Samen zijn we het lichaam van Jezus op deze aarde. De cirkel om het kruis staat voor de wereld (daarom de blauw/groene kleuren). Je ziet dat niet alle stippen op de plek zijn. Het lichaam van Jezus moet op de aarde in beweging blijven. Jezus vraagt van ons om de wereld over Hem te vertellen (Markus 16:15). Waar je ook in de wereld bent: de verbinding met elkaar blijft belangrijk. De lijnen die verwerkt zijn in de cirkel staan voor deze verbinding. Het kruis staat in het midden van de cirkel. Jezus is het middelpunt van ons leven en van de wereld. Hij is de reden van ons bestaan. Alles wijst naar Hem! Van de letter ‘t’ is in de naam van ‘Transform’ een kruis gemaakt. Zodat Jezus centraal blijft staan in ons jeugdwerk!

Aangezien we zijn gestart met Transform, werd het ook tijd om een nieuwe Facebookpagina aan te maken. Dit ook aangezien de vorige Facebookpagina niet de juiste opties bood om jullie voldoende op de hoogte te stellen. Daarom is gekozen om een nieuwe soort Facebookpagina aan te maken. We willen jullie vragen om deze op te zoeken en te liken: Transform: Jeugdwerk Hervormde Gemeente Zuidwolde.