Op zaterdag 18 september 2021 hielden wij een aangepaste rommelmarkt. En met succes!

Er was veel belangstelling en ondanks de beperkte opzet was het een gezellige dag. De netto-opbrengst die dag was € 1.314. De rommelmarktcommissie heeft van dat bedrag een schenking gedaan aan de kerkrentmeesters voor de aanschaf van nieuwe beamers.

Vanwege het grote succes hebben we besloten om nog een keer een rommelmarkt te houden en wel op zaterdag 13 november 2021 van 10.00-14.00 uur. Het zal weer plaatsvinden aan de Hoofdstraat 143 (bij het oude pand van banketbakkerij Dorgelo, dat is schuin tegenover Muziekhandel Klein).

Het brengen van spullen is niet meer mogelijk. Dat kan vanaf februari weer voor de rommelmarkt van 25 juni 2022 (noteer deze datum vast!).

Een vriendelijk groet van de rommelmarktcommissie