Adres Foto
29 juli: collecte Tear

29 juli: collecte Tear


16 juli 2018

 

29 juli: collecte voor Tear

 

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We helpen, geven trainingen en steunen initiatieven die mensen in staat stellen weer in hun kracht te gaan staan. Wij sluiten altijd aan bij de eigen plannen en dromen van mensen ver weg en dichtbij. We moedigen ze aan die met eigen middelen en talent waar te maken.

 

We bouwen aan weerbare communities en waar nodig vullen wij aan. Altijd met lokale partners, want zij kennen de cultuur, de mensen en zijn dus bij uitstek geschikt om voor duurzame verandering te zorgen.  Zelfvertrouwen laten groeien en mensen zelf  weer de regie geven: het werkt, en het is typisch Tear.
Wij zien recht doen als een opdracht van God en dus helpen we waar we kunnen, ongeacht ras, sekse, nationaliteit of geloof. Wij bieden hulp via een netwerk van lokale organisaties en kerken, maar ook via jou. Wij geloven dat recht doen ver weg, dichtbij begint. Want wat wij doen in ons dagelijks leven werkt wereldwijd door.

 

Wij geloven dat we als mensen aan elkaar gegeven zijn. Elke daad van recht die je hier doet, helpt iemand ver weg zelf op te staan uit armoede en onrecht. Wij geven jou de handvatten hier, jij geeft hen de kansen daar.

 

Wij zijn Tear, doe je mee? Kijk voor meer informatie op www.tear.nl

 

Erediensten
  • 22 maart 2019 mw. S. Groote
  • 24 maart 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 29 maart 2019 Ds. H. Scholing
  • 31 maart 2019 dhr. G. van Vulpen