Adres Foto
Actie Kerkbalans 2018 nieuwe stijl

Actie Kerkbalans 2018 nieuwe stijl


10 april 2018

 

Allereerst willen we iedereen die een toezegging heeft gedaan hartelijk bedanken. Dankzij uw steun kan het werk van onze Gemeente worden voortgezet en kunnen wij verder Groeien in Gemeenschap!

 

Dit jaar zijn we onder begeleiding van het Dienstencentrum van de PKN gestart met een nieuwe opzet van de Actie Kerkbalans (pilot). Iedereen heeft in dat verband een brief met bijbehorende machtigingskaart ontvangen.
De machtigingskaart was helaas niet erg duidelijk. Het aantal maanden kon niet aangegeven worden en de ruimte voor het totaalbedrag ontbrak.  Bovendien staat op de machtiging  dat deze “structureel en tot wederopzegging geldt”, terwijl het de bedoeling was dat deze voor 1 jaar zou gelden. Dit heeft helaas veel verwarring en misverstanden veroorzaakt.

 

Bovenstaande aanloopproblemen hebben nog al wat extra administratieve werkzaamheden met zich meegebracht. Hierdoor heeft de administratieve verwerking dit jaar veel tijd in beslag genomen. Er zal met het Dienstencentrum van de PKN geëvalueerd worden om deze problemen volgend jaar te voorkomen.

 

Het toegezegde bedrag Actie Kerkbalans 2018 is:   €  117.733,-
Dit bedrag is lager dan vorig jaar.

 

We hopen met aanvullende acties onze begroting alsnog te kunnen realiseren. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Robert Meinema
College van Kerkrentmeesters

Erediensten
  • 22 maart 2019 mw. S. Groote
  • 24 maart 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 29 maart 2019 Ds. H. Scholing
  • 31 maart 2019 dhr. G. van Vulpen