Adres Foto
Actuele en urgente vacatures

Actuele en urgente vacatures


13 januari 2021

 

Samen sterk? Dan ook samen kerk! Een herhaalde boodschap

 

We hebben in het najaar 2020 rond de bevestiging van nieuwe ambtsdragers een dringende oproep gedaan aan de gemeente om vacatures in te vullen. Hierbij nogmaals, uiteindelijk zijn we nog niet veel verder. En dat is spijtig, jammer en teleurstellend. Willen we met z’n allen gemeente zijn, dan moeten we de organisatie ook met z’n allen doen. En niet de kleine groep mensen, die het al druk heeft, er nog meer bij laten pakken. Dit is niet eerlijk, als je het goed beschouwt. En er zijn mensen die dubbelfuncties voor de time-being vervullen. Dat kan toch niet? Als er dan zaken zijn die niet goed gaan, is de kritiek er ook snel. Al die ideeën, inspiratie en ambitie die we samen hebben als gemeente, komt er in die zin dan ook nog niet uit. U begrijpt waarom.

 

  • Voorzitter taakgroep Pastoraat. Geke Lopers heeft aangegeven tijdelijk de rol van Voorzitter taakgroep Pastoraat te willen gaan oppakken en zodra er een ‘definitieve’ opvolger gevonden is deze rol te willen overdragen. Geke is al vele jaren binnen onze kerkenraad actief geweest; er dient wel een opvolger te komen.
  • Kringouderling, Wim Boer is voorgedragen, maar kan dat niet alleen! We hebben, gezien het aantal kringen dat we hebben, in ieder geval een tweede kringouderling nodig.
  • Secretaris taakgroep Diaconie, afgelopen jaar door de ex-voorzitter Rolanda den Boon erbij gedaan. Wordt nu waargenomen door overige leden diaconie.
  • Scriba, de secretaris van de kerkenraad (notuleren gebeurt door notulist). Hans Huiskes, de huidige scriba neemt dit tijdelijk nog waar, is ook al actief als voorzitter diaconie, maar we gaan er van uit dat er een gemeentelid is die bovenstaande tekst ter harte neemt en dit op zich wil nemen.
  • Diverse functies in taakgroepen zoals Pastoraat, Kind & Jeugdwerk, Diaconie, Communicatie, Financiën & Beheer. Dit zijn niet perse ambtsdrager functies, dat kunnen ook functies als lid van een taakgroep zijn. Dat alles in het kader van de nieuwe organisatie structuur.

 

Dus er is voor ‘elk wat wils’ in de organisatie van onze gemeente. Iedereen kan zijn talenten in welke vorm dan ook benutten. Laten we samen sterk zijn, dan dienen we ook sámen kerk te zijn en dat geldt v.v.. En laten we niet de mensen, die al zoveel doen, er nog meer bij doen. Er komt ook een beroepingsproces van voor onze gemeente, dat begrijpt u. Het kost allemaal tijd eén energie. Kunnen we dat verdelen en maken vele handen licht werk? Het antwoord is ja. Dan gaan processen ook sneller, want dat verwijt horen we nog wel eens. U kunt zelf bijdragen, maar niet door kritische geluiden te ventileren. Door mee te doen. Gemeente, laat u niet onbetuigd!

 

Jij/u kunt zich melden bij scriba a.i. Hans Huiskes via scriba@hervormdzuidwolde.nl / 06- 55791663 of via voorzitter kerkenraad Marco van der Veen, via nmvdveen@kpnmail.nl / 06-46545352

 

Erediensten
  • 28 februari 2021 Ds. G.A. Trouwborst
  • 7 maart 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 10 maart 2021 Ds. B. Gras
  • 14 maart 2021 ntb
  • 21 maart 2021 Ds. H. Bakhuis
Agenda