Informatie beroepingswerk

Stand van zaken eind januari 2023:

Op 15 januari is in een gemeentevergadering de te beroepen predikant door de voorzitter van de beroepingscommissie voorgesteld. Dit is ds. R.R. Maathuis, op dit moment predikant in Werkendam. De gemeentevergadering heeft, na een schriftelijke stemming, besloten om ds. Maathuis te beroepen. Op zaterdag 21 januari hebben leden van de beroepingscommissie de beroepsbrief overhandigd aan ds. Maathuis.

Op 2 februari komt hij graag kennismaken met de gemeente in Zuidwolde. Alle gemeenteleden zijn dan van harte welkom vanaf 19.30 uur in d’Olthof. Op die avond zal ds. Maathuis zichzelf voorstellen. Ook is er ruim de gelegenheid met hem in gesprek te gaan.

Daarna heeft ds. Maathuis nog anderhalve week de tijd om te beslissen of het beroep van de Hervormde Gemeente inderdaad aanneemt.

—————————————————————————————————

LET OP: onderstaande vacature staat inmiddels niet meer open.

De Hervormde Gemeente Zuidwolde (Dr.) is op zoek naar een:

Predikant (fulltime)

Die ons wil voorgaan in het samen beleven en samen naleven van Jezus Christus.

Een brede dorpskerk

De Hervormde Gemeente Zuidwolde is een brede dorpskerk waarbinnen verschillende stromingen samen invulling geven aan onze kerk van vandaag. Hierbij willen we voor iedereen een geestelijk thuis bieden in verbondenheid met Christus. Gemeenteleden hechten veel waarde aan zaken als het samenkomen op zondag, openheid & luisteren naar elkaar, het geloof samen kunnen beleven, prediking van het woord en het omzien naar mensen in nood. Tegelijkertijd is er een verlangen naar  ruimte om je persoonlijke geloof te ontwikkelen en te verdiepen, samen als generaties ook kerk te zijn buiten de zondagse eredienst om, het ondersteunen van geloofsopvoeding thuis en dienstbaar zijn aan onze omgeving. De laatste jaren wordt er binnen de traditionele diensten meer ruimte geboden voor vernieuwende vormen.

Liever een herder dan een schaap

Wij zoeken geen schaap met vijf poten maar een herder met specifieke kwaliteiten. De basis is dat u als nieuwe predikant een levend geloof hebt in Jezus Christus en dat weet vorm te geven in het leven van alledag. U hoeft niet vaker dan twee keer per maand te preken. Op die manier houdt u meer tijd over voor pastoraat, het leggen van allerlei contacten in het dorp en voor toerusting. Enige ervaring in het predikantswerk strekt tot aanbeveling.

Wat wij bieden

  • Een zeer betrokken gemeente.
  • Huisvesting in overleg.
  • Wonen in een gemoedelijk dorp met zo’n 7000 inwoners. Zuidwolde is prachtig gelegen in een bosrijke omgeving.
  • Er zijn in het dorp veel voorzieningen.

Meer informatie

  • Het informatiepakket vindt u onderstaand op deze pagina.
  • Voor vragen kunt u contact opnemen met voorzitter Jaap Wiechers van de beroepingscommissie, j.wiechers@ziggo.nl of 0528-242222.

Wij zien uw reactie graag tegemoet voor 18 oktober 2022.

Onderstaand zijn, door te klikken op onderstaande links, de documenten ten behoeve van de beroepingsprocedure te vinden:

profielschets nieuwe predikant

profielschets Hervormde Gemeente Zuidwolde

beleidsplan 2022-2027