Adres Foto
Opgeven Opwekking
3 maart: gezinsdienst
Zuidwoldiger zangavond
12 april: The Passion
Kniepertjes actie
Opbrengst collecte Kerstnachtdienst
V.a. 9 febr.: inzameling rommelmarkt
17 febr.: collecte Ethiopië
Geloofslied kiezen
3 febr.: themadienst

Opgeven Opwekking


17 februari 2019

 

De wens van de jeugd van de Hervormde Gemeente is om samen met gemeenteleden van alle leeftijden een weekend op te trekken tijdens de Pinksterconferentie Opwekking die plaatsvindt van 7 t/m 10 juni in Biddinghuizen.

 

Graag opgeven bij Gerlo Bekendam (gerlo_bekendam@hotmail.com). Ook voor vragen kun jij/ kunt u bij hem terecht. Denk erom: de tijd dringt met opgeven!

 

 

3 maart: gezinsdienst


17 februari 2019

 

Tijdens de gezinsdienst van 3 maart zal ook weer het jaarthema ‘Connected’ / ‘Verbonden’ centraal staan.

 

Dominee Arthur Broekman en Rianka Bekendam zullen deze dienst leiden.

 

De muzikale begeleiding zal worden verleend door Glenn en José Witterland. Het belooft een mooie dienst te worden voor jong en oud!

 

Tijdens de dienst zal er gecollecteerd worden voor stichting Present. Een christelijke stichting die mensen op praktische en sociale manier wil ondersteunen, door middel van het inzetten van vrijwilligers uit kerken om de handen uit de mouwen te steken voor hun naaste.

Een prachtig doel, een mooie dienst, wij hopen op jullie aanwezigheid!

Zuidwoldiger zangavond


17 februari 2019

 

Op zondag 24 februari is er een Zuidwoldiger Zangavond. Aan deze avond wordt meegewerkt door het Veluws Mannen Ensemble, onder leiding van Wim Magré, en door organist/pianist Wilbert Magré. De leiding is in handen van Hennie Wiechers.

 

Waar
In de Hervormde Kerk in Zuidwolde.

 

Hoe laat
De zangavond begint om 19.00 uur.

 

Kosten
De toegang is gratis, de koffie na afloop ook. We houden wel een collecte voor de onkosten.

 

Thema
Woorden van Troost

 

Veluws Mannen Ensemble
Het Veluws Mannenensemble is opgericht door de bekende dirigent/organist Wim Magré uit Elburg. Het bestaat uit 20 zeer ervaren zangers, vooraal afkomstig van zijn andere koren. In de nog korte bestaanstijd heeft dit mannenensemble al een grote naam weten te maken in de Christelijke muziekwereld. Hun optredens trekken volle kerkzalen. De speciaal geselecteerde mannenstemmen vormen een echte muzikale eenheid en zorgen voor zang van zeer hoge kwaliteit. Het Veluws Mannenensemble gaat zeer selectief om met aanvragen en ze zijn dan ook niet vaak te beluisteren buiten de eigen Veluweregio. Maar naar Zuidwolde komen ze graag en komen ze al voor de derde keer.

 

Wilbert Magré
Wilbert Magré (1992) ging al op jonge leeftijd met zijn vader mee. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij ook voor een carrière in de muziek koos en een pianostudie volgde. Inmiddels is hij landelijk een zeer populaire en talentvolle pianist, begeleider van diverse koren en dirigent van enkele koren. Ook treedt hij veel op met zijn vader onder de naam “Magré&Magré”, met wie al diverse cd’s zijn gemaakt. Ook bij deze zangavond zullen vader en zoon samen een muzikaal intermezzo op orgel en piano laten horen.

 

Zingt u mee? Van harte welkom!

 

Orgelcommissie Hervormde Gemeente Zuidwolde,
Peter ten Kate

 

  

12 april: The Passion


11 februari 2019

 

Zaterdagavond 12 april vindt in de Hervormde Kerk in Zuidwolde The Passion plaats. Een interkerkelijke muzikale voorstelling, vertolkt door een grote groep Zuidwoldigers, met het paasverhaal in de vorm van liederen en een eigentijdse vertelling van het Bijbelse verhaal.

 

Aan deze voorstelling doen 45 spelers en muzikanten mee. Achter de schermen wordt ontzettend hard geoefend in toneelspel, in zang, in muziek, in film en nog veel meer! Een avond om zeker niet te missen! Iedereen is van harte welkom.

 

De voorstelling begint om 19.30 uur. Gratis toegang, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

 

Kniepertjes actie


4 februari 2019

 

KNIEPERTJES voor het gezamenlijke diaconaal jaardoel 2019

 

 

De actie in de Hervormde Kerk gaat als volgt:

 

Kosten:           1 zakje voor € 1,50 en 3 zakjes voor € 4,00

 

Bestelling:      via lijsten die in d’Olthof liggen of via J. Courtz tel. 371697

 

Datum:           Op te halen in de kerk 5 maart vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur of op zondag 10 maart (eventueel levering tussen 5 en 10 maart)

 

Gevraagd: kniepertjes bakkers 4 maart en eventueel 5 maart. Opgeven bij Teunie Hooijer.

 

Opbrengst collecte Kerstnachtdienst


4 februari 2019

Het is alweer een aantal weken geleden dat we de kerstnachtdienst mochten vieren! We hebben tijdens deze dienst gecollecteerd voor een kindertehuis in Sri Lanka, van de stichting Nobody Child.

 

Het Fries Mannen Ensemble, die in de kerstnachtdienst hebben gezongen, zingt geheel belangeloos en besteedt vrijwel alle inkomsten van hun optredens aan dit doel. Tijdens de Kerstnachtdienst hebben we een geweldig mooi bedrag bij elkaar gebracht van 1220 euro!!

 

Dit bedrag zal onder andere worden besteed aan het bekostigen van een Social Worker, die de meisjes zal begeleiden naar werk, als ze de schoolperiode in het kindertehuis achter de rug hebben. Ook zal ze in andere steden samenwerken met instanties, zodat kansarme, verwaarloosde meisjes worden gevonden en opvang in het kindertehuis ook voor hen een veilig thuis kan worden i.p.v. te moeten leven op straat. Er is iemand van de stichting Nobody Child in Sri Lanka op dit moment en hij is met heel veel dankbaarheid verwelkomd door de meisjes.

Het kindertehuis heeft een mooi nieuw dak sinds kort (o.a. door het aandeel van de Zuidwoldiger Zangavond in 2017) en ook de Social Worker is een mooie aanwinst voor het project.

 

Namens de Zangavondcommissie en het Fries Mannenensemble willen we iedereen heel hartelijk bedanken deze prachtige collecte opbrengst!

V.a. 9 febr.: inzameling rommelmarkt


4 februari 2019

 

De rommelmarktcommissie heeft de laatste zaterdag van juni weer in de agenda staan voor de jaarlijkse rommelmarkt. Doet u met ons mee?
Noteer dan s.v.p. 29 juni 2019 van 10.00 – 14.30 uur: rommelmarkt Hervormde Kerk.

 

U kunt natuurlijk “rommel” inbrengen, want zonder uw inbreng kunnen wij geen rommelmarkt houden. Heeft u spullen welke nog wel verkoopwaarde hebben dan bent u van harte welkom op de volgende data:

 

9 februari      9 maart        13 april         11 mei        8 juni
(steeds op zaterdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur bij de boerderij achter de kerk)

 

Even ter herinnering: we kunnen geen grote artikelen zoals bedden en beeldschermen/computers innemen o.a. wegens ruimtegebrek.

 

Een vriendelijke groet,
namens de rommelmarktcommissie,

 

Annemiek Vos

 

17 febr.: collecte Ethiopië


29 januari 2019

 

Droogte overleven in Ethiopië

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger. Lokale partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatveranderinig. Ze leren boeren over irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hen om geld te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en hevige regen.

 

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn voor de klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie. U kunt uw bijdrage ook overmaken via NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Noodhulp februari.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/ethiopie.

 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

Geloofslied kiezen


29 januari 2019

 

Geloofslied

 

Voordat de adventsperiode begon, hebben we een aantal keren een geloofslied kunnen zingen van een gemeentelid. Mijn ervaring is dat het anders is om het lied te zingen na de persoonlijke uitleg die erbij gegeven is! Ik hoop dat nog heel veel gemeenteleden hun persoonlijk gekozen lied met daarbij een korte uitleg, een keer als “ Geloofslied” willen laten zingen. Wat mooi om op deze manier zingend iets te mogen delen van het persoonlijk geloof en zo ook te “ Groeien in Gemeenschap”.

 

Heeft u een lied? Dan zou ik het heel fijn vinden als u me dat doorgeeft. Dat mag telefonisch, of gewoon op een briefje of een telefoontje.

 

(het Geloofslied wordt gezongen op de “ gewone” zondagen, dus niet in bijvoorbeeld de Lijdenstijd, met Pasen of bij themadiensten)

 

Alvast bedankt!

 

Rolanda den Boon. Tel nr 372073

arierolanda@ziggo.nl

 

3 febr.: themadienst


29 januari 2019

 

Themadienst ‘Zoek rugdekking!’

 

Op zondag 3 februari komt Marije van den Berg spreken. Zij is een bekende spreekster voor jongeren en vrouwenconferenties en is auteur van verschillende christelijke boeken. Ze is ontzettend enthousiast dat ze weer mag spreken in onze gemeente. Enkele jaren geleden heeft zij een cursusochtend mogen geven aan vrouwen uit Zuidwolde. Nathalie Booij zal de dienst muzikaal begeleiden.

 

Het wordt een prachtige dienst! Iedereen is van harte uitgenodigd!

 

 

 

 

Erediensten
  • 22 februari 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 24 februari 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 1 maart 2019 Mw. R. Stoter
  • 3 maart 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 8 maart 2019 Ds. H.M. Smit