Adres Foto
Collecte 9 aug.: noodhulp Beiroet
Vakantie Bijbel Week 2020
RoadMap deze zomer
Startweekend 18 t/m 20 september
Opgeven voor cursus Lauch Out
Update jaarproject diaconieën
Nieuw: Road Map
Kaartenactie #Zuidwolde denkt aan elkaar!
Kerk open doordeweeks
Opgeven voor verdiepingsavonden

Collecte 9 aug.: noodhulp Beiroet


9 augustus 2020

 

De doelcollecte voor de diaconie die we houden op 9 augustus is bestemd voor noodhulp in Beiroet.

 

De organisaties van het Christelijke Noodhulpcluster zijn samen met hun partners ter plaatse. Zij zijn begonnen met het verlenen van noodhulp.

Uw gift deze week is welkom via de bankrekening van de diaconie: NL67RABO 03762 06 462 o.v.v. Beiroet.

 

Vakantie Bijbel Week 2020


14 juli 2020

 

In de laatste week van de zomervakantie (10 t/m 13 augustus) zal er weer een Vakantie Bijbel Week worden gehouden, maar in verband met alle corona-maatregelen is er deze zomer gekozen voor een andere opzet.

 

Het thema van dit jaar is ‘Duik erin’! Dit heeft natuurlijk alles te maken met water, want daar duik je in toch? Maar wat heeft water te maken met de Bijbel?

 

 

We willen de kinderen laten ontdekken, dat Jezus het allerbelangrijkste is in je leven en wat het betekent om te geloven in Hem. Zoals je niet zonder water kunt, kun je ook niet zonder Jezus. Samen zullen we in de verschillende Bijbelverhalen duiken!

 

Hoe gaan we dit doen? We gaan online aan de slag! Dit betekent dat jullie ons kunnen vinden via de facebooksite Vakantie Bijbel Week Zuidwolde. Van maandag 10 augustus t/m donderdag 13 augustus komen er elke dag filmpjes en werkbladen op de site te staan, die je kunt bekijken en maken.

 

Voor meer informatie t.a.v. de Vakantie Bijbel Week kun je mailen met Helma Bekendam, haar mailadres is gradus.helma@gmail.com

 

Kerngroep Vakantie Bijbel Week Zuidwolde

RoadMap deze zomer


14 juli 2020

De eerste twee afleveringen van RoadMap zitten erop!

 

Wat is het bijzonder om via Youtube Gods Evangelie te mogen delen met elkaar. Mooi om na afloop met elkaar na te praten over wat is blijven hangen van de preek, welk lied aansprekend was en wat God in de levens van ons aan het doen is. Met elkaar mogen we steeds dichter naar Jezus’ hart groeien. We hebben mogen leren hoe we Jezus beter mogen leren kennen, hoe ons Godsbeeld is, dat Jezus onze Vriend wil zijn en mogen nadenken hoe wij Jezus vreugde mogen brengen in onze levens. We zien uit naar de volgende opnamedagen!

In verband met de zomervakantie zullen er in juli en augustus twee afleveringen zijn, elke maand één aflevering. De uitzendingen worden uitgezonden via het YouTube kanaal van de Hervormde Kerk Zuidwolde. Noteer alvast in uw agenda’s:
– Zondag 12 juli om 19.30 uur
– Zondag 16 augustus om 19.30 uur

 

In de zomermaanden willen we samen met de jeugd in de DugOut naar de afleveringen kijken, om zo samen Gods plannen in onze levens te mogen ontdekken.

 

Groetjes,
Arie, Christa, Linda en Rianka

Startweekend 18 t/m 20 september


14 juli 2020

 

Startweekend: Samen kerk, samen sterk

 

Nu er weer meer mogelijkheden zijn rondom de coronamaatregelen, willen we dit jaar groots uitpakken in ons startweekend. Dit jaar niet met de ‘gewone’ versie van de startzondag, maar met een heel weekend met elkaar! Met op zondag een openluchtdienst op het kerkplein. Het vindt plaats op vrijdagavond 18 september, zaterdag 19 september en zondag 20 september.

 

Een weekend waarbij gemeenteleden kunnen kamperen op de boerderijcamping van Herman en Susan van Arragon in Nolde. Een weekend waar we met elkaar God groot mogen maken, een weekend met verschillende activiteiten voor jong en oud!

 

Het globale programma is:

 

Programma vrijdagavond:

16.00 uur –  18.00 uur:                                 Aankomst

18.00 uur – 19.00 uur:                                  Gezamenlijke maaltijd (iedereen kookt voor zichzelf)

19.30 uur – 21.30 uur:                                 Sing – In met Julian Goedhart

22.00 uur:                                                   Groepsspel in het donker!

 

Programma zaterdagochtend:

8.00 uur:                                                     Ochtendgymnastiek

8.30 uur – 9.00 uur:                                     Gezamenlijk ontbijt (iedereen verzorgt eigen ontbijt)

10.00 uur – 12.00 uur                                  Verdieping; Samen kerk samen sterk

Onder leiding van John Meijerink + verwerkingsopdracht/ verwerkingsspel

 

Programma zaterdagmiddag:

12.30 uur – 13.00 uur                                  Gezamenlijke lunch (iedereen verzorgt eigen lunch)

13.30 uur – 17.00 uur                                  Jeugd: Survival!

Meditatiewandeling onder leiding van Sarianne van Dalen

13.30 uur – 17.00 uur                                  Workshops voor volwassenen/jongeren

17.30 uur – 18.30 uur                                  Gezamenlijke maaltijd (iedereen kookt voor zichzelf)

 

Programma zaterdagavond:

18.30 uur – 19.30 uur                                  Kindermoment

20.00 uur – 21.00 uur                                  Groepsspel

21.00 uur – 23.00 uur                                  Kampvuur met muziek van Jeugd met een Opdracht

 

Programma zondag:

10.00 uur                                                        Openluchtdienst Kerkplein Zuidwolde

                                                                      Bevestiging en afscheid ambtsdragers

12.00 – 14.00 uur                                         Barbecue op de camping

 

 

Informatie over kamperen

De campinggasten betalen € 30,- per persoon voor het kamperen, voor de activiteiten en voor de barbecue op zondagmiddag. Iedereen zorgt voor eigen drinken, maaltijden en snacks.
Gemeenteleden die niet komen kamperen, zijn uiteraard ook van harte welkom. In ons programmaboekje (nog in ontwikkeling), zullen we laten weten wat de kosten zijn van de activiteiten die aangeboden worden. De activiteiten die worden aangeboden zijn voor jong en oud, dus voor ieder wat wils!

 

In verband met de coronamaatregelen is opgave verplicht. Dat is voor de kampeerders vanzelfsprekend; als je wilt kamperen moet je je aanmelden bij Rianka. Voor de niet-kampeerders die willen deelnemen aan de verschillende activiteiten is het ook noodzakelijk zichzelf aan te melden. Meer informatie hierover volgt.
Opgave voor het kamperen kan vanaf nu bij Rianka: 06-25412391 / rianka_bekendam@hotmail.com. Geef hierbij aan met hoeveel personen jullie van plan zijn om te komen en wat de leeftijden van de gezinsleden zijn.

 

Hartelijke groeten,

Arthur Broekman en Rianka Bekendam

Opgeven voor cursus Lauch Out


14 juli 2020

 

Wil jij jezelf ontwikkelen in het geloof, samen met andere gemeenteleden?
Geef je dan per omgaande op voor onze nieuwe cursus Launch Out!

 

In deze intensieve cursus leren we o.a. aanbidding (voorbereiding van ons hart), voorbeden te doen (het belang van gebed en samen bidden), Gods woord te ontdekken, elkaar te stimuleren in het geloof. Als leiding willen we ons graag weer inzetten voor een nieuw seizoen met elkaar samen. Hoe dit vorm krijgt, zullen we t.z.t. gaan communiceren n.a.v. de maatregelen die de overheid neemt omtrent samenkomsten. Uiteraard houden we de coranamaatregelen nauwlettend in de gaten en kunnen we in dergelijke groep de 1,5 meter zeker waarborgen. Het lijkt ons goed om toch plannen te maken en om daar niet mee te wachten.

 

Dit zijn de voorlopige data (avonden):
Startweekend: Vrijdag 2 oktober En zaterdag 3 oktober
Avond 1: Woensdag 7 oktober

Avond 2: Woensdag 21 oktober
Avond 3: Woensdag 4 november (dankdag)

Avond 4: Woensdag 18 november
Avond 5: Woensdag 2 december

Avond 6: Woensdag 6 januari 2021
Avond 7: Woensdag 20 januari

Avond 8: Woensdag 3 februari
Avond 9: Woensdag 17 februari
Slotweekend: eind februari – begin maart (nog te bepalen)
Extra verdiepingsavonden voor alle cursisten (ook groep 1 en 2) Donderdagavond 26 november, donderdagavond 25 maart 2021

 

Helaas overlappen 2 avonden de bijeenkomsten van de HvG. Ook hierin zullen we een creatieve oplossing bieden. Noteer deze alvast in jullie agenda’s.

 

Kosten cursus
De kosten voor de cursus zijn € 200,= p.p., dit is inclusief sprekersvergoeding, lesmateriaal, koffie en thee op de avonden. Elke cursist verzorgt 1 avond of meerdere avonden een maaltijd voor de groep. Er komen later nog kosten voor de overnachtingen bij (reken op ca. €60,= p.p. voor 2 overnachtingen) voor ons Reach Out weekend. Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk gemeenteleden mee kunnen doen, hebben we de prijs gesteld op € 100,= per persoon (voor de cursus, exclusief het weekend) en investeren wij als kerk graag in jouw persoonlijke ontwikkeling. Mocht je meer willen/kunnen bijdragen of de kostprijs willen betalen, dan zouden we dat heel fijn vinden.
Wanneer je graag mee zou willen doen, maar niet de minimale bijdrage kan betalen, laat het Inge dan per omgaande weten en dan kijkt zij naar een passende oplossing.

 

Voor informatie en opgave kun je terecht bij Rianka Bekendam of Inge van der Veen. Doe dit dan per omgaande, zodat we verder kunnen met voorbereiden. Ook zou je je licht kunnen laten schijnen bij oud-cursisten, die je graag van informatie voorzien. Zij kunnen je vertellen, wat ze hebben geleerd en wat de cursus voor hen heeft betekend.

 

Samen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat je zult volstromen met Gods volkomenheid (Efeziërs 3:18,19)

 

 

Team Launch Out

Update jaarproject diaconieën


14 juli 2020

 

Jaarproject gezamenlijke diaconieën

 

Het jaarproject van de gezamenlijke diaconieën van de drie kerken van Zuidwolde is dit jaar de Rudolphstichting, een stichting die het Jeugddorp De Glind ondersteunt in het opvangen van uit huis geplaatste kinderen.

 

Het is jammer dat we door alle beperkingen dit jaar er weinig acties geweest zijn. Via een pepermuntactie en  de Rummycubavonden is wel al heel wat geld ingezameld. Samen met collectes en een gift is het bedrag al € 1365,50. Voordat we het project aan het eind van het jaar afsluiten, willen we in het najaar nog een paar acties organiseren. De pepermuntactie gaat nog door en we denken aan een wandeling en een bloembollenactie.

In het najaar hoor u daarover meer.

 

Namens de projectgroep, Herman van Arragon

Nieuw: Road Map


20 mei 2020

 

Road Map: nieuw initiatief van het jeugdwerk!

 

Achter de schermen zijn wij al een tijdje bezig om aanbiddingsavonden te organiseren in onze gemeente. Avonden die laagdrempelig te bezoeken zijn, sprekers die thema’s aanhalen waar de jeugd mee bezig is, aanbiddingsliederen en worshipliederen en vooral de groei met elkaar.

 

Tijdens de coronatijd hebben wij wat vaart gezet achter deze organisatie, aangezien de jeugd op zoek is naar verdieping en aansluiting. De jongerenavonden via Zoom hebben geholpen om met de jeugd te kijken waar hun behoeften en verlangens liggen, we hebben gesproken over welke thema’s er spelen en waarin zij in hun geloof willen groeien. Daaruit kwam de opzet om online aanbiddingsavonden te organiseren, waarnaar er via ZOOM met elkaar doorgesproken kan worden.

 

De eerste RoadMap bijeenkomst is 14 juni om 19.30 uur en uitgezonden worden via het YouTube-kanaal van de kerk.

Na afloop van de aanbiddingsavond zal er voor de jongeren een online ZOOM-meeting georganiseerd worden om na te praten over de vragen die gesteld worden tijdens de uitzending.

 

Met groot enthousiasme laten wij iedereen het nieuwe logo zien van de themadienstengroep.

De naam voor deze avonden heet: Road Map. Dit betekent een stappenplan tot je bestemming. Wij geloven namelijk dat God voor een ieder van ons een bestemming heeft, dat wanneer wij die bestemming (Gods Plan) ontdekken, wij meer mogen en kunnen schitteren in Zijn Koninkrijk hier op aarde. Dat plan ontdek je niet zomaar, daar kan je naartoe groeien. Het ontdekken van Gods plan en het leren groeien naar Zijn wil, willen wij stimuleren tijdens de aanbiddingsavonden.

 

In het logo zijn meerdere dingen te zien:

 • De ‘O’ is het teken van Google Maps, een teken die aangeeft wat de locatie is. Het symboliseert de verschillende situaties die wij tegen zullen komen op onze wegen met God.
 • Je ziet mensen die op een weg bewandelen. Wij geloven dat wij als gemeente samen mogen ontdekken wat God voor plannen heeft met ons leven. We mogen elkaar stimuleren en ondersteunen.
 • De weg loopt met bochten in een ‘S’ vorm. Dit symboliseert de bochten die je in je leven kunt hebben. Soms verloopt een weg gemakkelijk, maar er zullen ook bochten in je leven voordoen: twijfel, ziekte, angsten, verdriet, rouw etc. Juist op die momenten heb je de gemeente nodig en zal je elkaar kunnen helpen die bochten om te buigen en weer te kijken naar de weg die God voor jou heeft gebaand.
 • Het kruis; Wij hopen en bidden dat de jeugd, maar ook de overige gemeenteleden mogen ontdekken wie Jezus voor iedereen wil zijn. Het kruis staat daarom niet als eindbestemming aan het einde van de weg of juist aan het begin van de weg, maar in het midden. Wij hopen dat mensen Jezus mogen leren kennen en tijdens hun reis met Jezus en de gemeente mogen ontdekken wat God voor bestemming heeft voor een ieder. Wij geloven niet dat het kruis de eindbestemming is, maar juist een nieuwe start in je leven als christen met Jezus samen.

Kaartenactie #Zuidwolde denkt aan elkaar!


14 mei 2020

 

#Zuidwolde denkt aan elkaar!

 

Helaas kunnen wij, als leden van de Hervormde Gemeente en als inwoners van Zuidwolde, elkaar niet op de gebruikelijke manier ontmoeten.

 

Als kring ‘Rondom de Marsen’ van de Hervormde Gemeente zijn we een kaartenactie gestart. Wij zijn begonnen met het rondsturen van kaarten met een bemoediging/groet om te laten weten dat wij aan onze medemens denken. In deze tijd is het extra belangrijk dat wij naar elkaar blijven omzien, niet alleen als leden van de Hervormde Gemeente, maar ook als inwoners van Zuidwolde.

 

Misschien heeft u al een kaart ontvangen of komt deze binnenkort bij u in de bus. Het zou fijn zijn als u dan ook een kaart aan iemand in Zuidwolde wilt sturen. Dan graag de instructies opvolgen die op de kaart of op het bijgevoegde kaartje vermeld staan, zodat we veel mensen bereiken. Hopelijk is dit een manier om niet alleen contact te blijven houden met gemeenteleden, maar ook met de inwoners van Zuidwolde en mag dit tot mooie en dierbare momenten leiden.

 

Vriendelijke groet, kring ‘Rondom de Marsen’

Kerk open doordeweeks


14 mei 2020

 

Nu de kerken gesloten zijn, kunnen we ons voorstellen dat er behoefte is om toch even in de kerk te zijn. Voor een gesprek, om tot rust te komen, te bidden…

 

De kerk is daarom vanaf 18 mei op woensdag open van 11.00 -12.00 uur.

 

Er zal iemand aanwezig zijn om eventueel een gesprek aan te gaan, samen te bidden of een stukje te lezen. Dat is uiteraard vrijblijvend. We zullen uiterst zorgvuldig omgaan met de maatregelen van het RIVM. We verzoeken u daarom om deze regels in acht te nemen.

 

We hopen dat u er gebruik van zult maken als u daar behoefte aan heeft!

Opgeven voor verdiepingsavonden


7 mei 2020

 

Verdiepingsavonden Hervormd Zuidwolde

 

Wil jij jezelf ontwikkelen in het geloof, samen met andere gemeenteleden?

Geef je dan per omgaande op voor onze nieuwe verdiepingsavonden!

 

Als Hervormde Gemeente vinden we het belangrijk dat we blijven groeien in ons geloof. Je kunt dit in je eentje doen, maar we hebben door de cursus Launch Out gezien, dat het veel leuker en leerzamer is om dit met elkaar te doen. Begin van het jaar zijn we gestart met onze nieuwe kringen. Gelukkig worden er her en der plannen ontwikkeld om hier met een gepaste en creatieve manier mee verder te gaan. Toch vinden we het ook belangrijk om dit kerkbreed te blijven doen. Hoe dit vorm krijgt, zullen we t.z.t. gaan communiceren n.a.v. de maatregelen die de overheid neemt omtrent samenkomsten. Het lijkt ons goed om toch plannen te maken en om daar niet mee te wachten.

 

Jullie zijn van harte welkom op de volgende (voorlopige) data:

 • Donderdagavond 26 november 2020 om 19:30 uur en
 • Donderdagavond 25 maart 2021 om 18:00 uur (beginnen met eten)

 

In deze avonden zoeken wij samen verdieping rondom een thema en is er tijd om elkaar te ontmoeten. Jullie worden hier vroegtijdig over geïnformeerd.

 

Je kunt je per omgaande aanmelden per mail bij: Inge van der Veen op emailadres: ingegvdveen@kpnmail.nl. Noteer deze data alvast in jouw agenda.

 

Samen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat je zult volstromen met Gods volkomenheid (Efeziërs 3:18,19)

 

Team Launch Out

Erediensten
 • 16 augustus 2020 dhr. H. Lowijs: online
 • 23 augustus 2020 Ds. A.B. Broekman: online
 • 30 augustus 2020 Ds. A.B. Broekman: online
 • 6 september 2020 Ds. A.B. Broekman
 • 13 september 2020 Ds. A.B. Broekman