Adres Foto
22 april: meer over Groeien in Gemeenschap
Agenda jeugdwerk april – juni
13 mei: vrouwen power ontbijt
29 april: Zuidwoldiger Zangavond
Actie Kerkbalans 2018 nieuwe stijl
Wie wil er nu niet mee doen (m/v)?
Jongerenreis India: stand van zaken
30 maart: jongerenfilmavond
25 maart: Zuidwoldiger Zangavond
24 maart: Paasconcert Glorify

22 april: meer over Groeien in Gemeenschap


17 april 2018

 

Zondag 22 april 2018 staat in het teken van Groeien in Gemeenschap

 

Er zijn vorig jaar 4 gemeenteavonden geweest met verschillen thema’s, te weten:
1; God en ik, 2; God en ons samen, 3; de gemeente en ik, 4; de gemeente, ik en de omgeving. Uit deze avonden zijn heel veel zaken naar voren gekomen. De gehele kerkenraad met hun partners en pastorale bezoekers zijn 2 afzonderlijke etmalen bijeen geweest en we hebben kritisch naar onszelf gekeken en de spiegel voorgehouden. We hebben mogen dromen en nadenken over Gods verlangen voor onze gemeente, ons persoonlijk leven in relatie tot elkaar en onze omgeving.

 

Binnen onze gemeente is er duidelijk verlangen naar persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling en een sterkere onderlinge verbondenheid. We willen graag samen als generaties het geloof beleven, maar ook ondersteuning van de geloofsopvoeding thuis en handvaten hoe we kunnen uitreiken naar onze omgeving. Ons verlangen is:

 

Samen Jezus (be)leven, Samen Jezus uitleven
Wij zijn een gemeente van alle generaties, die vanuit relatie met God en
elkaar het evangelie zichtbaar wil (be)leven en uitleven

 

Dominee Arthur Broekman en John Meijerink zullen de dienst van zondag 22 april leiden en nog meer uitleg geven over het traject. We willen graag de gehele gemeente meenemen in dit proces. We nodigen u daarom van harte uit. Na de dienst zullen we gezamenlijk koffiedrinken met lekkers (gemaakt of gebracht door gemeenteleden zelf), zodat we over de toekomstplannen kunnen napraten met elkaar.

 

Wees allen welkom!

 

Team Groeien in Gemeenschap

Minie Dekker, Henk Lopers, Bas Delsing, Rianka Bekendam, Arthur Broekman, Gradus Bekendam, John Meijerink,

Marco en Inge van der Veen

 

Agenda jeugdwerk april – juni


10 april 2018

 

Agenda jeugdwerk april – juni
Zondag 15 april         Kind van de zondag
Zondag 22 april         Jeugdkerk afgezegd!
Donderdag 26 april   Club groep 7 en groep 8   19.30 tot 21.00 uur

 

Zaterdag 12 mei        Kinderconcert Elly en Rikkert (kindermiddag Hervormde Kerk Zuidwolde)
Zondag 13 mei          Jeugdkerk met groep 8
Zondag 13 mei          India actie: Moederdagontbijt/vrouwenontbijt
Zondag 20 mei         Kind van de zondag
Zaterdag 26 mei       EO-Jongerendag
Zondag 27 mei         Themadienst

 

Zondag 10 juni        Jeugdkerk
Vrijdag 15 juni         Kickboks-sessie Joop Gottmers (jeugd)  19.00 – 20.30 uur
Getuigenis Joop Gottmers (iedereen)  20.30 – 22.00 uur

13 mei: vrouwen power ontbijt


10 april 2018

 

Zondag 13 mei wordt er een ontbijt georganiseerd voor vrouwen!

 

Ken je een leuke vrouw die een lekker ontbijtje heeft verdiend? Geef diegene op, de groep maakt een prachtige uitnodiging/ waardebon voor jullie om cadeau te geven. Ook kan je natuurlijk als verrassing je moeder, je oma, je buurvrouw, je tante naar de kerk brengen voor een heerlijk ontbijtje.

 

Heeft u zelf zin om te komen eten bij het vrouwenontbijt? Dat kan ook zeker, geef uzelf op en kom gezellig met allemaal vrouwen eten.

 

De rest van de informatie staat op de flyer (even op het plaatje klikken!), maar ook op onze Facebookpagina: ‘Jongerenreis India 2018’’

 

 

29 april: Zuidwoldiger Zangavond


10 april 2018

 

Op zondag 29 april a.s. is er weer een Zuidwoldiger Zangavond in de Hervormde Kerk van Zuidwolde. Het thema is “Uw Koninkrijk kome”. Hieraan wordt meegewerkt door het Christelijk Mannenkoor Steenwijk, organist Arjan Kroes en organist Harry Hamer.

 

Mannenkoor Steenwijk
Het koor bestaat al sinds 1946 en heeft zo’n 65 leden. Het heeft al vele bijzondere concerten gegeven, onder andere met Vicky Brown, Jan Vayne, het Kremlin Capella Koor en de Josti Band. In Zuidwolde zijn ze inmiddels zeer bekend en hebben al diverse keren succesvol meegewerkt aan een zangavond. De laatste keer was in 2015. Sinds januari 2013 staat het koor onder leiding van dirigent Marco Hoorn (1987), uit Urk. Marco is een gedreven en veelzijdig musicus; zijn enthousiasme is duidelijk voelbaar. Als dirigent en solist werkte hij mee aan concerten en TV-opnames. Verder doet hij freelance projecten en opdrachten als zanger, drummer, pianist en producer. Samen met Jaap Kramer en Jacob Schenk vormt hij de bekende muzikale Urker zangroep “At Once”. Het koor wordt muzikaal begeleid door hun vaste begeleider, organist Arjan Kroes uit Steenwijk.

 

Harry Hamer
Organist Harry Hamer is inmiddels een zeer vertrouwde naam bij onze zangavonden. Hij is organist van de Nieuwe Kerk in “orgelstad” Kampen en in het dagelijks leven docent en adjunct-directeur van de muziekschool in deze stad. Zijn orgelstudie volgde hij aan het Conservatorium in Zwolle. Op TV is hij regelmatig te zien in het programma “Nederland Zingt”. Naast organist is Harry Hamer ook dirigent en vaste begeleider van vele koren. Harry zal deze zangavond de samenzang begeleiden op zijn enthousiaste wijze en ook improviseren.

 

De zangavond begint om 19.00 uur. De toegang is gratis, evenals de koffie na afloop. Er wordt wel een collecte gehouden voor de onkosten. Van harte welkom!

 

Peter ten Kate
Orgelcommissie Hervormde Kerk Zuidwolde
     

Actie Kerkbalans 2018 nieuwe stijl


10 april 2018

 

Allereerst willen we iedereen die een toezegging heeft gedaan hartelijk bedanken. Dankzij uw steun kan het werk van onze Gemeente worden voortgezet en kunnen wij verder Groeien in Gemeenschap!

 

Dit jaar zijn we onder begeleiding van het Dienstencentrum van de PKN gestart met een nieuwe opzet van de Actie Kerkbalans (pilot). Iedereen heeft in dat verband een brief met bijbehorende machtigingskaart ontvangen.
De machtigingskaart was helaas niet erg duidelijk. Het aantal maanden kon niet aangegeven worden en de ruimte voor het totaalbedrag ontbrak.  Bovendien staat op de machtiging  dat deze “structureel en tot wederopzegging geldt”, terwijl het de bedoeling was dat deze voor 1 jaar zou gelden. Dit heeft helaas veel verwarring en misverstanden veroorzaakt.

 

Bovenstaande aanloopproblemen hebben nog al wat extra administratieve werkzaamheden met zich meegebracht. Hierdoor heeft de administratieve verwerking dit jaar veel tijd in beslag genomen. Er zal met het Dienstencentrum van de PKN geëvalueerd worden om deze problemen volgend jaar te voorkomen.

 

Het toegezegde bedrag Actie Kerkbalans 2018 is:   €  117.733,-
Dit bedrag is lager dan vorig jaar.

 

We hopen met aanvullende acties onze begroting alsnog te kunnen realiseren. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Robert Meinema
College van Kerkrentmeesters

Wie wil er nu niet mee doen (m/v)?


10 april 2018

 

Komt u, kom jij ons team versterken? Wij zijn de organisatie van de Hervormde Gemeente Zuidwolde, een prachtig, mooi team met gedreven, toegewijde mensen en wij zijn op zoek naar geloofsgenoten die, samen met ons, onze geloofsgemeenschap levendig willen houden!

 

Zo zou een wervende vacaturetekst kunnen luiden. Nou, we menen het wel! We zijn inderdaad op zoek naar gemeenteleden die willen mee doen. De Hervormde Gemeente Zuidwolde is volop in beweging, het kan u/jullie niet ontgaan zijn. Iedereen heeft ongetwijfeld gehoord of gelezen over het groeien in gemeenschap. In dit proces van groeien in gemeenschap hebben we als organisatie stappen gezet om de kern van ons geloof te raken, Jezus beleven en Jezus naleven!
Vanuit deze kerngedachte willen wij geloven, leven en werken binnen en buiten de kerk. We staan aan de vooravond van een aantal mutaties in ons team. Een aantal mensen neemt afscheid na een actieve (soms lange) periode. Wij zijn als kerkenraad dankbaar voor hun inzet en toewijding. Het is echter een goede zaak dat we mutaties hebben, we moeten het uiteindelijk met z’n allen doen, maar we moeten het niet altijd op dezelfde mensen neer laten komen. Alle geledingen (diaconie, kerkrentmeesters en pastoraat) hebben hiermee te maken. Daarom vragen we u, jou om mee te doen!

 

We zijn natuurlijk al bezig met de werving, maar we willen u, jou langs deze weg toch in de gelegenheid stellen om mee te doen en u aan te melden. Ook kunt u namen aandragen voor mensen waarvan u denkt dat deze een geschikte persoon zou zijn voor ons team.

 

Wie wil er nu niet mee doen? Graag horen we van u of van jou.

 

Marco van der Veen, voorzitter Kerkenraad, 06 46 54 53 52 of e-mail nmvdveen@kpnmail.nl

Hans Huiskes, scriba Kerkenraad, 06 55 79 16 63 of e-mail scriba@hervormdzuidwolde.nl

Jongerenreis India: stand van zaken


10 maart 2018

 

De eerste acties zijn al weer achter de rug. De jongeren zijn druk in de weer geweest in Zuidwolde om sponsoren te werven voor ons project. Er zijn wel 29 sponsoren gevonden en zullen zich via onze Facebookpagina en op onze shirts aan u getoond worden het komende jaar! Wij zijn erg dankbaar dat zoveel ondernemers ons uit Zuidwolde willen steunen.

 

Zaterdag 17 februari werd er een heerlijk wintersbuffet voor maar liefst 60 personen geserveerd in de Olthof. Een buffet vol heerlijke gerechten: Snert, Bruine Bonensoep, Hutspot, Zuurkoolschotel, Speklappen, Boerenkool, Rookworsten, Salades en heerlijke toetjes! Alle mensen die ons hebben geholpen met het koken: Nogmaals onze grote dank, het was heerlijk!

 

De volgende acties;

  • Vrijdag 9 maart zullen wij koffie schenken op de bruiloft van predikant Marius van Rijswijk van de Vrijgemaakte kerk uit Zuidwolde.
  • Paaseitjes: Binnenkort liggen er bestelformulieren in de Olthof
  • Oud ijzer: Oud ijzer kan worden gebracht bij de familie Meinema (Krayenkamp 1, zijkant huis)
  • Zaterdag 2 juni: High Tea
  • Zaterdag 17 november: Concert Gospel Choir Chosen

 

Als u ons project middels een gift wilt ondersteunen, kunt u dit bedrag over maken naar het rekeningnummer van de Hervormde kerk, onder vermelding van ‘Gift Jongerenreis India’

 

Houdt onze Facebookpagina ‘Jongerenreis India 2018’  in de gaten voor de laatste nieuwtjes en onze acties.

 

30 maart: jongerenfilmavond


10 maart 2018

 

Jongerenavond filmavond: The Passion of the Christ

 
Op Goede Vrijdag 30 maart willen we met de jeugd van 16+ gaan nadenken over de kruisiging van Jezus Christus. Dit doen we aan de hand van de heftige film ‘The Passion of the Christ’. Aangezien dit een film is voor 16+ willen we ook deze richtlijnen aanhouden voor de leeftijdsgrens. Ben je iets jonger, overleg even met je ouders of je wilt komen. Wij houden je zeker niet tegen!

 
Het is zo belangrijk om te zien hoe God Zijn Zoon voor ons heeft opgeofferd! Wat een liefde voor jou!

 
Datum:  Vrijdag 30 maart
Tijd: Na de dienst op Goede Vrijdag (Starten rond 20.30 uur)
Waar:  In de DugOut
Laat je even aan Rianka weten of je komt.

 

25 maart: Zuidwoldiger Zangavond


10 maart 2018

 

Op zondag 25 maart a.s. is er weer een Zuidwoldiger Zangavond in de Hervormde Kerk van Zuidwolde. Het thema is “Jezus verhoogd”. Hieraan wordt meegewerkt door het koor Vocation en de bekende organist Harm Hoeve.

 

Vocation
Zangroep “Vocation” uit Sleen bestaat uit zo’n dertig enthousiaste zangers en zangeressen. De naam betekent: Geroepen om te zingen. Het koor zingt een breed scala een Nederlandstalige en Engelstalige liederen over de grote en kleine wonderen van alledag. Het geloof is daarbij het fundament van hun liederen. Dirigent is Arjan Verhart en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Karin Heeling op piano.

 

Harm Hoeve
Harm Hoeve, organist van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Rouveen, is al vele jaren vaste gastorganist bij de zangavonden en dat is niet voor niets. Hij is één van Nederlands beste organisten, die alles uit het orgel haalt. Hij komt altijd graag spelen in Zuidwolde op het prachtige orgel. Vooral zijn bijzondere improvisaties zijn geliefd. Zijn opleidingen volgde hij aan de conservatoria van Zwolle en Hilversum. Hij geeft jaarlijks vele concerten in binnen- en buitenland en is regelmatig op televisie te zien en te horen.

 

De zangavond begint om 19.00 uur. De toegang is gratis, evenals de koffie na afloop. Er wordt wel een collecte gehouden voor de onkosten. Van harte welkom!

 

Peter ten Kate,  Orgelcommissie Hervormde Kerk Zuidwolde
   Harm Hoeve in Zuidwolde

24 maart: Paasconcert Glorify


10 maart 2018

 

Het koor Glorify geeft op zaterdag 24 maart a.s. een Paasconcert.
Het belooft een prachtige, maar vooral een indrukwekkende avond te
worden, waarin  het lijden, sterven en opstaan van onze Verlosser
ten gehore gebracht zal worden. De solo’s worden verzorgd door eigen koorleden.
De begeleiding is in handen van Jorrit Woudt (piano) en Hendrik van Veen
(orgel). Het geheel staat onder leiding van dirigent Jaap Kramer.
Het koor viert dit jaar haar 25-jarig jubileum en dit zal gevierd worden met een bijzonder kerstconcert.
Sinds 2013 is Jaap Kramer de vaste dirigent van Glorify. Onder zijn bezielende leiding zijn er al een aantal prachtige concerten gegeven, met als laatste het kerstconcert samen met  gastzanger Dwight Dissels.
Het Paasconcert vindt plaats in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 te Meppel.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

 

U kunt kaarten bestellen via www.glorify-meppel.nl
De prijs is € 10,– . Aan de zaal € 12,50.
Kinderen t/m 12 jaar € 5,-

 

Erediensten
  • 20 april 2018 Dhr. J. Wassens
  • 22 april 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 27 april 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 29 april 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 4 mei 2018 Mw. R. Stoter