Adres Foto
2 september: themadienst
Lied ter inspiratie
Opgeven voor cursus ‘Launch Out’
Indiareis: stand van zaken
Uitnodiging Vakantiebijbelweek
29 juli: collecte Tear
23 aug: zomerconcert Magré & Magré
15 juni: jongerenavond Joop Gottmers
Uitnodiging training en toerustingsavond
27 mei: themadienst

2 september: themadienst


1 augustus 2018

 

Het thema van de themadienst op 2 september is: ‘Wat doe jij hier?’ Als we ergens zijn en iemand komt binnen die we niet hadden verwacht, vragen we ons allemaal wel eens af ‘wat doe jij hier?’ Deze vraag wordt ook aan Elia gesteld in 1 Koningen 19 als Elia zich volledig heeft ingezet voor God. Maar de Israëlieten hebben het Verbond met God naast zich neergelegd.

 

Tijdens de dienst zal er gecollecteerd worden voor de kindernevendienst. Zij organiseren naast de zondagse kindernevendienst tijdens het seizoen verschillende projecten: het kerstproject, het paasproject en het zomerproject. Hier kunnen zij uw giften bij gebruiken.

 

U bent allen van harte uitgenodigd.

 

 

Lied ter inspiratie


1 augustus 2018

 

Een tijdje geleden bezochten we een kerkdienst elders. Op een gegeven moment werd er iets verteld over de betekenis die een bepaald lied had voor een gemeentelid. In dit geval werd er verteld dat het lied heel veel bemoediging had gegeven voor degene die aftrad als ouderling. Het lied gaf haar kracht en steun voordat ze op huisbezoek ging. En na deze uitleg werd het lied gezongen. Een bekend lied, dat nu gezongen werd met een heel andere boodschap! Mijn buurman vertelde dat er op veel zondagen een lied ter inspiratie werd gezongen en daar iets over werd verteld. “ Mijn lied keuze komt volgende week. Een psalm die mijn broer altijd oefende voor zijn orgelles. Ik kon het lied eigenlijk niet meer horen toen. Nu jaren later is het lied een mooie herinnering aan mijn jeugd geworden.”

 

Liederen…zo persoonlijk en er valt zoveel over te zeggen. Dat gaf mij het idee om dit in Zuidwolde ook te gaan doen. En waar binnen de kerkenraad positief op is gereageerd. Hoe mooi om van gemeenteleden jong en oud, te horen wat voor geloofskracht of herinneringen ze hebben aan een lied.

 

Na de zomerperiode willen we hier in de gemeente mee gaan beginnen. Generaties verbinden door het zingen van een lied met een persoonlijk verhaal van geloof. Ik zal gemeenteleden vragen naar hun lied en hun verhaal daarbij. Uiteraard mag u zich ook aanmelden bij mij!
En daarbij ook alvast de vraag: Lijkt het u een mooi initiatief om aan mee te werken wat betreft de voorbereiding (gemeenteleden vragen en hun verhaal daarbij op papier te zetten), dan mag u dat ook laten weten!

 

Ik hoop op prachtige liederen en mooie, betekenisvolle verhalen daarbij!

 

Rolanda den Boon
0528-372073
r.denboon@gmail.com

Opgeven voor cursus ‘Launch Out’


16 juli 2018

 

Na de zomervakantie willen we als Hervormd Zuidwolde gaan starten met een “Launch out” training/cursus met als doel om te ontdekken wie jij mag zijn als kind van God en hoe jij je plaats als christen mag innemen in onze gemeente, jouw gezin, jouw omgeving en deze wereld. Het gaat in deze cursus niet alleen om het vergaren van kennis. Een discipel is een leerling van Jezus die het hart van zijn meester kent. Als we alleen kennis van God verzamelen, dan blijven we ook alleen maar een “kennis van Hem”. Het gaat erom God op een nieuwe manier te leren kennen en Hem te volgen.

 

Hoe ziet de cursus er uit?
Tijdens de training komen een aantal componenten voor die een samenvattend geheel maken:
– aanbidding (de voorbereiding van ons hart), voorbede (het belang van gebed en samen bidden),
– onderwijs en toepassing (het ontdekken van Gods woord d.m.v. onderwijs en thuisopdrachten),
– fellowship (het belang van gemeenschap en vriendschap d.m.v. samen eten, smallgroups en mentorschap).

 

Wat wordt er verwacht?
De cursus wordt gegeven, na een start weekend,  op 7 woensdagavonden en een gezamenlijk (outreach) weekend. Tijdens dit weekend gaan we op verschillende manieren uitreiken naar onze omgeving d.m.v. praktisch werk en andere creatieve vormen van evangelisatie.

 

Wanneer:
September:  vrijdagavond 19-10 en zaterdagochtend 20-10
Oktober:  woensdagavond 24-10 en 31-10
November:   woensdagavond 14-11 en 28-11
December:   woensdagavond 12-12
Januari 2019:  woensdagavond 23-01
Februari:   woensdagavond 6-2
Februari:  vrijdagavond 15-2, zaterdag 16-2 incl. outreachmiddag,
zondag 17-2

 

Wat kost deze cursus?
De kosten voor de cursus zijn € 200,= p.p., dit is inclusief sprekersvergoeding, lesmateriaal, warme maaltijd,  koffie en thee en kosten outreachweekend. Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk gemeenteleden mee kunnen doen, hebben we de prijs gesteld op € 100,= per persoon en
investeren wij als kerk graag in jouw persoonlijke ontwikkeling. Mocht je meer
willen/kunnen bijdragen of de kostprijs willen betalen, dan zouden we dat heel fijn vinden.

 

Wanneer je graag mee zou willen doen, maar niet de minimale bijdrage kan betalen, laat het ons weten zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.

 

Aanmelding:
Je kunt je aanmelden voor de discipelschapstraining bij Rianka Bekendam op rianka_bekendam@hotmail.com of bellen 06 25412391.

 

Samen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat je zult volstromen met Gods volkomenheid (Efeziërs 3:18,19)

 

Ga jij ook je grenzen verleggen en je laten raken door het Woord? Dan zien wij jouw aanmelding voor de training/cursus graag per omgaande tegemoet.

 

Team Groeien in Gemeenschap
Inge van der Veen

Indiareis: stand van zaken


16 juli 2018

 

Indiareis

 

Afgelopen zaterdag hebben we met de Indiagroep mogen helpen bij de Rommelmarkt. We zijn erg blij dat we een gift van de opbrengst van de speelgoedkraam mochten ontvangen.
Tijdens het schrijven van dit stuk staan er veel nieuwe acties in het vooruitzicht: het mannenontbijt, Kar Ga door, de High Tea, aardappelen verkoop etc. De vakantiemaand is voor enkele jongeren uit onze groep begonnen, maar er wordt nog steeds hard gewerkt om aan ons geldbedrag te komen.

 

Onze geldmeter staat inmiddels op € 16.000,-!! Daar zijn we heel blij mee! We moeten nog even hard aan de bak maar we hebben het vertrouwen dat we het eindbedrag kunnen behalen.
Wat goed is om te weten: Iedere jongere heeft zijn/haar eigen ticket voor het grotendeel zelf bekostigd middels een eigen bijdrage voor deze reis. Onze verblijfsruimte en onze maaltijden worden verzorgd door Stichting Wifi. Dit betekent dat alle opbrengsten van onze acties rechtstreeks naar het project in India zullen gaan! Deze stichting is een vrijwillige organisatie, dus geen van onze opbrengsten zullen gaan naar de medewerkers van de Stichting.
Daarnaast zullen wij uit de opbrengsten van de acties één vliegticket van een vrijwilliger van Stichting Wifi betalen, aangezien wij veiligheid en begeleiding vanuit deze stichting zeer belangrijk vinden.

 

Tijdens de vorige groepsbijeenkomst stond het thema gebed centraal. Wat staat er in de Bijbel over gebed? Welke elementen komen naar voren in een gebed? Hoe leerde Jezus zijn leerlingen bidden? In kleine groepjes hebben we gebedspunten opgeschreven en hebben we dankpunten opgeschreven. Deze briefjes hebben we onderling besproken en verdeeld. Iedereen heeft met elkaar gebeden. Voor de één was dit erg ongemakkelijk, voor de ander was dit een onderdeel van het dagelijks leven. Maar doordat we steeds meer een groep worden, maakt het niet uit dat we lerende zijn: we blijven immers levenslang leerling van Jezus!

 

Komende acties:
– Zondag 8 juli: Mannenontbijt
– Zaterdag 14 juli: Kar Ga Door (pannenkoeken, knieperties, mokken en meer…)
– Zaterdag 8 september: High Tea vanaf 14.00 uur
– Aardappelen rooien + verkopen
– Zaterdag 17 november: Gospel Choir Chosen concert! Na de zomervakantie start de kaartverkoop. In het volgende kerkblad komt hierover meer informatie te staan.

Uitnodiging Vakantiebijbelweek


16 juli 2018

Vakantiebijbelweek 2018

 

Thema: ‘ZOEK HET UIT!’

 

Hallo allemaal,

 

Hoera, bijna vakantie! Hebben jullie er al zin in ….?
In de laatste week van de zomervakantie is er de
Vakantie Bijbel Week.  Jij komt toch ook ?!

 

Samen zingen, knutselen, luisteren naar mooie verhalen.

 

Wanneer:  dinsdag t/m donderdag 28, 29 en 30 augustus 2018
   Tijd:  van 9.30 tot 11.30,  woensdagmiddag tot 14.00 uur
en donderdagavond om 19.00 uur voor iedereen
Waar: De Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149 in Zuidwolde
Voor: alle kinderen van 4 t/m 12 jaar (basisschool groep 1-8)
Informatie: 0528 372991 Helma Bekendam
0528 361534 Hillie Jonkman

 

De voorkant mag je mooi kleuren, verven of versieren en
neem dit op de eerste dag mee naar de Vakantie Bijbel
Week. We gaan ze dan allemaal ophangen, bekijken en
misschien win jij een prijsje!

 

Naam:    ……………………………………………………
Adres:   ……………………………………………………
Woonplaats:  ……………………………………………………
Geboortedatum:  ……………………………………………………

 

Meedoen is helemaal gratis!
Aanmelden is niet nodig.

 

p.s. wanneer je 7, 8, 9, 10, 11 of 12 jaar bent graag een hamer meenemen! (voorzien van naam)

 

29 juli: collecte Tear


16 juli 2018

 

29 juli: collecte voor Tear

 

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We helpen, geven trainingen en steunen initiatieven die mensen in staat stellen weer in hun kracht te gaan staan. Wij sluiten altijd aan bij de eigen plannen en dromen van mensen ver weg en dichtbij. We moedigen ze aan die met eigen middelen en talent waar te maken.

 

We bouwen aan weerbare communities en waar nodig vullen wij aan. Altijd met lokale partners, want zij kennen de cultuur, de mensen en zijn dus bij uitstek geschikt om voor duurzame verandering te zorgen.  Zelfvertrouwen laten groeien en mensen zelf  weer de regie geven: het werkt, en het is typisch Tear.
Wij zien recht doen als een opdracht van God en dus helpen we waar we kunnen, ongeacht ras, sekse, nationaliteit of geloof. Wij bieden hulp via een netwerk van lokale organisaties en kerken, maar ook via jou. Wij geloven dat recht doen ver weg, dichtbij begint. Want wat wij doen in ons dagelijks leven werkt wereldwijd door.

 

Wij geloven dat we als mensen aan elkaar gegeven zijn. Elke daad van recht die je hier doet, helpt iemand ver weg zelf op te staan uit armoede en onrecht. Wij geven jou de handvatten hier, jij geeft hen de kansen daar.

 

Wij zijn Tear, doe je mee? Kijk voor meer informatie op www.tear.nl

 

23 aug: zomerconcert Magré & Magré


2 juli 2018

 

 

Op donderdag 23 augustus is er om 20.00 uur een zomerconcert in de Hervormde Kerk (Hoofdstraat 98) te Zuidwolde. Dit concert wordt verzorgd door Wilbert Magré op de vleugel, Wim Magré op het orgel en het jonge dwarsfluittalent Erica Vogel.

 

De musici hebben een prachtig programma samengesteld. Zo spelen ze onder andere een vrolijke ‘tambourin’ en een Russisch Zigeunerlied. Ook ontbreken uiteraard gevoelige melodieën in het programma niet. Vader en zoon Magré verzorgen samen ook nog enkele nummers vierhandig samen op de piano. De pianist geeft tevens een eigen improvisatie op de vleugel van bekende melodieën en Erica speelt op haar nieuwe piccolo. Tevens hoopt het muzikale trio deze avond hun nieuwe CD te presenteren.

 

Reserveren met korting
Toegangskaarten zijn op de concertavond aan de kerk te verkrijgen voor volwassenen € 12,50 en kinderen tot en met 15 jaar € 7,50. Ook zijn kaarten te reserveren met korting via 0525-685413 of www.wimmagre.nl. Volwassenen betalen dan € 10,- en kinderen tot en met 15 jaar € 5,-.

 

15 juni: jongerenavond Joop Gottmers


5 juni 2018

 

Op vrijdagavond 15 juni is er weer een jongerenavond. Voor alle jongeren vanaf 12 jaar is er van 19.00 tot 20.30 uur een Kickboks-sessie gegeven door Joop Gottmers. Joop heeft meegedaan aan de Europese kampioenschappen Kickboksen. Nadat Joop in het criminele circuit is beland, heeft hij God ontmoet. Hij wil graag na de kickboks-sessie aan de jeugd en alle volwassenen vertellen wat God voor hem betekent in zijn leven!

 

 

Voor de jeugd is er een kickboks-sessie. Na deze kickboks-sessie is iedereen van harte uitgenodigd om naar Joop zijn verhaal te luisteren en door hem geïnspireerd te raken!

 

Geef je op bij Rianka Bekendam (06-25412391), zodat we weten op hoeveel kickboksers & luisteraars we kunnen rekenen😊 (kosten kickboks-sessie: 3 euro per persoon).

 

Uitnodiging training en toerustingsavond


23 mei 2018

Wat hebben we zondag 22 april jl. met de gemeente mogen genieten in deze dienst! John Meijerink heeft de resultaten van de themabijeenkomsten van het afgelopen jaar met de gemeente gedeeld. Het volgende kwam naar voren:

 

Waar wordt in onze gemeente waarde aangehecht ? (waardering)
Eredienst op zondag, prediking van het Woord, openheid, luisteren, het geloof samen beleven, omzien naar mensen in nood

 

Wat wil men zien in de toekomst? (verbeelding / verlangen)
Ruimte om je persoonlijk geloof verder te ontwikkelen en te verdiepen,
samen het geloof beleven, thuis maar ook samen als generaties in de gemeente buiten de zondagsdienst om, ondersteuning van de
geloofsopvoeding thuis, uitreiken naar onze omgeving

 

Hoe ziet men dit gestalte krijgen?
1) Het ontwikkelen van groei /gemeenschapsgroepen naar het voorbeeld van de eerste gemeente, waar je het geloof met elkaar kan delen en ervaren (buiten de eredienst om)
2) Een training of cursus gericht op discipelschap en het persoonlijke geloof verder ontwikkelen
3) Een training over (geloofs)opvoeding, gevolgd door ondersteuning en coaching naar ouders
4) Het opzetten van diaconale en missionaire acties

 

Wat bieden wij op korte termijn als Hervormde Gemeente?
1) 3 à 4 inspiratie- en toerusting avonden voor het opzetten van groei- en/of gemeenschapsgroepen (z.s.m.)
2) Opzetten van discipelschapstraining “launch out” – najaar 2018
3) Voor de kerkenraad: ruimte maken binnen de organisatiestructuur
voor de ontwikkeling van groei /wijk/gemeenschapsgroepen

 

Onze dominee (Arthur Broekman) had een krachtige preek en nodigde ons uit om in onze gemeente actief mee te doen, zodat we kunnen laten zien wat ons beweegt en waar we voor staan! Na de dienst hebben we met z’n allen koffie gedronken met taart, door vele vrijwilligers ingebracht, waarvoor hartelijke dank! Er werden bij de uitgang folders uitgereikt. Mocht u nog geen folder hebben ontvangen, dan kunt u deze afhalen in d’Olthof of deze opvragen bij Rianka of Gradus Bekendam. Velen waren door de dienst geraakt en inmiddels hebben wij al opgaven mogen ontvangen voor de verschillende cursussessies.

 

Informatie en aanmelden opzetten groei-/wijk/gemeenschapsgroepen (zo spoedig mogelijk):
We willen graag per omgaande gaan starten met 3 à 4 inspiratieavonden voor gemeenteleden om zelf een nieuwe groei/wijk/gemeenschap groep op te zetten. In deze avonden krijgen gemeenteleden handvaten en voldoende informatie om geïnspireerd te raken, zodat we onze grote opdracht gezamenlijk kunnen gaan uitvoeren. Je kunt je aanmelden voor deze inspiratie- en/of toerustingsavonden bij Gradus Bekendam op gradus.helma@gmail.com of bellen 06 18320615 . Starten al naar gelang opgave en in overleg!

 

Informatie en aanmelden discipelschaptraining “Launch out” (starten na de zomervakantie):
”Launch out”, dit staat voor ‘het starten van iets dat nieuw en heel anders is van wat men al deed of bekend is”. Deze stap maakt dat je nieuwe inzichten mag ontdekken, waardoor je je op nieuwe wegen mag gaan banen. Dit proces maakt dat je verder groeit in het ontdekken van Wie God is en wie jij mag zijn in Hem en wat jij mag betekenen voor de wereld om je heen.

 

In circa acht interactieve avonden en een weekend word je uitgedaagd in het kennen van Gods karakter en Zijn plan voor je leven en deze wereld!
Wat kun je o.a. op de avonden verwachten? Aanbidding (de voorbereiding van ons hart), voorbede (het belang van gebed en samen bidden), onderwijs en toepassing (het ontdekken van Gods woord d.m.v. onderwijs en thuisopdrachten), fellowship (het belang van gemeenschap en vriendschap d.m.v. samen eten, small groups, en mentorschap). Het gaat erom God op een nieuwe manier te leren kennen en Hem te volgen.

 

Je kunt je aanmelden voor de discipelschapstraining bij Rianka Bekendam op rianka_bekendam@hotmail.com of bellen 06 25412391. Na de zomervakantie zal dit gaan starten.

 

Samen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat je zult volstromen met Gods volkomenheid (Efeziërs 3:18,19)

 

Ga jij ook je grenzen verleggen en je laten raken door het Woord? Dan zien wij jouw aanmeldingen voor de trainingen graag per omgaande tegemoet.

 

Team Groeien in Gemeenschap
Inge van der Veen

 

27 mei: themadienst


23 mei 2018

 

‘’Kom maar tevoorschijn’’

 

Over dit thema zal Sarianne van Dalen uit Hoogeveen gaan spreken tijdens de dienst op zondagochtend 27 mei.

 

Sarianne is getrouwd met Lieuwejan van Dalen, voorganger in de Christelijk Gereformeerde kerk in Hoogeveen. In het dagelijks leven is zij auteur bij Royal Jongbloed/ Sestra en heeft inmiddels twee boeken geschreven. Verder organiseert Sarianne vrouwen- en mannendagen op conferenties en coacht ze mensen.

 

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor de Jongerenreis naar India.

 

Iedereen is van harte uitgenodigd!

 

Erediensten
  • 17 augustus 2018 Dhr. J. Wassens
  • 19 augustus 2018 Ds. H. Procee
  • 24 augustus 2018 Ds. H. Scholing
  • 26 augustus 2018 Ds. A.B. Broekman/Ds. B. Gras
  • 31 augustus 2018 Mw. R. Stoter