Adres Foto
Oud papier St. Comite Soweto
11 nov.: themadienst met Hanne de Vries
4 nov.: collecte voor Brazilië
3 nov.: afscheid kostersechtpaar
opgeven 2e cursus Launch Out
28 okt.: Bijbelzondag 2018
28 okt.: Zuidwoldiger Zangavond
23 sept.: uitnodiging Startzondag
Kooktalent ‘Launch Out’ gezocht
30 sept.: Zuidwoldiger Zangavond

Oud papier St. Comite Soweto


1 november 2018

 

Oud papier voor Stichting Comite Soweto nog steeds de moeite waard

 

Al 23 jaar wordt er in Zuidwolde oud papier ingezameld ten bate van het werk voor de arme mensen in en rond Johannusburg, Zuid Afrika. Dit werk is een initiatief van dominee Joop Lensink. Hij heeft het werk jarenlang gecoördineerd, maar helaas is hij op Goede Vrijdag dit jaar overleden. Daarvoor heeft hij de leiding overgedragen aan dominee Oscar K Wakandwa. Deze donkere missionaris, geboren in Congo, leidt het werk onder veelal jongeren en kinderen met beroepstraining, naschoolse activiteiten en voeding.

 

Dit jaar heeft de groep vrijwilligers uit Zuidwolde tot nu toe al weer voor meer dan € 6000 aan oud papier ingezameld. Dit geld wordt zonder tussenkomst van betaalde krachten rechtstreeks overgemaakt naar Zuid Afrika. Alle mensen die papier gebracht hebben of waar papier opgehaald kon worden, wil het plaatselijke Comité Soweto Zuidwolde hiervoor hartelijk danken.

Mensen die het werk onder de hulpbehoevende zwarte mensen in Zuid Afrika willen blijven steunen kunnen hun papier en karton altijd brengen naar een grote container die permanent op het terrein bij loonbedrijf Klooster Middelveenseweg 7c staat. Als extra service staan er op elke eerste zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur vrijwilligers klaar om het daar in ontvangst te nemen. En bij hen die het papier zelf niet kunnen brengen kan het opgehaald worden.

 

Voor meer informatie over het werk van Stichting Comité Soweto kunt u kijken op hun website www.scsaalten.webs.com of informeren bij Herman van Arragon tel. 06-43520521.

11 nov.: themadienst met Hanne de Vries


1 november 2018

 

Zondag 11 november komt Hanne de Vries weer in onze gemeente. Hanne zal spreken over het thema: Fear is a Liar, wat betekent: Angst is een leugenaar. We zullen gaan ontdekken welke gedachten bij God horen en welke gedachten we mogen beschouwen als een leugen. God wil dat wij ontdekken wie Hij is, wat Hij doet en wat bij Hem hoort. Samen zullen we in deze dienst luisteren naar Hanne de Vries zijn muziek en nadenken over Gods Woord, gesproken door Hanne de Vries zijn overdenking.

 

De collecte in deze dienst zal gaan naar Stichting Love Revolution. Tijdens de dienst zal Hanne ook iets vertellen over zijn stichting Love Revolution. Deze stichting bestaat om praktisch vorm te kunnen geven aan de roeping van Hanne om ook in het buitenland Jezus bekend te maken door middel van muziek. Stichting Love Revolution ondersteunt Hanne en zijn band om naar tweede-en derdewereldlanden te reizen en (jonge)christenen te bemoedigen in hun geloof.

 

Namens Linda Courtz, Max de Ruiter, Sanne Jonkman, Dari Huiskes en Rianka Bekendam

 

4 nov.: collecte voor Brazilië


16 oktober 2018

 

Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië

 

In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.

Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen.

 

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending.

 

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma

 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

 

3 nov.: afscheid kostersechtpaar


16 oktober 2018

 

Uitnodiging afscheid kostersechtpaar Gert en Gonny Hein

 

Via deze weg nodigen we jullie van harte uit voor het afscheid van ons kostersechtpaar  Gert en Gonny Hein.

 

Zij zijn 35 jaar actief geweest als kosters voor onze kerk. Als dank voor hun decennia lange inzet organiseren we op zaterdagmiddag 3 november a.s. van 16.00-18.00 uur een, mede op hun verzoek, informele afscheidsreceptie. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u hen de hand schudden in d’Olthof van onze kerk.

 

De Kerkenraad zal namens de Hervormde Gemeente een cadeau aanbieden aan Gert en Gonny.
Graag begroeten wij u/jullie op zaterdagmiddag 3 november a.s.

 

Met hartelijke groet,
Kerkenraad Hervormde Gemeente Zuidwolde

opgeven 2e cursus Launch Out


16 oktober 2018

 

Eind oktober zal de eerste cursus Launch Out van start gaan. Er hebben zich heel wat mensen opgegeven van onze gemeente. We bidden dat er veel harten zullen worden geraakt en dat we in ons geloof een hele nieuwe dimensie mogen gaan ervaren.

 

Wil jij jezelf ontwikkelen in het geloof, samen met andere gemeenteleden?
Dan is onze cursus Launch Out echt iets voor jou!
In deze intensieve cursus leren we:
– te aanbidding (voorbereiding van ons hart)
– voorbeden te doen (het belang van gebed en samen bidden)
– Gods woord te ontdekken
– elkaar te stimuleren in het geloof, fellowship (het belang van      gemeenschap en vriendschap d.m.v. samen eten, smallgroups en mentorschap)

 

Wat wordt er verwacht?
De cursus wordt gegeven, na een start weekend,  op 7 avonden en een gezamenlijk (outreach) weekend. Tijdens dit weekend gaan we op verschillende manieren uitreiken naar onze omgeving d.m.v. praktisch werk en andere creatieve vormen van evangelisatie.

 

Wanneer:

Naar  verwachting eerste kwartaal 2019, al naar gelang opgaven.

 

Wat kost deze cursus?
De kosten voor de cursus zijn € 200,= p.p., dit is inclusief sprekersvergoeding, lesmateriaal, warme maaltijd,  koffie en thee en kosten outreachweekend. Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk gemeenteleden mee kunnen doen, hebben we de prijs gesteld op € 100,= per persoon en investeren wij als kerk graag in jouw persoonlijke ontwikkeling. Mocht je meer willen/kunnen bijdragen of de kostprijs willen betalen, dan zouden we dat heel fijn vinden.

Wanneer je graag mee zou willen doen, maar niet de minimale bijdrage kan betalen, laat het ons weten zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.

 

Aanmelding:
Je kunt je aanmelden voor de discipelschapstraining bij Rianka Bekendam op rianka_bekendam@hotmail.com of bellen 06 25412391.

 

Samen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat je zult volstromen met Gods volkomenheid (Efeziërs 3:18,19)

 

Ga jij ook je grenzen verleggen en je laten raken door het Woord? Dan zien wij jouw aanmelding voor de training/cursus graag per omgaande tegemoet.

 

Team Groeien in Gemeenschap
Inge van der Veen

 

28 okt.: Bijbelzondag 2018


16 oktober 2018

 

Bijbelzondag 2018: ‘Met andere ogen’

 

Zondag 28 oktober is het Bijbelzondag. Dan vieren honderden kerken in Nederland en Vlaanderen de kracht van bijbelverhalen. Voorop staat de dankbaarheid dat de Bijbel hier vrijuit en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema van Bijbelzondag 2018 is ‘Met andere ogen’.

 

Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop het NBG en het VBG kerken vragen om op een andere manier dan op ‘gewone’ zondagen naar de Bijbel te kijken. Het thema van dit jaar komt uit het verhaal van de genezing van Bartimeüs uit Marcus 10. Directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘Het gaat hier om kijken. Bartimeüs’ blinde ogen worden geopend – letterlijk. Tegelijkertijd illustreert dit verhaal hoe bijbelverhalen ook figuurlijk ogen kunnen openen: ze geven hoop, zetten in beweging, bieden troost. Zelfs in bekende bijbelverhalen zit vaak meer dan je op het eerste gezicht ziet.’

 

Bijbels voor Keniaanse kinderen  Rieuwerd Buitenwerf hoopt dat kerkleden zich op Bijbelzondag realiseren hoe bijzonder het is dat wij de Bijbel in alle vrijheid kunnen lezen en aanschaffen. ‘In een land als Kenia willen duizenden schoolkinderen graag een eigen bijbel, maar is dat voor hun ouders onbetaalbaar. Kerken kunnen hiervoor collecteren zodat we deze kinderen een bijbel kunnen geven.’

 

28 okt.: Zuidwoldiger Zangavond


16 oktober 2018

 

Zuidwoldiger Zangavond met Mannenkoor Ailanthus en organist Jaap Kramer

 

Op zondag 28 oktober is er een Zuidwoldiger Zangavond. Hieraan wordt meegewerkt door het Christelijk Mannenkoor Ailanthus uit Wezep en organist Jaap Kramer uit Urk. De leiding is in handen van Hennie Wiechers.

 

Waar
In de Hervormde Kerk in Zuidwolde.

 

Hoe laat
De zangavond begint om 19.00 uur.

 

Kosten
De toegang is gratis, de koffie na afloop ook. We houden wel een collecte voor de onkosten.

 

Thema
Van zorgen naar zingen

 

Mannenkoor Ailanthus
Het Christelijk Mannenkoor “Ailanthus” uit Wezep staat onder leiding van Geurt Souman. “Ailanthus” betekent hemelboom. Het koor is spontaan ontstaan omdat er mannen gezocht werden voor een eenmalig optreden tijdens een jubileumdienst in de kerk. Het ging echter zo mooi, dat men één keer in de week bleef samenkomen om christelijke liederen te zingen. Dat sprak zo aan, dat er steeds meer mannen bij kwamen en in 2010 is het koor officieel opgericht. Momenteel telt het koor 55 leden, variërend in leeftijd van 16 tot 70 jaar. En ze groeien nog steeds. Ailanthus was al twee maal eerder te horen in Zuidwolde. Opvallend was de gedrevenheid en het groot enthousiasme van de koorleden. Een koor met power!

 

Jaap Kramer
Jaap Kramer (1979) is geboren en getogen op het voormalige eiland Urk, waar zingen en muziek maken simpelweg bij de “cultuur” hoort. Hij komt dan ook uit een muzikale familie. Zijn orgeltalent werd al op jeugdige leeftijd ontdekt. Eén van zijn leermeesters was de bekende organist Harry Hamer. In Zwolle vervolgde hij zijn opleiding aan het Conservatorium. Naast orgel- en pianospelen kan hij ook erg mooi zingen. Zijn stem is dan ook op diverse cd’s te horen, samen met Martin Brand. Ook zingt hij bij het zeer bekende At Once. Jaap is een veelgevraagd begeleider en is ook actief als dirigent van diverse koren. Zijn bekendste koor is Soli Deo Gloria uit Urk. Regelmatig is hij op TV te zien en horen bij het programma Nederland Zingt.

 

Zingt u mee? Van harte welkom!

 

Orgelcommissie Hervormde Gemeente Zuidwolde,
Peter ten Kate

 

  

23 sept.: uitnodiging Startzondag


15 september 2018

 

Zondag 23 september is het weer zover! We starten het kerkelijk seizoen met onze startzondag! Arthur Broekman en John Meijerink hebben de dienst voorbereid. Tijdens de dienst zal het thema ‘Het beloofde land’ centraal staan, waarbij ook de visie van onze kerk en de toekomstplannen verweven worden. Het is van groot belang dat u/jij deze boodschap zult horen! Daarom nodigen wij iedereen van harte uit voor onze dienst op de startzondag van 23 september.

 

Na de dienst zullen we gezamenlijk koffie drinken met een heerlijk stuk gebak, ingebracht door veel enthousiaste gemeenteleden. Na de koffie worden we opgesplitst in groepen van jong tot oud en volgt er een heel leuk spel, waar iedereen van onze gemeente een rol heeft. We vertellen nog niet precies wat we gaan doen, maar we hebben mensen nodig met Bijbelkennis, interviewers, goede speurders en nog veel meer talenten! Na het spel zullen wij gezamenlijk lunchen.

 

Het zou fijn zijn als u/jullie je willen opgeven voor de startzondag, zodat we met de lunch rekening kunnen houden met het aantal mensen die met ons mee eten. In d’Olthof treft u/tref je hiervoor lijsten aan, waarop u/jij zich kunt aanmelden. U/Jij kunt u/je ook aanmelden bij Inge van der Veen, via ingegvdveen@kpnmail.nl of bellen op 374221.

 

Wij hopen en bidden dat we een mooie startzondag met elkaar mogen beleven. Dat we mogen ervaren wat gemeente zijn echt inhoudt en dat we Zijn liefde mogen uitstralen naar onze omgeving.

 

Team Groeien in Gemeenschap
Rianka Bekendam en Inge van der Veen

Kooktalent ‘Launch Out’ gezocht


15 september 2018

 

In oktober gaat onze cursus “Launch Out” van start en wegens grote belangstelling is deze reeds volgeboekt. We zoeken gemeenteleden, die het leuk vinden om voor een groep van ca. 20 personen te koken. Voorafgaand aan elke cursusavond zullen we gezamenlijk een maaltijd nuttigen. Op deze manier kunnen we elkaar alvast beter leren kennen en onze saamhorigheid bevorderen. Iedereen heeft van God een talent gekregen.

 

Kun je lekker koken en vind je het leuk om voor een groep te koken, dan zoeken wij jou! Uiteraard mag je dit ook met een groepje doen en rouleren. De kosten zullen worden vergoed, alles in goed overleg met Inge. De maaltijd kun je dan tussen 18:00 uur – 18:15 aanleveren. Je kunt je opgeven voor het koken bij Inge van der Veen via ingegvdveen@kpnmail.nl of bellen op 374221/0615287307.

 

 

Het betreft de volgende data:
– Vrijdagavond 26-10
– Woensdagavond 31-10
– Woensdagavond 14-11
– Woensdagavond 28-11
– Woensdagavond 12-12
– Woensdagavond 09-01-2019
– Woensdagavond 23-01
– Woensdagavond 6-2

 

Team Groeien in Gemeenschap
Inge van der Veen

 

30 sept.: Zuidwoldiger Zangavond


15 september 2018

 

Zuidwoldiger Zangavond met koor Glorify en Jorrit Woudt

 

Op zondag 30 september a.s. is er weer een Zuidwoldiger Zangavond in de Hervormde Kerk van Zuidwolde. Het thema is “Heer, wijs mij Uw weg”. Hieraan wordt meegewerkt door het koor Glorify uit Meppel en organist Jorrit Woudt. De presentatie wordt verzorgd door Geertje Broekman.

 

Glorify
Het koor is opgericht in 1993 als gospelkoor voor jongeren en jongvolwassenen. Enkele jaren later werd het een jongerenkoor en inmiddels is het een gemengd koor geworden met 45 leden van diverse leeftijden. Met als overeenkomst hun enthousiasme voor het zingen van religieuze liederen. Door de jaren heen zijn er diverse dirigenten actief geweest voor het koor. Sinds enkele jaren is dat Jaap Kramer uit Urk. Jaap is dirigent van meerdere koren en zelf ook zeer actief als zanger bij de groep “At Once”. Ook is hij bekend als organist en pianist. Glorify was al twee keer eerder in Zuidwolde en we kregen veel lovende reacties. Daarom dit jaar opnieuw te beluisteren!

 

Jorrit Woudt
Jorrit Woudt (1980) is organist van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Enschede. Hij studeerde schoolmuziek, orgel, piano en kerkmuziek aan het conservatorium in Zwolle en behaalde in juni 2004 zijn hoofdvakdiploma orgel. Verder volgde hij improvisatielessen bij Sietze de Vries uit Zuidhorn, pianolessen bij Herman Riphagen uit Heerde en studeerde hij een aantal jaren theologie. Jorrit is een veelgevraagd koorbegeleider op zowel orgel als piano bij concerten en cd-opnames. Verder is hij actief als dirigent diverse koren. En al vele jaren bij onze zangavonden te beluisteren in Zuidwolde!

 

De zangavond begint om 19.00 uur. De toegang is gratis, evenals de koffie na afloop. Er wordt wel een collecte gehouden voor de onkosten. Van harte welkom!

 

Peter ten Kate
Orgelcommissie Hervormde Gemeente Zuidwolde

Erediensten
  • 16 november 2018 Ds. H. Hoogeveen
  • 18 november 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 23 november 2018 Ds. B. Gras
  • 25 november 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 30 november 2018 Ds. A.B. Broekman