Adres Foto
Indiareis: stand van zaken

Indiareis: stand van zaken


16 juli 2018

 

Indiareis

 

Afgelopen zaterdag hebben we met de Indiagroep mogen helpen bij de Rommelmarkt. We zijn erg blij dat we een gift van de opbrengst van de speelgoedkraam mochten ontvangen.
Tijdens het schrijven van dit stuk staan er veel nieuwe acties in het vooruitzicht: het mannenontbijt, Kar Ga door, de High Tea, aardappelen verkoop etc. De vakantiemaand is voor enkele jongeren uit onze groep begonnen, maar er wordt nog steeds hard gewerkt om aan ons geldbedrag te komen.

 

Onze geldmeter staat inmiddels op € 16.000,-!! Daar zijn we heel blij mee! We moeten nog even hard aan de bak maar we hebben het vertrouwen dat we het eindbedrag kunnen behalen.
Wat goed is om te weten: Iedere jongere heeft zijn/haar eigen ticket voor het grotendeel zelf bekostigd middels een eigen bijdrage voor deze reis. Onze verblijfsruimte en onze maaltijden worden verzorgd door Stichting Wifi. Dit betekent dat alle opbrengsten van onze acties rechtstreeks naar het project in India zullen gaan! Deze stichting is een vrijwillige organisatie, dus geen van onze opbrengsten zullen gaan naar de medewerkers van de Stichting.
Daarnaast zullen wij uit de opbrengsten van de acties één vliegticket van een vrijwilliger van Stichting Wifi betalen, aangezien wij veiligheid en begeleiding vanuit deze stichting zeer belangrijk vinden.

 

Tijdens de vorige groepsbijeenkomst stond het thema gebed centraal. Wat staat er in de Bijbel over gebed? Welke elementen komen naar voren in een gebed? Hoe leerde Jezus zijn leerlingen bidden? In kleine groepjes hebben we gebedspunten opgeschreven en hebben we dankpunten opgeschreven. Deze briefjes hebben we onderling besproken en verdeeld. Iedereen heeft met elkaar gebeden. Voor de één was dit erg ongemakkelijk, voor de ander was dit een onderdeel van het dagelijks leven. Maar doordat we steeds meer een groep worden, maakt het niet uit dat we lerende zijn: we blijven immers levenslang leerling van Jezus!

 

Komende acties:
– Zondag 8 juli: Mannenontbijt
– Zaterdag 14 juli: Kar Ga Door (pannenkoeken, knieperties, mokken en meer…)
– Zaterdag 8 september: High Tea vanaf 14.00 uur
– Aardappelen rooien + verkopen
– Zaterdag 17 november: Gospel Choir Chosen concert! Na de zomervakantie start de kaartverkoop. In het volgende kerkblad komt hierover meer informatie te staan.

Erediensten
  • 22 maart 2019 mw. S. Groote
  • 24 maart 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 29 maart 2019 Ds. H. Scholing
  • 31 maart 2019 dhr. G. van Vulpen