Adres Foto

Jeugdkerk

 

We hebben een gemeente die zich rijk mag rekenen met een grote groep jongeren. Jongeren die we hopen te laten groeien in hun geloof in God: nu het zaadje planten, zodat het uit kan groeien. We willen met het Jeugdwerk bijdragen aan de groei & bloei van onze gemeente.

 

Er zijn al veel mooie dingen gebeurd in onze gemeente de laatste jaren:

 • In het Jeugdplatform geven we samen met vrijwilligers uit de verschillende jeugdgeledingen én de jeugd zelf het Jeugdwerk in onze gemeente vorm en slaan zo een brug met de kerkenraad en de gemeente.
 • We vieren samen 6x per jaar een jeugddienst
 • Er is een enthousiaste jeugdwerker aangesteld
 • De jeugd heeft een eigen ontmoetingsplek gekregen in de Dug Out.
 • We leren over het geloof en de bijbel met een grote en gezellige groep catechisanten
 • We zijn een missionaire gemeente door het clubwerk voor zo’n 50 jongeren van de Christelijke basisschool

 

Om al deze dingen mogelijk willen we als jeugdouderlingen een oproep doen aan u als gemeente. Zonder vrijwilligers kan het jeugdwerk geen doorgang vinden. We doen dan ook een dringend beroep op jullie, om ieder zijn of haar talenten in te zetten binnen het jeugdwerk daar waar dat nodig is.

 

We mogen als gemeente dankbaar en trots zijn op onze grote groep jeugd! We zijn samen als gemeente verantwoordelijk voor het doorgeven van Gods boodschap.

 

Neemt u alstublieft contact met één van ons op om samen te bekijken waar uw inzet het best tot z’n recht kan komen.

hebabis@hetnet.nl / 0528-374487

bdelsing@telfort.nl / 0528-354778

 

Barbara, Henri, Karin & Bas

 

 

Erediensten
 • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
 • 31 januari 2021 ntb
 • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
 • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
 • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff