Adres Foto

Avondmaalsdiensten

 

Belijdende leden, gastleden en gasten die in hun eigen gemeente aan het Avondmaal plegen deel te nemen, kunnen deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

 

Het Avondmaal wordt 5 x per jaar gevierd: op Goede Vrijdag en als regel in de maanden januari, mei, augustus en november. In de middag vindt eveneens de avondmaalviering viering plaats in het Tonckenshuys. Deze vieringen zijn bedoeld voor de bewoners en gemeenteleden die niet (meer) in staat zijn een volledige dienst bij te wonen. De vieringen worden om en om geleid door de predikant van de Hervormde Gemeente en van de Ontmoetingskerk.

Erediensten
  • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
  • 31 januari 2021 ntb
  • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
  • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff