Adres Foto

Doop

 

Ouders die hun kind willen laten dopen, dienen te overleggen met de predikant. Aankondiging van doopdata gebeurt in het kerkblad.

 

Omdat er voor de predikant momenteel een vacature is, verzoeken wij u contact op te nemen met:

mw. G. Lopers, tel. 06-27161844 of

dhr. H. Huiskes, tel. 06-55791663, scriba@hervormdzuidwolde.nl

 

Erediensten
  • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
  • 31 januari 2021 ntb
  • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
  • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff