Adres Foto
Ons team versterken?

Ons team versterken?


24 maart 2020

 

Wie komt ons team versterken?

 

Komt u, kom jij ons team versterken? Wij zijn de organisatie van de Hervormde Gemeente Zuidwolde, een prachtig, mooi team met gedreven, toegewijde mensen en wij zijn op zoek naar geloofsgenoten die, samen met ons, onze geloofsgemeenschap levendig willen houden!

 

Zo zou een wervende vacaturetekst kunnen luiden. Nou, we menen het wel! We zijn inderdaad op zoek naar gemeenteleden die willen mee doen. De Hervormde Gemeente Zuidwolde is volop in beweging, het kan jou niet ontgaan zijn. De kringen zijn gestart en de organisatiestructuur van de kerkenraad en de Taakgroepen heeft vorm gekregen.
Dit alles met als motto: Jezus beleven en Jezus naleven!
Vanuit deze kerngedachte willen wij geloven, leven en werken binnen en buiten de kerk.
Dit alles is mensen werk en daarin hebben we voortdurend te maken met mutaties.. Alle Taakgroepen (diaconie, kerkrentmeesters, pastoraat, dienst en onderwijs, kind en jeugdwerk, de kringen en communicatie) hebben hiermee te maken. Daarom vragen we jou om mee te doen!

 

De volgende functies zijn beschikbaar:

1 (Ouderling) Kerkrentmeester
1 Diaken, voorzitter taakgroep Diaconie
4 Ouderlingen
Voorzitter taakgroep Pastoraat
Voorzitter taakgroep Kind- & Jeugdwerk
Ouderling Diensten & Onderwijs
2 Kringouderlingen
Notulist kerkenraadsvergaderingen/medewerker taakgroep communicatie
Medewerkers diverse taakgroepen

 

Ondanks de Corona crisis die Nederland en de wereld in zijn greep houdt, gaan wij door en zijn we natuurlijk al bezig met de werving, maar we willen jou langs deze weg toch in de gelegenheid stellen om mee te doen en vragen je ‘meld je aan! Je zult er geen spijt van krijgen’.
Ook kunt u namen aandragen van mensen waarvan u denkt dat deze een geschikte persoon is voor ons team.
Wie wil er nu niet mee doen? Graag horen we van jou!

 

Voor vragen kunt u terecht bij onze voorzitter Marco van der Veen, 06 46 54 53 52 of e-mail nmvdveen@kpnmail.nl.

 

Voor het aanmelden voor één van onderstaande functies of het doorgeven van personen waarvan je denkt dat hij/zij geschikt is voor een bepaalde functie, graag melden bij de scriba.
Hans Huiskes, 06 55 79 16 63 of e-mail scriba@hervormdzuidwolde.nl.

Erediensten
  • 19 juli 2020 kandidaat mw. G. Broekman: online
  • 26 juli 2020 Ds. P.W. van Lunteren: online
  • 2 augustus 2020 Ds. H. Bakhuis: online
  • 9 augustus 2020 Ds. A.P. Heiner: online
  • 16 augustus 2020 dhr. H. Lowijs: online