Adres Foto
Opbrengst collecte Kerstnachtdienst

Opbrengst collecte Kerstnachtdienst


4 februari 2019

Het is alweer een aantal weken geleden dat we de kerstnachtdienst mochten vieren! We hebben tijdens deze dienst gecollecteerd voor een kindertehuis in Sri Lanka, van de stichting Nobody Child.

 

Het Fries Mannen Ensemble, die in de kerstnachtdienst hebben gezongen, zingt geheel belangeloos en besteedt vrijwel alle inkomsten van hun optredens aan dit doel. Tijdens de Kerstnachtdienst hebben we een geweldig mooi bedrag bij elkaar gebracht van 1220 euro!!

 

Dit bedrag zal onder andere worden besteed aan het bekostigen van een Social Worker, die de meisjes zal begeleiden naar werk, als ze de schoolperiode in het kindertehuis achter de rug hebben. Ook zal ze in andere steden samenwerken met instanties, zodat kansarme, verwaarloosde meisjes worden gevonden en opvang in het kindertehuis ook voor hen een veilig thuis kan worden i.p.v. te moeten leven op straat. Er is iemand van de stichting Nobody Child in Sri Lanka op dit moment en hij is met heel veel dankbaarheid verwelkomd door de meisjes.

Het kindertehuis heeft een mooi nieuw dak sinds kort (o.a. door het aandeel van de Zuidwoldiger Zangavond in 2017) en ook de Social Worker is een mooie aanwinst voor het project.

 

Namens de Zangavondcommissie en het Fries Mannenensemble willen we iedereen heel hartelijk bedanken deze prachtige collecte opbrengst!

Erediensten
  • 30 augustus 2019 mw. S. Groote
  • 1 september 2019 Ds. A.B. Broekman en Ds. B. Gras
  • 6 september 2019 Ds. B. Gras
  • 8 september 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 13 september 2019 mw. D. de Mots