Adres Foto
Opgeven voor cursus ‘Launch Out’

Opgeven voor cursus ‘Launch Out’


16 juli 2018

 

Na de zomervakantie willen we als Hervormd Zuidwolde gaan starten met een “Launch out” training/cursus met als doel om te ontdekken wie jij mag zijn als kind van God en hoe jij je plaats als christen mag innemen in onze gemeente, jouw gezin, jouw omgeving en deze wereld. Het gaat in deze cursus niet alleen om het vergaren van kennis. Een discipel is een leerling van Jezus die het hart van zijn meester kent. Als we alleen kennis van God verzamelen, dan blijven we ook alleen maar een “kennis van Hem”. Het gaat erom God op een nieuwe manier te leren kennen en Hem te volgen.

 

Hoe ziet de cursus er uit?
Tijdens de training komen een aantal componenten voor die een samenvattend geheel maken:
– aanbidding (de voorbereiding van ons hart), voorbede (het belang van gebed en samen bidden),
– onderwijs en toepassing (het ontdekken van Gods woord d.m.v. onderwijs en thuisopdrachten),
– fellowship (het belang van gemeenschap en vriendschap d.m.v. samen eten, smallgroups en mentorschap).

 

Wat wordt er verwacht?
De cursus wordt gegeven, na een start weekend,  op 7 woensdagavonden en een gezamenlijk (outreach) weekend. Tijdens dit weekend gaan we op verschillende manieren uitreiken naar onze omgeving d.m.v. praktisch werk en andere creatieve vormen van evangelisatie.

 

Wanneer:
September:  vrijdagavond 19-10 en zaterdagochtend 20-10
Oktober:  woensdagavond 24-10 en 31-10
November:   woensdagavond 14-11 en 28-11
December:   woensdagavond 12-12
Januari 2019:  woensdagavond 23-01
Februari:   woensdagavond 6-2
Februari:  vrijdagavond 15-2, zaterdag 16-2 incl. outreachmiddag,
zondag 17-2

 

Wat kost deze cursus?
De kosten voor de cursus zijn € 200,= p.p., dit is inclusief sprekersvergoeding, lesmateriaal, warme maaltijd,  koffie en thee en kosten outreachweekend. Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk gemeenteleden mee kunnen doen, hebben we de prijs gesteld op € 100,= per persoon en
investeren wij als kerk graag in jouw persoonlijke ontwikkeling. Mocht je meer
willen/kunnen bijdragen of de kostprijs willen betalen, dan zouden we dat heel fijn vinden.

 

Wanneer je graag mee zou willen doen, maar niet de minimale bijdrage kan betalen, laat het ons weten zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.

 

Aanmelding:
Je kunt je aanmelden voor de discipelschapstraining bij Rianka Bekendam op rianka_bekendam@hotmail.com of bellen 06 25412391.

 

Samen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat je zult volstromen met Gods volkomenheid (Efeziërs 3:18,19)

 

Ga jij ook je grenzen verleggen en je laten raken door het Woord? Dan zien wij jouw aanmelding voor de training/cursus graag per omgaande tegemoet.

 

Team Groeien in Gemeenschap
Inge van der Veen

Erediensten
  • 22 maart 2019 mw. S. Groote
  • 24 maart 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 29 maart 2019 Ds. H. Scholing
  • 31 maart 2019 dhr. G. van Vulpen