Adres Foto

Bestemming Collecte

 

Collectes december 2020

 

6 december  Mensenkinderen Armenië                     €      34,40

Via de bank voor Armenië Hartaghugh                      € 1.059,16

13 december Diaconie Kerstgroeten                          €      57,50

Zendingsbussen december                                       €      31,90

 

Via de bank voor de collecte van:

20 december KerkinActie Missionair                          €      85,–

24 december Kerstnachtdienst Voedselbank              € 1.172,50

25 december KerkinActie Kinderen in de Knel           €    205,–

 

Contant ontvangen:

via J. Courtz voor Armenie  Hartaghugh                    € 5,–

via M.Dekker- van Dijk voor de bloemen                    € 10,–

via M. Troost voor de bloemen                                  € 10,–

 

Ontvangen via de bank voor de diaconie                   €   365,–

Ontvangen via de bank voor de zending                              €   135,–

Ontvangen via de bank voor Rudolphstichting           €     10,–

Ontvangen via de bank voor voedselpakket Armenië  €     50,–

 

Ontvangen giften via bezorgers van de kerstgroeten:

 

Via dhr. H. Huiskes                        €   5,–

Via dhr. G. Dijkstra                        €  10,–

Via dhr. F. Drost                            €   5,–

Via mw. I. Woortman                   €  10,–

Via dhr. M. v.d. Veen                    €  10,–

Via mw. M. Troost                        €  10,–

Via mw. M. Dekker-v.Dijk            €   5,–  en € 10,–

Via mw. M. de Wolde                  2x  € 5,–

Via mw. B. Bisschop                      2x  € 5,–

Via mw. R. den Boon                    2x  € 5,– en 1x  € 10,–

Via mw. G. Lopers                         3x  €  5,– en 1x  € 10,–

Via dhr. en mw. Otten                 €   4,–, €  5,–, € 10,– en  2x € 20,–

 

Hartelijk dank voor alle giften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erediensten
  • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
  • 31 januari 2021 ntb
  • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
  • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff