Adres Foto

Bestemming Collecte

 

 

Vanwege de sluiting van de kerk zijn er geen contante collectes te  verantwoorden.

 

Via de bankrekening van de Diaconie ontvangen in de periode van 7 mei tot 23 juni voor:

 

Coronahulp € 1.136,–
Diaconie € 30,–
Kerk tv € 10,–
Zending € 185,–
Jaarproject Rudolphstichting € 50,–

 

Hartelijk dank voor alle giften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erediensten
  • 16 augustus 2020 dhr. H. Lowijs: online
  • 23 augustus 2020 Ds. A.B. Broekman: online
  • 30 augustus 2020 Ds. A.B. Broekman: online
  • 6 september 2020 Ds. A.B. Broekman
  • 13 september 2020 Ds. A.B. Broekman