Adres Foto

Bestemming Collecte

 

 

Vanwege de sluiting van de kerk zijn er geen contante collectes te  verantwoorden.

 

Het benefiet concert van Harold Kooij en Ronald Knol op 1e paasdag heeft het mooie bedrag van € 880,- opgebracht.

 

Ontvangen voor de bloemen: via dhr. H. Bisschop    €      10,–

 

Via de bankrekening van de Diaconie ontvangen in de periode van 7 april tot 13 mei voor:

Collectegeld                                         € 270,–

Voor coronahulp                                   € 235,–

Giften                                                  €   10,–

Kerk tv                                                 €   10,–

 

Hartelijk dank voor alle giften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erediensten
  • 31 mei 2020 Ds. A.B. Broekman: online
  • 7 juni 2020 Ds. A.B. Broekman: online
  • 14 juni 2020 Ds. A.B. Broekman: online
  • 21 juni 2020 Ds. A.B. Broekman: online
  • 28 juni 2020 Ds. A.B. Broekman: online