Adres Foto

Betrokkenheid doelcollecte

Uw betrokkenheid bij de doelcollectes diaconie

 

We willen graag nog meer betrokkenheid bij de doelcollectes van de diaconie. U als gemeentelid krijgt de gelegenheid om mee te denken over de besteding van  diaconiecollectes. Ons voorstel is dat we ongeveer 1x per maand een doelcollecte besteden aan een doel dat door een gemeentelid is aangedragen. Er staat in d’Olthof een doosje (met pen en papier er bij) waarin u een briefje kunt doen met een doelbestemming voor een diaconiecollecte. We willen dan wel graag in het kort uw motivatie daarbij lezen. Ook graag op het briefje uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat de diaconie eventueel meer informatie bij u kan vragen. Er komt dan, zoals gebruikelijk, enige informatie over dat doel vooraf in ons kerkblad. Daarmee hopen we te bereiken dat kerkgangers zich bewust zijn waarvoor ze geld of collectebonnen meenemen op zondagmorgen naar de kerk.

 

Dus: vindt u dat de diaconiecollecte naar een bepaald goed doel moet, laat ons dat dan weten. De diaconie neemt uiteindelijk zelf de beslissing of het door u aangedragen doel in aanmerking komt.

 

De diaconie

Erediensten
  • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
  • 31 januari 2021 ntb
  • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
  • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff