Adres Foto

Missie van de diaconie

WELKE MISSIE HEEFT ONZE DIACONIE?

 

De diaconie wordt geïnspireerd door de tekst uit Micha 6:8 waar staat:

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God”.

In overeenstemming met deze tekst proberen we als diaconie hier daadwerkelijk invulling aan te geven en ‘er te zijn voor de ander’. Het woord ‘diaken’ is afgeleid van de Griekse ‘diakonos’ en dit betekent ‘dienaar’. En als dienaar bieden we diaconale ondersteuning aan hen die dat nodig hebben. Dat proberen we handen en voeten te geven door o.a. de volgende activiteiten:

 

1. Actief zijn bij armoedebestrijding

Deel uitmakend van het Diaconaal Verband De Wolden wil de diaconie zich inzetten om mensen te begeleiden die te kampen hebben met financiële problemen. Begeleiding bij hun financiële administratie is mogelijk en onze vrijwilligers hebben daarvoor een korte opleiding gehad. De diaconieën werken hierin samen met de Thuisadministratie van Humanitas en met de burgerlijke gemeente. Ook daadwerkelijke steun in bijzondere omstandig- heden kan plaatsvinden. Kortom: helpen om iemands leven weer op de rails te krijgen. Wel of geen lid zijn van de kerk is hierbij geen criterium.. Ook steunt de diaconie de Voedselbank met inzamelacties.

 

2. Financiële steun diaconale projecten

Voor mensen (heel) ver weg is er diaconale ondersteuning aan de ZWO ofwel zendings- projecten. Elk jaar is er een gezamenlijk project van de Ontmoetingskerk en Hervormde Gemeente van Zuidwolde. Ook allerlei Nederlandse goede doelen worden met collecten en giften ondersteund.

 

3. Kerstgroeten/ Kerstpakkettenactie

Gemeenteleden van 80 jaar en ouder, en chronisch zieken krijgen met Kerst een kerstgroet waar een mooie amaryllis altijd deel van uit maakt..Ook alle inwoners van het Tonckenshuys krijgen deze kerstgroet van de gezamenlijke diaconieën.

Iedereen in de gemeente De Wolden die van alleen een bijstandsuitkering moet leven, krijgt met kerst een kerstpakket van alle gezamenlijke diaconieën uit de gemeente De Wolden. Een werkgroep vanuit deze kerken verzorgt dit elk jaar in de weken voor Kerst.

 

4. Stroopwafelactie

Die wordt georganiseerd door de diaconie. Met de opbrengst van deze jaarlijkse actie worden de Vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking in het Rooseveldhuis financieel ondersteund.
Deze actie is meestal medio mei. Vrijwilligers van de kerken gaan langs de deuren om de stroopwafels te verkopen.

 

5. Vervoer naar de kerk regelen

Elke zondag worden mensen die naar de kerk willen maar geen vervoer hebben, gehaald en gebracht. De regeling van dit vervoer doet de diaconie. Dat kan incidenteel of structureel zijn. Een telefoontje naar 0528-266378 is voldoende.

 

6. Kerktelevisie

Mensen die (tijdelijk) niet meer naar de kerk kunnen gaan, kunnen ook gebruik maken van de kerktelevisie. Ze kunnen dan wekelijks een kerkdienst uit eigen kerk of vanuit een andere kerk volgen. De kerkdienst wordt rechtstreeks uitgezonden. Maar wilt u later kijken dan kan dat ook. Wilt u hier meer over weten, neem dan ook even contact op met 0528-266378.

 

7. Ontmoetingskring

Eén keer per maand is er op zondag, aansluitend aan de kerkdienst, de Ontmoetingskring. Mensen voor wie de zondag toch vaak wel een erg lange dag is, en die bijvoorbeeld graag met anderen samen gezellig willen eten, kunnen hier gebruik van maken. Eerst drinken we koffie of thee, dan is er, onder het genot van een drankje, de gelegenheid om een spelletje te doen. Dan wordt er een heerlijke maaltijd geserveerd. Daarna, zo halverwege de middag gaat ieder weer naar huis. Kosten: een vrijwillige bijdrage in het potje waarmee de onkosten betaald worden. Het geheel wordt ook verzorgd door vrijwilligers van de kerken in Zuidwolde.

page2image17080

Erediensten
  • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
  • 31 januari 2021 ntb
  • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
  • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff