Adres Foto

Postzegels en kaarten sparen

Spaar postzegels en kaarten voor de zending


Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendings Bond. In 2014 leverden de ingezamelde postzegels en kaarten het mooie bedrag van € 28.675,- op. Daar heeft ook onze Hervormde Gemeente Zuidwolde aan meegespaard. Misschien heeft u nog kaarten of postzegels in de kast liggen? Maar hoe weet of u deze geschikt zijn voor de inzamelingsactie?
Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:

 

  1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel.
  2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.
  3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
  4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van): Anton Pieck Rien Poortvliet / Rie Kramer / Marjolein Bastin / Anne Geddes / Unicef / Removos (mond en voetschilders) / Hartjeskaarten / Geboortekaartjes / Bloemenkaarten.

 

In de hal van d’Olthof kunt u de postzegels en de kaarten in de daarvoor bestemde doos of mand doen. We vragen met deze publicatie uw aandacht hier weer eens voor en hopen dat er veel ingeleverd wordt. Het is zeker de moeite waard!!

 

De diakonie

 

Erediensten
  • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
  • 31 januari 2021 ntb
  • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
  • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff