Adres Foto

Project 2019: onderwijs in Gambia

 

Gezamenlijk diaconaal project 2019: ‘Stichting onderwijs voor Gambia’

 

De jaaractie willen we starten op zondag 20 januari na de (ochtend)dienst in de GKV aan de Molenstraat. U bent van harte welkom;  Molenstraat 10 te Zuidwolde.

 

Zo maar een moeder in Sukuta.
Ze houdt van haar kind.
Maar ze maakt zich ook zorgen.
Hoe zal z’n toekomst zijn?                                                   
Ze vreest dat haar kind het ook moeilijk zal krijgen.
Veel armoede en onzekerheid….
Maar stel eens dat haar kind de kans krijgt om onderwijs te volgen en z’n unieke talenten te ontwikkelen……

 

De gezamenlijk diaconieën van de Hervormde gemeente, de Ontmoetingskerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt bundelen weer hun diaconale krachten om geld bijeen te halen voor het goede doel: onderwijs in Gambia. Door middel van verschillende bekende en nog onbekende acties zamelen we in 2019 geld in voor de stichting.

 

De stichting “Onderwijs voor Gambia” is in het najaar van 2012 opgericht door een viertal inwoners uit Noordscheschut te weten Mirjam & Marco Schonewille en Toos & Arie Burggraaf. De stichting spant zich in om sponsorgelden te verwerven en met deze sponsorgelden schoolgebouwen te realiseren en onderwijs op te starten. (www.onderwijsvoorgambia.nl)
Daarnaast zal de stichting de lokale bevolking helpen met het ontwikkelen van activiteiten waarmee geld verdiend kan worden voor het in standhouden van de scholen. Dus op redelijke termijn moeten de lokale gemeenschappen zelfredzaam worden ten aanzien van deze scholen.
Met elkaar kunnen we wat doen aan de toekomst van de kinderen in Gambia.

 

Cruciaal voor goed onderwijs zijn ook goede onderwijs- en leermiddelen (zoals lesboeken).
Zodra de accommodatie van de school gereed is zal de overheid de leerkrachten van de school betalen.

 

Wij zullen allerlei acties gaan bedenken om geld binnen te halen. Over deze acties later meer.
Eerst willen wij u van harte uitnodigen voor de opening van de actie.
20 januari na de (ochtend)dienst in de GKV ‘Het Anker’ Molenstraat 10 starten wij de jaaractie.

 

Wees welkom, De gezamenlijke diaconieën Zuidwolde

 

Erediensten
  • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
  • 31 januari 2021 ntb
  • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
  • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff