Adres Foto

Project 2016: AZC Hoogeveen (Echten)

 

Jaarproject diaconieën Zuidwolde 2016: `AZC Hoogeveen (Echten)’

 

In het AZC Hoogeveen wonen nu ca. 1000 mensen. Het zijn vluchtelingen die in hun thuisland alles achter moesten laten en hier gekomen zijn zonder bezittingen. Velen van hen hebben aan kleding niets meer dan datgene wat ze (al tijden) aan hebben. Een deel van de mensen is nog in afwachting van hun asielprocedure en vallen onder de zgn. bed, bad en broodregeling. Dat betekent, dat ze nog geen enkele financiële vergoeding krijgen en zelf niets kunnen kopen.

 

Wij hebben daarom met de kerken in Zuidwolde dit als ons nieuwe jaarproject aangegrepen. Deze loopt van biddag 2016 tot biddag 2017. Wij vinden dat wij hier moeten helpen. En in de toekomst ook de vluchtelingen welke in Echten geplaatst zullen worden.

 

Wij zullen hier het komende jaar een aantal keren voor collecteren en raden deze collectes van harte bij u aan. Daarnaast is het ook mogelijk om kleding in te leveren. Dit kan elke maandag aan het Reviusplein 87 te Hoogeveen van 10 tot 16 uur.

 

Alvast hartelijk dank.
Namens de diaconieën van Zuidwolde

Erediensten
  • 21 september 2018 Ds. H. Hoogeveen
  • 23 september 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 28 september 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 30 september 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 5 oktober 2018 Dhr. J. Schaeffer