Adres Foto

Project 2021: Voedselbank Zuidwest-Drenthe

 

 

In 2021 willen we ons, als de gezamenlijke diaconieën van Zuidwolde, graag inzetten voor de Voedselbank Zuidwest-Drenthe!
De keuze voor dit jaardoel is onder andere ingegeven door de stijgende armoede die zijn weerslag heeft op jong en oud en de gevolgen van Corona waardoor meer mensen afhankelijk zijn geworden van de voedselbank.  De gemeenten Meppel, Hoogeveen, Westerveld en de Wolden vallen onder Voedselbank Zuidwest-Drenthe.

 

Wij zijn als gezamenlijke diaconieën druk bezig met de voorbereidingen en het bespreken hoe we Voedselbank Zuidwest – Drenthe kunnen ondersteunen in 2021.

Niet alleen financieel, maar ook met gerichte acties en/of producten voor specifieke doelgroepen. Hoe het er precies uit gaan zien is afhankelijk van het verloop van Corona, maar we hopen elkaar halverwege het jaar fysiek te kunnen ontmoeten tijdens de acties.

 

In bij-Een houden we u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en vorderingen.

 

Wilt u nu alvast een bijdrage overmaken?
Dat kan op het rekeningnummer  NL09 RABO 0376257946 van de diaconie van de Ontmoetingskerk onder vermelding van ‘diaconaal jaardoel 2021’.

 

Hartelijke groet,

Adri, Clara, Herman, Gerrit en Marian

Erediensten
  • 28 februari 2021 Ds. G.A. Trouwborst
  • 7 maart 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 10 maart 2021 Ds. B. Gras
  • 14 maart 2021 ntb
  • 21 maart 2021 Ds. H. Bakhuis