Adres Foto

Sociaal ombudsvrouw

 

Sociaal Ombudsvrouw Gemeente De Wolden

 

De gemeente heeft sinds januari 2015 nieuwe taken gekregen op het gebied van zorg en ondersteuning. Met deze veranderingen krijgt de gemeente een grotere verantwoordelijkheid binnen het sociaal domein. Het gaat dan om de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeenteraad van De Wolden heeft besloten om speciaal voor dit sociaal domein een ombudsman/vrouw te willen benoemen. Dat is per 1 april 2015 Irma van Beek geworden.

 

Waarvoor kunt u bij de Sociaal Ombudsvrouw terecht?
Als het gaat om zaken die binnen het sociaal domein spelen. Bij klachten over inhoud en gedrag/bejegening rondom de veranderingen in uw gemeente die te maken hebben met de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Er is veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Bepaalde procedures en regels zijn ingewikkeld en dan kan het zijn dat de burger met allerlei vragen komt te zitten. Inwoners van de gemeente De Wolden kunnen bij haar terecht voor o.a. vragen over zorg en ondersteuning, maar ook als zij vinden dat de zorg en ondersteuning die gemeente De Wolden voor hen regelt niet goed gaat. Dat wat u haar vertelt, is vertrouwelijk behalve wanneer u dit zelf anders wilt. Zij weet voor individuele gevallen, als er problemen zijn, veel te bereiken. Zij geeft ook advies aan de gemeente, maar of dit wordt overgenomen is weer een politieke beslissing.

 

Hoe kunt u de Sociaal Ombudsvrouw bereiken?
U kunt de ombudsvrouw op werkdagen telefonisch bereiken op 06-53800811 of via de mail sociaalombudsvrouw@dewolden.nl. Als het nodig is, komt ze bij u thuis langs om uw verhaal te horen. Als u dat prettig vindt is het ook altijd mogelijk dat één van onze diakenen het contact legt of u eventueel begeleidt in het gesprek met Irma van Beek.

Erediensten
  • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
  • 31 januari 2021 ntb
  • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
  • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff