Adres Foto

Samenstelling

 

De kerkenraad bestaat uit:

 

Predikant
vacature
Kerkelijk werker
vacature
Jeugd- en jongerenwerker
Rianka Bekendam rianka_bekendam@hotmail.com   06-2541239

 

OUDERLINGEN
Voorzitter kerkenraad
dhr. N.M. Veen-v.d. Sleen en dhr. H. Bisschop nmvdveen@kpnmail.nl hebabisschop@gmail.com  0528-374221
 
Scriba  
Dhr. H. Huiskes (waarnemend)  scriba@hervormdzuidwolde.nl  0528-372928
wijk 1
Dhr. G. Bekendam (waarn.)
Pastoraat
Mevr. G. Lopers (waarnemend voorzitter) 06-27161844
Dhr. G. Bekendam
Mevr. M. Piel-de Wit
Mevr. J. Klifman (waarn.)
Jeugdouderlingen
Mevr. R. Bekendam
Mevr. H. Vos – Bekendam

 

DIAKENEN:
Voorzitter Diaconie + wijk 7
dhr. H. Huiskes (waarnemend)  scriba@hervormdzuidwolde.nl  
Secretaris (vacature)
Penningmeester
Mevr. B. Courtz-van Raalte  diaconie@hervormdzuidwolde.nl tel. 371697
Dhr. W. Elders
Mevr. J.B. v.d. Mars-Hoogstra
Jeugddiaken
vacature

 

OUDERLING-KERKRENTMEESTERS:
Voorzitter
vacature
 Dhr. R. Meinema
 Dhr. E. Wierbos
Penningmeester
 Dhr. E. Dekker administratie@hervormdzuidwolde.nl
Secretaris
 Dhr. J. Dekker   kerkrentmeesters@hervormdzuidwolde.nl
Dhr. E. Gruppen
Dhr. A. A. Jonkman

 

Erediensten
  • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
  • 31 januari 2021 ntb
  • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
  • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff