Adres Foto

Samenstelling

 

De kerkenraad bestaat uit:

 

Predikant
Ds. A.B. Broekman a.b.broekman@gmail.com   0528-354338
Kerkelijk werker
vacature
Jeugd- en jongerenwerker
Rianka Bekendam rianka_bekendam@hotmail.com   06-2541239

 

OUDERLINGEN
Voorzitter kerkenraad
dhr. N.M. en mevr. I.G. Veen-v.d. Sleen nmvdveen@kpnmail.nl en ingegvdveen@kpnmail.nl  0528-374221
 
Scriba  
Dhr. H. Huiskes  scriba@hervormdzuidwolde.nl  0528-372928
wijk 1
Dhr. G. Bekendam (waarn.)
wijk 2
Dhr. H. en Mevr. G. Lopers
wijk 3 + missionair werk
Mevr. G. Schaap-Klinge
wijk 4
Mevr. M. Piel-de Wit
wijk 5
Mevr. J. Klifman (waarn.)
wijk 6
Mevr. G. Schaap (waarn.)
wijk 7
Mevr. J. Klifman
wijk 8
Vacant
wijk 9 oost
Dhr. G. Bekendam
wijk 9 west
Dhr. G. Bekendam
Jeugdouderlingen
Dhr. B. Delsing
Dhr. H.J. Bisschop
Mevr. R. Bekendam
Mevr. H. Vos – Bekendam

 

DIAKENEN:
Voorzitter Diaconie + wijk 7
Mw. R. den Boon  r.denboon@gmail.com  
Alg. Adjunct + wijk 2 en 4
Secretaris + wijk 1 en 8
Penningmeester + wijk 6
Mevr. B. Courtz-van Raalte tel. 371697
Wijk 3
Dhr. W. Elders
Wijk 5 en 9 (Tonckenshuys en Molenhof)
Wijk 9 ( Zantingehof of c.a.)
Mevr. J. Courtz- van Raalte
Mevr. J.B. v.d. Mars-Hoogstra
Jeugddiaken
Dhr. D.R. Huiskes

 

OUDERLING-KERKRENTMEESTERS:
Voorzitter + wijk 2
Dhr. R.H. Meinema   robert@mepro.nl  0528-373987
Wijk 5 en 6
 Dhr. E. Wierbos
Penningmeester + wijk 1
 Dhr. E. Dekker administratie@hervormdzuidwolde.nl
Secretaris
 Dhr. J. Dekker   kerkrentmeesters@hervormdzuidwolde.nl
Wijk 3
wijk 4 en 8
Dhr. E. Gruppen
Wijk 7 en 9
Dhr. A. A. Jonkman

 

Erediensten
  • 4 oktober 2020 Ds. Y. Breemes
  • 11 oktober 2020 Ds. A.B. Broekman
  • 18 oktober 2020 dhr. H. Lowijs
  • 25 oktober 2020 Ds. A.B. Broekman