Adres Foto

Belastingtip

BELASTINGTIP !

 

In verband met de actie Kerkbalans, brengt het college van kerkrentmeesters de mogelijkheid van het aftrekken van de kerkelijke bijdragen en giften voor de belastingen graag onder uw aandacht. De fiscus betaalt namelijk mee als u aan een goed doel geeft. Hieronder vallen ook de kerkelijke instellingen, zoals onze kerk.

 

Gewone giften

 

Voor de aftrek op het inkomen van de kerkelijke bijdragen en overige giften aan goede doelen geldt als voorwaarde dat deze samen meer dan 1 % van het inkomen (voor partners van het ge­zamenlijke inkomen) bedragen. De giftenaftrek bedraagt maximaal 10% van het inkomen.

 

Periodieke giften

 

De ondergrens van 1% en de bovengrens van 10% gelden voor aftrek niet als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 

  • de gift moet vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst;
  • u doet de gift in de vorm van vaste en gelijke bedragen die eindigen bij overlijden;
  • u doet deze giften minimaal vijf jaar achter elkaar;
  • er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.

 

Deze periodieke giften zijn dan volledig aftrekbaar van het inkomen voor de In­koms­ten­belasting.

 

Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met het college van kerkrent­mees­ters. Bijvoorbeeld over het (gezamenlijk) vastleggen van de periodieke gift via de notaris. Overigens zijn ook de notariskosten hiervan aftrekbaar.

 

Schenkingen en legaten

 

Tot voor kort betaalden kerkelijke instellingen en andere goede doelen schenkingsrecht over de wat grotere ontvangen schenkingen. Dankzij Johan Cruijff zijn deze schenkingen vanaf 2006 door de Minister van Financiën volledig vrijgesteld van schenkingsrecht (én successie­recht). Johan Cruijff vond het namelijk onbegrijpelijk dat zijn stichting, die ten doel heeft kinderen in stadswijken meer te laten bewegen, belasting moest betalen over de ontvangen bijdragen. Deze vrijstelling geldt ook voor schenkingen voor kerkelijk werk.

 

 

Het college van kerkrentmeesters vindt het van belang dat u van de diverse (aftrek) mogelijkheden goed op de hoogte bent en hoopt dat u bij het bepalen van (de hoogte van) uw bijdragen en dergelijke aan onze kerk daarmee rekening wilt houden.

Erediensten
  • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
  • 31 januari 2021 ntb
  • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
  • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff