Adres Foto

Pastoraal overleg

De Hervormde Gemeente wil dienstbaar zijn. Ze richt zich daarbij op iedereen die hulp en steun nodig heeft, zowel binnen als buiten de gemeente. Zowel in pastoraat als diaconaat.

 

Wat is het pastoraat?
Pastoraat is belangeloze aandacht en ontmoeting. Pastoraat is betrokkenheid bij elkaar. In het pastoraat gaat het om de concrete situatie van de mens, waarbij het zicht op God en Zijn evangelie open gehouden dient te worden.

 

De elementen zijn:
a. Communicatie door middel van een gesprek. Goed luisteren, een situatie van veiligheid en vertrouwen en wederkerigheid.
b. Een ontmoeting die laagdrempelig is. Oog hebben voor wat iemand beweegt, voor zijn achtergrond en geschiedenis.
c. Elkaar bemoedigen en troosten.

 

Wat gebeurt er in het Pastoraal Overleg?
De Taakgroep Pastoraat, waar de wijkouderlingen en pastoraal bezoekers zitting in nemen, coördineert het beleid van het bezoekwerk in de gemeente dat in de negen secties wordt gedaan. In het Pastoraal Overleg:
– maakt de taakgroep afspraken, wisselt ervaringen uit en stemt de werkzaamheden van het pastoraat op elkaar af
– zorgt de taakgroep voor de toerusting van de teams van de secties (waarin ouderlingen, pastorale bezoek(st)ers het bezoekwerk met elkaar bespreken en uitvoeren)
– evalueert de taakgroep de eredienst.

 

Gemeenteleden met elkaar verantwoordelijk
De taak van het Pastoraal Overleg is te zorgen voor structuur (een vangnet voor wie buiten de boot valt) en voor extra zorg waar dat nodig is. De gemeenteleden zijn, ondersteund door de ambtsdragers, verantwoordelijk voor het pastorale werk. De structuur bestaat uit vier lagen:
1. de onderlinge zorg van alle gemeenteleden als basis
2. dan de zorg van de contactpersonen
3. vervolgens de pastorale bezoekers of pastorale ouderlingen
4. tenslotte de predikant en pastoraal werker.

 

Bekijk in het beleidsplan 2015-2019 de concrete voornemens voor het pastoraat.

Erediensten
  • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
  • 31 januari 2021 ntb
  • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
  • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff