Adres Foto
Uitnodiging training en toerustingsavond

Uitnodiging training en toerustingsavond


23 mei 2018

Wat hebben we zondag 22 april jl. met de gemeente mogen genieten in deze dienst! John Meijerink heeft de resultaten van de themabijeenkomsten van het afgelopen jaar met de gemeente gedeeld. Het volgende kwam naar voren:

 

Waar wordt in onze gemeente waarde aangehecht ? (waardering)
Eredienst op zondag, prediking van het Woord, openheid, luisteren, het geloof samen beleven, omzien naar mensen in nood

 

Wat wil men zien in de toekomst? (verbeelding / verlangen)
Ruimte om je persoonlijk geloof verder te ontwikkelen en te verdiepen,
samen het geloof beleven, thuis maar ook samen als generaties in de gemeente buiten de zondagsdienst om, ondersteuning van de
geloofsopvoeding thuis, uitreiken naar onze omgeving

 

Hoe ziet men dit gestalte krijgen?
1) Het ontwikkelen van groei /gemeenschapsgroepen naar het voorbeeld van de eerste gemeente, waar je het geloof met elkaar kan delen en ervaren (buiten de eredienst om)
2) Een training of cursus gericht op discipelschap en het persoonlijke geloof verder ontwikkelen
3) Een training over (geloofs)opvoeding, gevolgd door ondersteuning en coaching naar ouders
4) Het opzetten van diaconale en missionaire acties

 

Wat bieden wij op korte termijn als Hervormde Gemeente?
1) 3 à 4 inspiratie- en toerusting avonden voor het opzetten van groei- en/of gemeenschapsgroepen (z.s.m.)
2) Opzetten van discipelschapstraining “launch out” – najaar 2018
3) Voor de kerkenraad: ruimte maken binnen de organisatiestructuur
voor de ontwikkeling van groei /wijk/gemeenschapsgroepen

 

Onze dominee (Arthur Broekman) had een krachtige preek en nodigde ons uit om in onze gemeente actief mee te doen, zodat we kunnen laten zien wat ons beweegt en waar we voor staan! Na de dienst hebben we met z’n allen koffie gedronken met taart, door vele vrijwilligers ingebracht, waarvoor hartelijke dank! Er werden bij de uitgang folders uitgereikt. Mocht u nog geen folder hebben ontvangen, dan kunt u deze afhalen in d’Olthof of deze opvragen bij Rianka of Gradus Bekendam. Velen waren door de dienst geraakt en inmiddels hebben wij al opgaven mogen ontvangen voor de verschillende cursussessies.

 

Informatie en aanmelden opzetten groei-/wijk/gemeenschapsgroepen (zo spoedig mogelijk):
We willen graag per omgaande gaan starten met 3 à 4 inspiratieavonden voor gemeenteleden om zelf een nieuwe groei/wijk/gemeenschap groep op te zetten. In deze avonden krijgen gemeenteleden handvaten en voldoende informatie om geïnspireerd te raken, zodat we onze grote opdracht gezamenlijk kunnen gaan uitvoeren. Je kunt je aanmelden voor deze inspiratie- en/of toerustingsavonden bij Gradus Bekendam op gradus.helma@gmail.com of bellen 06 18320615 . Starten al naar gelang opgave en in overleg!

 

Informatie en aanmelden discipelschaptraining “Launch out” (starten na de zomervakantie):
”Launch out”, dit staat voor ‘het starten van iets dat nieuw en heel anders is van wat men al deed of bekend is”. Deze stap maakt dat je nieuwe inzichten mag ontdekken, waardoor je je op nieuwe wegen mag gaan banen. Dit proces maakt dat je verder groeit in het ontdekken van Wie God is en wie jij mag zijn in Hem en wat jij mag betekenen voor de wereld om je heen.

 

In circa acht interactieve avonden en een weekend word je uitgedaagd in het kennen van Gods karakter en Zijn plan voor je leven en deze wereld!
Wat kun je o.a. op de avonden verwachten? Aanbidding (de voorbereiding van ons hart), voorbede (het belang van gebed en samen bidden), onderwijs en toepassing (het ontdekken van Gods woord d.m.v. onderwijs en thuisopdrachten), fellowship (het belang van gemeenschap en vriendschap d.m.v. samen eten, small groups, en mentorschap). Het gaat erom God op een nieuwe manier te leren kennen en Hem te volgen.

 

Je kunt je aanmelden voor de discipelschapstraining bij Rianka Bekendam op rianka_bekendam@hotmail.com of bellen 06 25412391. Na de zomervakantie zal dit gaan starten.

 

Samen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat je zult volstromen met Gods volkomenheid (Efeziërs 3:18,19)

 

Ga jij ook je grenzen verleggen en je laten raken door het Woord? Dan zien wij jouw aanmeldingen voor de trainingen graag per omgaande tegemoet.

 

Team Groeien in Gemeenschap
Inge van der Veen

 

Erediensten
  • 22 maart 2019 mw. S. Groote
  • 24 maart 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 29 maart 2019 Ds. H. Scholing
  • 31 maart 2019 dhr. G. van Vulpen