Adres Foto
Update cursus Launch Out

Update cursus Launch Out


20 januari 2019

 

Eind oktober zijn we met ruim 20 gemeenteleden gestart met de cursus Launch Out. We hebben een zeer bijzonder startweekend mogen ervaren. We zijn teruggegaan naar onze roots en hierdoor hebben we elkaar in een korte periode van hart tot hart mogen leren kennen. Gaandeweg leren we op een nieuwe manier God kennen in vele facetten, om zo steeds meer het pad te ontwikkelen om Hem te willen volgen. Tot nu toe hebben we de volgende thema’s behandeld; het Vaderhart van God, Gods community (=gemeenschap/kerk), De heilige Geest en het verstaan van Gods stem en mijn identiteit en waarde in Jezus. We zijn nu ongeveer op de helft van de cursus en er komen nog heel wat waardevolle thema’s aan bod.

 

De cursus doet enorm veel met ons, dat we er naar uitzien om elkaar te ontmoeten en weer nieuwe stappen met elkaar te mogen zetten. Op deze avonden mogen we Gods liefde zien en ervaren. We ontdekken wie we zijn als kind van God en hoe we een plaats als christen mogen innemen in onze gemeente, in ons gezin, in onze omgeving en in deze wereld.

 

Elke avond worden er stappen gezet en groeien we als persoon, als groep, als gemeente. Door onze belemmeringen met elkaar te delen, maar zeker ook van Zijn wonderen te mogen getuigen, leren we enorm. Nu weten we eens te meer dat dit zo’n belangrijk proces is. Wat hebben we elkaar nodig in onze zoektocht!

 

Enkele opmerkingen van cursisten:
Het is geweldig om je naar elkaar open te stellen, zodat je werkelijk samen mag groeien in geloof. Het is een aaneenschakeling van hoogtepunten en ik kan de cursus oprecht aan iedereen aanraden, omdat we dan nog meer broeders en zusters van elkaar worden, zoals Hij onze Here Jezus het bedoeld heeft.  –  Jan Beumer

 

Ik leer heel veel aspecten in deze cursus. Eén punt dat mij goed is bijgebleven, is het stuk over aanbidding. Dat aanbidding een levensstijl is. Niet alleen God prijzen, door bijvoorbeeld over en tot Hem te zingen, maar in alles wat je zegt of doet, mag je dat doen in de naam van Jezus, tot Zijn eer! We zijn in het begin van de cursus al direct met ons groepje de diepte ingegaan en hierdoor ontstond er meteen een groepsverband. Ik raad de cursus dan ook zeker aan onze gemeenteleden aan. Het samen eten vooraf is erg gezellig en je leert allerlei nieuwe dingen over o.a. God, geloof en jezelf en er is alle ruimte om zaken te bespreken, die jou op je hart liggen.  – Loïs Bekendam-Engels –

 

Samen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat je zult volstromen met Gods volkomenheid (Efeziërs 3:18,19)

Deelnemen aan de volgende cursus?
Naar verwachting zal deze na Pasen kunnen starten tot aan de zomervakantie. Uiteraard in goed overleg. Geef je dan zo spoedig mogelijk op. Je kunt mij een bericht sturen via ingegvdveen@kpnmail.nl of bellen na 18:00 uur op 06-15287307.

 

De kosten voor de cursus zijn € 200,= p.p., dit is inclusief sprekersvergoeding, lesmateriaal, kosten eigengemaakte warme maaltijd,  koffie en thee en maaltijden outreachweekend. De kosten van de overnachtingen in het outreachweekend zijn exclusief dit bedrag. We streven naar een eenvoudig onderkomen met minimale kosten. Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk gemeenteleden mee kunnen doen, hebben we de prijs gesteld op € 100,= per persoon en investeren wij als kerk graag in jouw persoonlijke ontwikkeling. Mocht je meer willen/kunnen bijdragen of de kostprijs willen betalen, dan zouden we dat heel fijn vinden. Wanneer je graag mee zou willen doen, maar niet de minimale bijdrage kan betalen, laat het ons weten zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.

 

Team Groeien in Gemeenschap

Inge van der Veen

 

Erediensten
  • 30 augustus 2019 mw. S. Groote
  • 1 september 2019 Ds. A.B. Broekman en Ds. B. Gras
  • 6 september 2019 Ds. B. Gras
  • 8 september 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 13 september 2019 mw. D. de Mots