Adres Foto
Update jaarproject diaconieën

Update jaarproject diaconieën


14 juli 2020

 

Jaarproject gezamenlijke diaconieën

 

Het jaarproject van de gezamenlijke diaconieën van de drie kerken van Zuidwolde is dit jaar de Rudolphstichting, een stichting die het Jeugddorp De Glind ondersteunt in het opvangen van uit huis geplaatste kinderen.

 

Het is jammer dat we door alle beperkingen dit jaar er weinig acties geweest zijn. Via een pepermuntactie en  de Rummycubavonden is wel al heel wat geld ingezameld. Samen met collectes en een gift is het bedrag al € 1365,50. Voordat we het project aan het eind van het jaar afsluiten, willen we in het najaar nog een paar acties organiseren. De pepermuntactie gaat nog door en we denken aan een wandeling en een bloembollenactie.

In het najaar hoor u daarover meer.

 

Namens de projectgroep, Herman van Arragon

Erediensten
  • 25 oktober 2020 Ds. A.B. Broekman
  • 1 november 2020 mw. L. van de Berg
  • 4 november 2020 Ds. B. Gras
  • 8 november 2020 Ds. F.A. Slothouber
  • 15 november 2020 Ds. A.B. Broekman