Adres Foto
Update jaarproject

Update jaarproject


13 oktober 2020

 

Update jaarproject gezamenlijke diaconieën

 

Het jaarproject van de gezamenlijke diaconieën van de drie kerken van Zuidwolde is dit jaar de Rudolphstichting, een stichting die het Jeugddorp De Glind ondersteunt in het opvangen van uithuisgeplaatste kinderen.

 

Het is jammer dat we door alle beperkingen dit jaar er weinig acties geweest zijn. Daardoor gaat ook de wandeling die 25 oktober gepland staat niet door. Er is nog een rest Bildstar-aardappelen en pepermunt te koop. U kunt ze bestellen bij Rinaldo Jonkman, Marian Elling, Clara van Dijk, Gerrit Dijkstra en ondergetekende. De aardappelen worden voor € 1,50 per kg bij u thuisbezorgd.  Daarnaast denken we op de kerstmarkt nog een chocolade-actie te organiseren. De verschillende acties hebben tot nu toe al heel wat opgeleverd. Samen met collectes en een gift is het bedrag al € 2.435,-.

 

Namens de projectgroep, Herman van Arragon

Erediensten
  • 29 november 2020 Ds. A.B. Broekman
  • 6 december 2020 dhr. B. van Dijke
  • 13 december 2020 Ds. A.B. Broekman
  • 20 december 2020 Ds. G. Brandorff
  • 24 december 2020 Ds. H. Bakhuis