Adres Foto
Opgeven voor verdiepingsavonden

Opgeven voor verdiepingsavonden


7 mei 2020

 

Verdiepingsavonden Hervormd Zuidwolde

 

Wil jij jezelf ontwikkelen in het geloof, samen met andere gemeenteleden?

Geef je dan per omgaande op voor onze nieuwe verdiepingsavonden!

 

Als Hervormde Gemeente vinden we het belangrijk dat we blijven groeien in ons geloof. Je kunt dit in je eentje doen, maar we hebben door de cursus Launch Out gezien, dat het veel leuker en leerzamer is om dit met elkaar te doen. Begin van het jaar zijn we gestart met onze nieuwe kringen. Gelukkig worden er her en der plannen ontwikkeld om hier met een gepaste en creatieve manier mee verder te gaan. Toch vinden we het ook belangrijk om dit kerkbreed te blijven doen. Hoe dit vorm krijgt, zullen we t.z.t. gaan communiceren n.a.v. de maatregelen die de overheid neemt omtrent samenkomsten. Het lijkt ons goed om toch plannen te maken en om daar niet mee te wachten.

 

Jullie zijn van harte welkom op de volgende (voorlopige) data:

  • Donderdagavond 26 november 2020 om 19:30 uur en
  • Donderdagavond 25 maart 2021 om 18:00 uur (beginnen met eten)

 

In deze avonden zoeken wij samen verdieping rondom een thema en is er tijd om elkaar te ontmoeten. Jullie worden hier vroegtijdig over geïnformeerd.

 

Je kunt je per omgaande aanmelden per mail bij: Inge van der Veen op emailadres: ingegvdveen@kpnmail.nl. Noteer deze data alvast in jouw agenda.

 

Samen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat je zult volstromen met Gods volkomenheid (Efeziërs 3:18,19)

 

Team Launch Out

Erediensten
  • 16 augustus 2020 dhr. H. Lowijs: online
  • 23 augustus 2020 Ds. A.B. Broekman: online
  • 30 augustus 2020 Ds. A.B. Broekman: online
  • 6 september 2020 Ds. A.B. Broekman
  • 13 september 2020 Ds. A.B. Broekman