Adres Foto

H.v.D.

 

Voor de oudere gemeenteleden die niet door een HvD-er bezocht worden.

 

 

De HvD-commissie gaat weer een Paasviering organiseren, langs deze weg willen we u hiervoor uitnodigen.
De Paasviering wordt gehouden op woensdag 28 maart a.s. in d’Olthof. Om 15.30 uur beginnen we met het zingen van een aantal liederen, het lezen van een gedicht en een meditatie, die gehouden zal worden ds. A. B. Broekman.
Aansluitend zal er een broodmaaltijd plaatsvinden. We verwachten dat de maaltijd om ongeveer 17.00 uur zal beginnen en om uiterlijk 18.30 uur zal eindigen.

 

Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom.

 

We hopen op een grote opkomst. U moet zich wel voor vrijdag 23 maart 2018 opgeven bij mevr. G. Courtz tel.371781
Mochten er problemen zijn met het vervoer naar/van d’Olthof dan kunt u ook bellen met mevr. G. Courtz.

 

Vriendelijke groet,

 

Agnes Veenstra
namens de HvD-commissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erediensten
  • 15 november 2019 Ds. B. Gras
  • 17 november 2019 ntb
  • 22 november 2019 Dhr. J. Wassens
  • 24 november 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 29 november 2019 Dhr. J. Schaeffer