Adres Foto

H.V.G.

 

2018

 

26 sept. Startavond met broodmaaltijd
We beginnen de avond om 19.00 uur.

 

10 okt. Brandweer Drenthe
gaat ons voorlichting geven over hun werk.

 

31 okt. Jantje en Joke uit Emmen komen ons verrassen met “Toendertijd”:
gedichten en liedjes in het Drents.

 

14 nov. Jan Germs en/of Abel Darwinkel
Lezing over “het Huus van de Toal”.

 

28 nov. Jeannette Liefers is verpleegkundige in Hoogeveen.
Zij komt vertellen over hart- en vaatziekten bij vrouwen.

 

19 dec. Kerstviering samen met “Passage” in “d’Olthof”.
2019
9 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst
Marga Kool komt ons vermaken met sketches en verhalen.

 

23 jan. Levensvragen en zingevingsvragen
Wat zijn dit? We gaan daarover met elkaar in gesprek onder leiding
van Wim Wennink, geestelijk verzorger.

 

6 febr. Bingo.
Een jaarlijks terugkerende avond met leuke prijsjes!

 

27 febr. Bert Boon, Assen, over het ontstaan en de ondergang van de kruidenier:
“Wil de laatste kruidenier het licht uit doen?”.

 

20 mrt. Jans Wiersma uit Steenwijk neemt ons mee met het onderwerp:
“Trouwen door de eeuwen heen”.

 

3 april Jaarvergadering.

 

10 april Paasviering samen met “Passage” in “de Schakel”.

 

8 mei Reisje

 

4 sept. Fietstocht

 

Onze avonden beginnen om 20.00 uur in “d’Olthof”.
Voorafgaand is er om 19.45 uur een kopje koffie of thee.
We hopen op leerzame en gezellige avonden en een goede opkomst.

 

De contributie bedraagt € 25 per jaar. U kunt dit bedrag overmaken, vóór 1 oktober 2018, op ons bankrek.nr: NL95RABO 0167 7970 93 t.n.v. Hervormde Vrouwen Groep Zuidwolde.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 

Bestuur:

Roely Muller-Blom   Presidente
Zende 8
7921 DA Zuidwolde   0528-372955

 

Annemieke Vos   Vice-presidente
Wetsteen 1
7921 DH Zuidwolde   0528-371026

 

Trijnie Beekelaar-Haar  Secretaresse
Boslaan 18
7921 LD Zuidwolde   0528-372400

 

Agnes Veenstra-Tóth   Penningmeesteresse
Tolweg 4
7921 JA Zuidwolde   0528-370820

 

Tiny Jansen-Oosterga  Algemeen adjunct
Drostenstraat 38
7921 WB Zuidwolde   0528-372480

 

 

Erediensten
  • 18 januari 2019 Ds. B. Gras
  • 20 januari 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 25 januari 2019 Mw. D. de Mots
  • 27 januari 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 1 februari 2019 Ds. H. Hoogeveen