Adres Foto

H.V.G.

 

2019

 

25 september   Startavond met broodmaaltijd.
We beginnen de avond om 19.00 uur
inbreng van onze leden met voordracht,zang en spel is welkom.

 

9 oktober           Be Bols en Wim Mulder geven een voorlichting over het
ouderenvervoer in de Wolden.

 

30 oktober         Remedica met “kom in beweging ,met o.a. voorlichting over
voeding ,valpreventie en mobiliteit en nog veel meer.

 

13 november     Spelavond,gaan we zelf verzorgen.

 
27 november     Mevr. Greet Blokzijl komt met het onderwerp  “ grafsierkunst”.

                       

18 december     Kerstviering samen met Passage  in de Schakel.

 

2020

 

15 januari         Nieuwjaarsbijeenkomst, Hennie Kuijer uit Ruinen gaat ons
vermaken met “ lachen om de dagelijkse dingen.

 

29 januari         Mevr. Houwing gaat aan de hand van dia,s vertellen over
het koningshuis.

 

12 februari       De jaarlijkse Bingoavond!!

 

26 februari      Hans Lowijs komt voor ons spreken.

 

18 maart          Frans Meek uit Vries is werkzaam in het klompenmuseum in
Eelde, hij geeft een lezing over lopen op klompen.

 

1 april             Paasviering met Passage in de “de Olthof “
De avond wordt geheel verzorgt door mevr Harmien Mulder de Groot.

 

15 april          Jaarvergadering.

 

13 mei           Reisje.

 

26 augustus   Fietstocht.

 

 

 

Onze avonden beginnen om 20.00 uur in “d’Olthof”.
Voorafgaand is er om 19.45 uur een kopje koffie of thee.
We hopen op leerzame en gezellige avonden en een goede opkomst.

 

De contributie bedraagt € 25 per jaar. U kunt dit bedrag overmaken, vóór 1 oktober 2018, op ons bankrek.nr: NL95RABO 0167 7970 93 t.n.v. Hervormde Vrouwen Groep Zuidwolde.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 

Bestuur:

Roely Muller-Blom   Presidente
Zende 8
7921 DA Zuidwolde   0528-372955

 

Annemieke Vos   Vice-presidente
Wetsteen 1
7921 DH Zuidwolde   0528-371026

 

Annie Eggink                                   Secretaresse
De Marsenstede 7
7921 VV Zuidwolde                        0528-201771

 

Agnes Veenstra-Tóth   Penningmeesteresse
Tolweg 4
7921 JA Zuidwolde   0528-370820

 

Lia Roos- Kroezen                           Algemeen-adjunct
Drostenstraat 11
Zuidwolde                                         0528-271701

 

Erediensten
  • 15 november 2019 Ds. B. Gras
  • 17 november 2019 ntb
  • 22 november 2019 Dhr. J. Wassens
  • 24 november 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 29 november 2019 Dhr. J. Schaeffer