Adres Foto

H.V.G.

 

2019

 

9 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst
Marga Kool komt ons vermaken met sketches en verhalen.

 

23 jan. Levensvragen en zingevingsvragen
Wat zijn dit? We gaan daarover met elkaar in gesprek onder leiding
van Wim Wennink, geestelijk verzorger.

 

6 febr. Bingo.
Een jaarlijks terugkerende avond met leuke prijsjes!

 

27 febr. Bert Boon, Assen, over het ontstaan en de ondergang van de kruidenier:
“Wil de laatste kruidenier het licht uit doen?”.

 

20 mrt. Jans Wiersma uit Steenwijk neemt ons mee met het onderwerp:
“Trouwen door de eeuwen heen”.

 

3 april Jaarvergadering.

 

10 april Paasviering samen met “Passage” in “de Schakel”.

 

8 mei Reisje

 

4 sept. Fietstocht

 

Onze avonden beginnen om 20.00 uur in “d’Olthof”.
Voorafgaand is er om 19.45 uur een kopje koffie of thee.
We hopen op leerzame en gezellige avonden en een goede opkomst.

 

De contributie bedraagt € 25 per jaar. U kunt dit bedrag overmaken, vóór 1 oktober 2018, op ons bankrek.nr: NL95RABO 0167 7970 93 t.n.v. Hervormde Vrouwen Groep Zuidwolde.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 

Bestuur:

Roely Muller-Blom   Presidente
Zende 8
7921 DA Zuidwolde   0528-372955

 

Annemieke Vos   Vice-presidente
Wetsteen 1
7921 DH Zuidwolde   0528-371026

 

Trijnie Beekelaar-Haar  Secretaresse
Boslaan 18
7921 LD Zuidwolde   0528-372400

 

Agnes Veenstra-Tóth   Penningmeesteresse
Tolweg 4
7921 JA Zuidwolde   0528-370820

 

Tiny Jansen-Oosterga  Algemeen adjunct
Drostenstraat 38
7921 WB Zuidwolde   0528-372480

 

 

Erediensten
  • 20 september 2019 Ds. H. Scholing
  • 22 september 2019 Ds. H. Bakhuis
  • 27 september 2019 Mw. R. Stoter
  • 29 september 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 4 oktober 2019 Dhr. J. Wassens