Adres Foto

Meditatie

 

Uw genade is mij genoeg

 

Ik vind onze samenleving soms doodvermoeiend. Wanneer is je leven echt geslaagd? Wanneer heb je echt alles uit je leven gehaald? Ik geloof er niet in dat ons geluk maakbaar is, want ik zie het nergens terug. Ik zie hooguit mensen die zichzelf voorbij lopen met alle gevolgen van dien. Ik heb wel eens ergens gelezen dat je van een beetje ongeluk erg gelukkig kunt worden.
We kennen zo iemand in de Bijbel. Paulus heeft een beetje ongeluk. Nu zijn we binnen de kerk aardig onder de indruk van wat de man heeft geschreven, maar die hoge dunk heeft hij in ieder geval niet van zichzelf. Hij is ook ongelukkig, omdat hij een chronische kwaal heeft. We lezen hier dat hij een doorn in zijn vlees heeft.
We weten niet waar het om gaat. Wat we weten is dat hij er flink last van heeft. Hij heeft er zoveel last van dat Hij God vraagt om deze doorn uit zijn vlees te nemen. Paulus bidt dus om genezing. God neemt deze doorn echter niet weg. Driemaal had Paulus krachtig gebeden om deze doorn uit zijn vlees te nemen. Maar er gebeurt niets. Gebeden kunnen kennelijk ook níet verhoord worden.
Paulus weet dat zijn gebed niet wordt verhoord. Hij weet ook echter waarom. Hij is een succesvolle apostel. Hij zet gemeentes op die overlopen van nieuwe bekeerlingen. Hijzelf staat op een voetstuk als iemand die aanzien heeft. Daardoor kun je heerlijk met je hoofd in de wolken lopen. Als je maar vaak genoeg op een podium staat, dan raak je daar vanzelf verslaafd aan.
Hij heeft deze doorn in Zijn vlees gekregen, opdat hij zich niet zou verheffen. Het voetstuk mag hem niet naar zijn hoofd stijgen. Het is immers niet zijn werk maar Gods werk. Het is niet zijn eigen kracht, want die wordt door deze doorn in vlees ingedamd. Het is Gods Geest en de boodschap van het evangelie, die mensen bij elkaar brengt en niet het charisma van Paulus.
Paulus krijgt een antwoord van de Heer. Zijn genade moet hem genoeg zijn. De doorn wordt niet weggenomen, maar het idee dat hij deelt in Gods genade moet hem op de been houden. Het lijden zal ooit ophouden, omdat hij deel heeft aan de belofte op een eeuwig leven, maar dat betekent dat hij zich in dit leven nergens op kan beroemen.

 

Gods kracht zal in zwakheid volbracht worden. Paulus is slechts een mens met al zijn zwakheden, maar door die zwakheden heen wordt de kracht van het evangelie zichtbaar. Ondanks de doorn in zijn vlees, zijn kwaal, blijft hij overeind. De genade van God komt aan het licht door de lichamelijk geplaagde Paulus heen. De kracht van het evangelie is zo zichtbaar voor iedereen. In zwakheid is hij machtig.
Mijn genade is u genoeg. Vrijheid in de gebondenheid aan Christus, maar dat is nog niet zo eenvoudig als mens. Wij zijn namelijk echte doe-het-zelvers. Het is één van de eerste dingen die kleuters zeggen:  ‘Ik wil het zelf doen’. Met het klimmen van de jaren neemt die houding alleen maar toen. We jagen onszelf over de kop, omdat we perfect moeten wezen. We hebben zoveel moeite om te leven van de genade.
Kunnen we het nazeggen? Is Gods genade ons genoeg? Het kost heel wat om om je leven in Gods handen te leggen, maar ik denk het wel dat je daardoor een stuk rustiger in het leven kunt staan. Niet meer die mannetjesmakerij. Niet steeds je eigen godje spelen. Dat geeft een hoop rust. Afstand nemen en vragen of de Heer mijn leven in Zijn hand wil nemen.

 

Ds. A.B. Broekman

 

Erediensten
  • 20 april 2018 Dhr. J. Wassens
  • 22 april 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 27 april 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 29 april 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 4 mei 2018 Mw. R. Stoter