Adres Foto

Meditatie

 

Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer (Micha 5: 1)

 

Er wordt gesproken over lang vervlogen tijden. Er leeft binnen het Jodendom, en overigens ook binnen het christendom, de idee dat de Messias al voor het ontstaan van de wereld bij God is. Daar is ook wel aanleiding toe. In het Genesisverhaal lezen we dat de Geest van God over de wateren van de oervloed zweeft. Dus de Heilige Geest is al bij God, net als de Messias zoals uit deze tekst blijkt.

 

Die Messias zal komen en zal een rol spelen in de geschiedenis. Ik weet dat het merendeel van de joden, in ieder geval tot nu toe, Jezus niet als de Messias erkent. Maar door Jezus heeft het Joodse volk een bijzondere plaats gekregen onder de volken. Wat in deze tekst uit Micha staat geprofeteerd, is uitgekomen.

 

Israël zal zijn als dauw. Daar wordt mee bedoeld dat het geloof, door het volk van Israël, over ter aarde kan opbloeien. Dat is gebeurd. De naam van God is overal bekend, en er zijn maar weinig mensen die niet weten wie Jezus is. Jezus is de bekendste Israëliet.

 

Tegenwoordig wordt er niet zoveel meer gepreekt over Israël. Zij, de joden geloven in God, en wij geloven dat we God hebben leren kennen in Jezus Christus. Daarmee is vaak de kous af. Toch is de God die wij hebben leren in Jezus Christus, de God van de joden. Waarom hebben sommige dominees een Israël-tik? Omdat we ons beseffen dat we schatplichtig zijn aan de Joden. De kennis van God is tot ons gekomen via dit volk, en Jezus is de bekendste zoon van dit volk.

 

In de bijbel staat dat volken zich tegen Israël zullen verzetten. Er wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Omdat het Gods volk is, is het altijd omstreden geweest. Het is een landje dat niet veel groter is dan Utrecht en Gelderland bij elkaar, maar op één of andere manier staat het nog steeds in de schijnwerpers van de wereldpolitiek.

 

Het is goed omdat te beseffen tijdens de adventsperiode dat de redding uit de joden komt. Wij staan namelijk niet zover af van de heidenen als we denken. Allerlei elementen uit de Germaanse godsdienst spelen onbewust een rol tijdens de feestdagen. De kerstboom is afgeleid van de heilige eik van Wodan. De datum waarop wij kerst vieren heeft te maken met de kerstening van het zonnewende feest.

 

Daarbij moeten we niet vergeten we dat Jezus is geboren uit een joodse moeder. De God Hij zijn Vader noemt, zou op onze Germaanse voorouders als zeer vreemd voorkomen. Wie het kerstverhaal serieus neemt, weet dat wij schatplichtig zijn aan het Jodendom.  Daar begon het verhaal, niet hier. De geboorte van Christus brengt ons weer terug bij de joodse wortels van ons geloof.

 

Toch is dat verhaal van advent en kerst, nog niet afgelopen. Het verhaal gaat door. Met de komst van Jezus is er geen punt achter gezet. Nog steeds zijn er krachten in de geschiedenis die steeds weer de kop opsteken en dat het volk van Israël een rol speelt in de geschiedenis lijkt mij duidelijk.

 

Deze profetie heeft niet alleen betrekking op de komst van Jezus 2000 jaar geleden, maar ook op de komst van Jezus in de toekomst.

Tijdens de adventsperiode kijken we uit naar de komst Christus bij zijn geboorte, maar het verwijst ook naar de komst van Christus aan het einde der tijden. Het verhaal gaat verder. Bent u klaar voor de komst van Christus, want de tekenen van de tijd zijn volop aanwezig.

 

Ds. A.B. Broekman

 

Erediensten
  • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
  • 31 januari 2021 ntb
  • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
  • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff