Adres Foto

Meditatie

 

De gaven van de geest

 

Op het moment dat Paulus een brieft schrijft aan de gemeente van Korinthe is dat nog een jonge gemeente. Deze mensen zijn tot geloof gekomen en ze merken hoe de Geest in hun midden aan het werk is.
Dat stijgt een aantal van hen naar het hoofd. De ene gave van de Geest zou meer in aanzien staan dan de ander. Paulus herinnert hen er fijntjes aan waar zij vandaan komen en waar de gaven van de Geest vandaan komen. Zij waren immers tot voor kort heidenen. Ze gooiden zich voor beelden op de grond die geen woord konden uitbrengen, laat staan dat ze iets hebben ervaren.

 

De Geest is geen eigendom van iemand. Ook is het werk van de Geest niet een verdienste waar iemand zich op voor kan laten staan. Het werk van de Geest is overigens ook niet iets waar gemeentes zich op voor kunnen laten staan. De gaven van de Geest werken van buitenaf in op de mens. Een mens wordt hooguit gebruikt, maar de kracht komt bij God vandaan.

 

De gaven hebben namelijk een doel. Het doel is de opbouw van de gemeente. Het gaat om wat nuttig is voor de ander. Daarom worden de gaven geven. Iedereen heeft ze. Dat betekent dat iedereen die gelooft drager is van Gods Geest. De ene krijgt deze gave om God te dienen en de andere die. Er wordt in het bevestigingsformulier van ambtsdragers niet voor niets gesproken over het ambt aller gelovigen. Hoe verschillend we ook zijn, iedereen heeft zijn gaven. En het doel is hetzelfde.

 

Ook nu is het goed om oog te hebben voor de gaven van de Geest. Gods Geest heeft nog steeds zijn doorwerking in de gemeente, ook hier ter plaatse.  Soms spectaculair zoals hier beschreven wordt, maar soms ook heel saai en gewoontjes. Ik denk dat we het soms zo gewoon vinden, dat we het niet eens opmerken hoe Gods Geest in ons midden aan het werk is. Dan is het zaak om er oog voor te krijgen.

 

Dr. L. Floor, een christelijk gereformeerde hoogleraar, heeft een zeer evenwichtig boekje geschreven over de gaven van de Geest. Hij spaart daarin de hedendaagse charismatische beweging niet. Toch is hij van mening dat elke kerk deel moet hebben aan gaven van de Geest. De kerk is een charismatische gemeenschap. Anders is zij geen kerk, maar een versteend instituut.

 

Floor houdt ons de vraag voor wat voor een kerk wij denken te zijn. Zijn wij een cruiseschip waarbij de ambtsdragers als kapitein en matrozen functioneren om de aanwezige gasten een aangenaam verblijf te garanderen zonder dat ze zich hoeven in te spannen? Of zijn wij een oorlogschip waarbij iedereen wordt ingeschakeld om het vege lijf te behouden? Ik denk dat dit laatste het ideaal is, maar in dagelijkse praktijk zijn wij nog steeds een cruiseschip. Dat kan echt niet meer. Hier en daar zal er echt wat verbouwd moeten worden, anders winnen we de oorlog niet.

 

Kerkleden zijn er niet om de banken te vullen, maar ze hebben gaven gekregen om in Gods koninkrijk een rol te spelen. Door gebruik te maken van onze gaven bouwen we de gemeente op. Dat lijkt me geen overbodige luxe in een tijd die de kerk niet bepaald goedgezind is. Als het gaat om het schip van de kerk dan geldt ‘alle hens aan dek’ en volle kracht vooruit. We varen op een woelige seculiere zee die al menig ziel heeft verslonden.

 

Het is dus zaak om werk te maken van de gaven van de Geest en elkaar en de gemeente daarmee te dienen.

 

Ds. A.B. Broekman

 

Erediensten
  • 21 september 2018 Ds. H. Hoogeveen
  • 23 september 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 28 september 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 30 september 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 5 oktober 2018 Dhr. J. Schaeffer