Adres Foto
Wie wil er nu niet mee doen (m/v)?

Wie wil er nu niet mee doen (m/v)?


10 april 2018

 

Komt u, kom jij ons team versterken? Wij zijn de organisatie van de Hervormde Gemeente Zuidwolde, een prachtig, mooi team met gedreven, toegewijde mensen en wij zijn op zoek naar geloofsgenoten die, samen met ons, onze geloofsgemeenschap levendig willen houden!

 

Zo zou een wervende vacaturetekst kunnen luiden. Nou, we menen het wel! We zijn inderdaad op zoek naar gemeenteleden die willen mee doen. De Hervormde Gemeente Zuidwolde is volop in beweging, het kan u/jullie niet ontgaan zijn. Iedereen heeft ongetwijfeld gehoord of gelezen over het groeien in gemeenschap. In dit proces van groeien in gemeenschap hebben we als organisatie stappen gezet om de kern van ons geloof te raken, Jezus beleven en Jezus naleven!
Vanuit deze kerngedachte willen wij geloven, leven en werken binnen en buiten de kerk. We staan aan de vooravond van een aantal mutaties in ons team. Een aantal mensen neemt afscheid na een actieve (soms lange) periode. Wij zijn als kerkenraad dankbaar voor hun inzet en toewijding. Het is echter een goede zaak dat we mutaties hebben, we moeten het uiteindelijk met z’n allen doen, maar we moeten het niet altijd op dezelfde mensen neer laten komen. Alle geledingen (diaconie, kerkrentmeesters en pastoraat) hebben hiermee te maken. Daarom vragen we u, jou om mee te doen!

 

We zijn natuurlijk al bezig met de werving, maar we willen u, jou langs deze weg toch in de gelegenheid stellen om mee te doen en u aan te melden. Ook kunt u namen aandragen voor mensen waarvan u denkt dat deze een geschikte persoon zou zijn voor ons team.

 

Wie wil er nu niet mee doen? Graag horen we van u of van jou.

 

Marco van der Veen, voorzitter Kerkenraad, 06 46 54 53 52 of e-mail nmvdveen@kpnmail.nl

Hans Huiskes, scriba Kerkenraad, 06 55 79 16 63 of e-mail scriba@hervormdzuidwolde.nl

Erediensten
  • 22 maart 2019 mw. S. Groote
  • 24 maart 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 29 maart 2019 Ds. H. Scholing
  • 31 maart 2019 dhr. G. van Vulpen