In januari start de jaarlijkse Actie Kerkbalans. In de tweede helft januari ontvangt u een envelop in uw brievenbus. Daarin zit ook een folder met uitleg over deze financiële bijdrage aan onze gemeente. De Kerkrentmeesters verzoeken u, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, om de brief via de bijgevoegde retourenvelop terug te sturen naar een van adressen die in de brief vermeld staan.

Hoeveel geef ik?
Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een richtlijn lastig. We willen allemaal ons steentje bijdragen, maar hoe weet je nou wat ‘normaal’ is. Als u zich dit ook wel eens af hebt gevraagd, bent u niet de enige. Er zijn wat richtlijnen te geven.

Belangrijkste is, dat iedereen zo mogelijk een bijdrage geeft om te laten zien, dat je geeft om de kerk. Vaak wordt uitgegaan van 1-2% van het netto inkomen bij een modaal tot hoger inkomen. Maar als u minder of veel minder inkomen heeft, is dit niet reëel.

Jongeren
Jonge mensen krijgen vanaf hun 18e jaar een eigen brief. Het is goed om al van jongs af aan ook de kerk mee te nemen in je uitgaven. Van jongeren met een smalle beurs, die de kerk een warm hart toedragen, zouden we een bijdrage voor de kerk van € 5,- per maand heel fijn vinden.

Eenverdiener
Heeft u als eenverdiener inkomsten op minimumniveau of net daarboven, dan valt het niet mee om iets bij te dragen. Een bijdrage voor de kerk tussen € 5,- en € 10,- per maand zou dan een prachtige bijdrage zijn.

Modaal inkomen
Het modale inkomen van een eenverdiener is nu ongeveer € 1.600,- netto per maand. Afhankelijk van uw situatie zouden we ½ tot 1% van uw netto inkomsten per maand als richtlijn kunnen noemen. Een bedrag voor de kerk tussen € 8,- en € 16,- per maand zou een hele mooie bijdrage zijn.
Leden van onze gemeente die (iets) boven modaal verdienen, dat wil zeggen, alleen of samen met hun partner meer dan €2.000,- netto per maand , willen we van harte aanbevelen om een grotere bijdrage te geven.
Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto inkomen van:
• € 2.000,- per maand > € 15,- tot € 30,- per maand voor de kerk.
• € 2.500,- per maand > € 25,- tot € 50,- per maand voor de kerk.

Twee keer modaal of meer
Als u alleen of samen met uw partner twee keer modaal of meer verdient, denken wij aan een iets hoger percentage.
Bijvoorbeeld bij een gezamenlijke netto inkomen van:
• € 3.000,- per maand > € 37,50 tot € 75,- per maand voor de kerk.
• € 4.000,- per maand > € 60,- tot € 120,- per maand voor de kerk.
• € 5.000,- per maand > € 100,- tot € 200,- per maand voor de kerk.
Indien het inkomen nog groter is, hopen we op een ruime bijdrage naar draagkracht.

Ten slotte
Gelukkig zijn er ook leden, die meer – soms veel meer – bijdragen dan we hier hebben aangegeven. Als uw hart het u ingeeft en u het geld kunt missen, dan vragen wij u die bijdrage voort te zetten, of zelfs nog te verhogen. Bekijk nog eens goed wat u voor de kerk over heeft en maak niet automatisch over wat u voorgaande jaren deed. Als het kan verhoog uw bijdrage dan!

“Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang,
want God heeft lief wie blijmoedig geeft.” (2 Korintiërs 9:7)