Over de Hervormde Vrijwilligersdienst (HVD)

De Hervormde Vrijwilligersdienst (HVD), voorheen de Hervormde Vrouwendienst, binnen onze gemeente bestaat uit gemeenteleden die in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad taken op zich nemen. Daarbij valt te denken aan het bezoeken van ouderen, zieken en eenzame mensen.

Ter ondersteuning

De deelnemers van de HVD ondersteunen het pastoraat en de diaconie door de contacten die ze met, met name oudere, gemeenteleden hebben.

Twee keer per jaar wordt er voor alle vrijwilligers een activiteit georganiseerd, een middag in de adventstijd en een middag in de paastijd. Ook andere gemeenteleden zijn hier welkom.

Meer informatie en aanmelden

Bij vragen of interesse, neem contact op met mw. G. Schaap-Klinge (voorzitter), tel. 0528-373179.