Helpen groeien in het geloof

Hoe geef je vorm aan je geloof? Hoe ben je christen in je dagelijks leven? Hoe ga je om met de vragen en zorgen in de samenleving, in onze wereld, in relatie tot het geloof? Wij willen onze gemeenteleden en andere geïnteresseerden helpen met dit soort geloofsvragen. We bieden een verdiepend onderwijsprogramma om als individu en als gemeente te blijven groeien in ons geloof.

Zijn boodschap beleven en naleven

Als gemeenteleden met al onze verschillen en gaven delen we de relatie met God en met elkaar. Ons onderwijs is erop gericht die relaties te versterken. Wanneer we via de Bijbel God beter leren kennen, weten we ook wie we zelf zijn en kunnen we ernaar handelen. We kijken hiervoor naar Jezus. Hoe kunnen wij Zijn boodschap begrijpen, met elkaar beleven en ook naleven? Hart, hoofd en handen met elkaar in evenwicht brengen, daar werken we met onze leerlijnen naartoe.

Passend aanbod ter verdieping

Ons geloofsonderwijs is bestemd voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden. Met het geloof opgegroeid of niet, jong of ouder, voor alle achtergronden zijn er passende mogelijkheden om je te verdiepen. Waar kun je aan denken?
• informatieavonden en thema-avonden
• cursussen en workshops
• themamateriaal voor de kringen

Ook zijn er specifieke bijeenkomsten en materialen om de vrijwilligers die een specifieke rol hebben in de organisatie, denk aan ambtsdragers, pastoraal werkers en kringleiders, te helpen hun taken uit te voeren.

Voor kinderen en jongeren is er specifiek aanbod, zoals kinder- en jeugdactiviteiten, catechisatie en aanbiddingsavonden. Lees hierover op de pagina Kinder- en jeugdwerk.

Onderwijs en kerkdiensten

Ook de erediensten dragen bij aan het groeien in het geloof. Als taakgroep faciliteren we daarom de kerkdiensten en we denken mee over vernieuwingen. Daarnaast faciliteren we de catechisaties en begeleiden we samen met de kringouderlingen de kringen. Het themamateriaal dat we beschikbaar stellen komt ook terug in de erediensten. Zo versterken vorming en toerusting elkaar op meerdere fronten.

Contact met taakgroep Eredienst en Toerusting

Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij Greetje Schaap, e-mail eredienstentoerusting@hervormdzuidwolde.nl.
Voor de cursussen en andere bijeenkomsten die we organiseren, houd de agenda en nieuwspagina in de gaten.