Naar elkaar omzien

Als Hervormde gemeente zijn we betrokken bij elkaar. Omzien naar elkaar zien we als een  gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierin spelen de kringen een belangrijke rol. Wanneer je naast aandacht en bemoediging meer nodig hebt, begeleiding of professionele hulp, bieden we vanuit de taakgroep Pastoraat de benodigde zorg.

Voor wie zijn we er?

Wanneer je vastloopt met jezelf, met je geloof of wanneer het thuis niet lekker loopt en je hebt behoefte om met iemand te praten, dan kan je terecht bij het Steunpunt Pastoraat. Het Steunpunt Pastoraat is er voor iedereen met een (geestelijke) hulpvraag, in situaties van ziekte, rouw, trouw, of andere omstandigheden in de huiselijke sfeer. Het Steunpunt Pastoraat is het centrale meldpunt. Daar bekijken we wie contact met je opneemt: een medewerker van het bezoekteam, iemand van het een pastoraal zorgteam of de diaconie.

Wat doet het pastoraat?

Het pastoraat biedt:

  • begeleiding in de vorm van een pastoraal geloofsgesprek
  • begeleiding en praktische ondersteuning tijdens ziekte, rouw, trouw of andere omstandigheden in de huiselijke sfeer

Jouw vragen en geestelijke behoeftes zijn het uitgangspunt. De verbondenheid met God zal ons helpen om samen – uiteraard in vertrouwen – te delen en bij Hem neer te leggen wat lastig, spannend of moeilijk maar ook wat goed en mooi is.

Contact met het pastoraat

We zijn er voor iedereen die laat weten dat hij of zij ondersteuning of hulp nodig heeft. Wij nodigen je graag uit om contact op te nemen. Ook als je meer wilt weten over het pastoraat of er zelf wat in wilt betekenen.

Het steunpunt Pastoraat is te bereiken via e-mail steunpuntpastoraat@hervormdzuidwolde.nl  en telefonisch, bij voorkeur van 19.00 tot 20.30 uur (indien urgent ook daarbuiten): tel: 0528-741022.

Contact opnemen