Gemeente voor alle generaties

Als kerkelijke gemeente in het Drentse Zuidwolde zijn wij er voor u en jou. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons thuis voelt. We willen het christelijk geloof in God met elkaar beleven en delen. Jong of al wat ouder, met het geloof opgegroeid of niet, we zijn een gemeente voor iedereen. Maak kennis met ons. Wij maken graag kennis met jou!

Samen Jezus beleven, samen Jezus naleven

Als gemeente met een grote diversiteit aan mensen en achtergronden hebben wij een belangrijke gemene deler: de relatie met God en met elkaar. Om samen Gods gemeente te kunnen zijn, kijken wij voortdurend naar Jezus. We willen Zijn boodschap beleven en ook naleven. De Bijbel, het door God geïnspireerde Woord, geeft ons deze persoonlijke opdracht.

Kerk zijn: hoe doen we dat?

We zijn een gemeenschap van mensen die met elkaar betrokken zijn. We hebben respect voor elkaars opvattingen en geven de ruimte aan de beleving van het geloof. Onze prachtige kerk in het hartje van Zuidwolde is een belangrijke plek om samen ons geloof te vieren en te delen. Kerk-zijn is ook met elkaar leren en groeien in het geloof. Wat kun je concreet verwachten?

• Erediensten op zondagmorgen en tijdens kerkelijke feestdagen
• Kindernevendiensten en gezinsdiensten
• Themadiensten en aanbiddingsavonden voor jong en oud
• Verdiepingscursussen en catechisaties
• Kringen met deelnemers op wijkniveau

Ons kerkgebouw is ook beschikbaar voor andere kerkelijke doelen, denk aan inzegeningen van huwelijken, uitvaartdiensten of andere aan de kerk verbonden activiteiten.

Agenda

23 januari – ds. A. Palland

23 januari @ 10:00 - 11:00

30 januari – ds. G. van Beusekom

30 januari @ 10:00 - 11:00

6 februari – Ds. K.A. Hazeleger

6 februari @ 10:00 - 11:00

13 februari – ds. B. Gras

13 februari @ 10:00 - 11:00

UITGELICHT

Nieuwe huisstijl

In het afgelopen jaar hebben we voor onze gemeente een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Dit betekent een nieuw logo en nieuw kleurgebruik, dat terugkomt op allerlei communicatiemiddelen. Waaronder ook deze nieuwe website! Het past bij de veranderingen die in de afgelopen jaren zijn ingezet, onder andere in de kerkelijke organisatie en qua onderwijs. We presenteren het hierbij graag aan u en jou.

Nieuwsberichten

Updates over de kerkdiensten, activiteiten en ander gemeentenieuws ontvangen?

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF