Gemeente voor alle generaties

Als kerkelijke gemeente in het Drentse Zuidwolde zijn wij er voor u en jou. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons thuis voelt. We willen het christelijk geloof in God met elkaar beleven en delen. Jong of al wat ouder, met het geloof opgegroeid of niet, we zijn een gemeente voor iedereen. Maak kennis met ons. Wij maken graag kennis met jou!

Samen Jezus beleven, samen Jezus naleven

Als gemeente met een grote diversiteit aan mensen en achtergronden hebben wij een belangrijke gemene deler: de relatie met God en met elkaar. Om samen Gods gemeente te kunnen zijn, kijken wij voortdurend naar Jezus. We willen Zijn boodschap beleven en ook naleven. De Bijbel, het door God geïnspireerde Woord, geeft ons deze persoonlijke opdracht.

Kerk zijn: hoe doen we dat?

We zijn een gemeenschap van mensen die met elkaar betrokken zijn. We hebben respect voor elkaars opvattingen en geven de ruimte aan de beleving van het geloof. Onze prachtige kerk in het hartje van Zuidwolde is een belangrijke plek om samen ons geloof te vieren en te delen. Kerk-zijn is ook met elkaar leren en groeien in het geloof. Wat kun je concreet verwachten?

• Erediensten op zondagmorgen en tijdens kerkelijke feestdagen
• Kindernevendiensten en gezinsdiensten
• Themadiensten en aanbiddingsavonden voor jong en oud
• Verdiepingscursussen en catechisaties
• Kringen met deelnemers op wijkniveau

Ons kerkgebouw is ook beschikbaar voor andere kerkelijke doelen, denk aan inzegeningen van huwelijken, uitvaartdiensten of andere aan de kerk verbonden activiteiten.

Agenda

23 juni – mw. R. den Boon-Stapel

23 juni @ 09:30 - 10:30

30 juni – ds. A. Palland

30 juni @ 09:30 - 10:30

UITGELICHT

Ons project: Kinderhulp

In 2024 wil de diaconie zich, samen met de andere diaconieën van Zuidwolde, graag inzetten voor Kinderhulp.
Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. Zodat ook zij erbij horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind. We gaan ons richten op kinderen uit De Wolden.

Help je mee?

Nieuwsberichten

Updates over de kerkdiensten, activiteiten en ander gemeentenieuws ontvangen?

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF