Jaarproject 2023: groentekassen Armenië

In 2023 wil de diaconie zich, samen met de andere diaconieën van Zuidwolde, graag inzetten voor groentekassen voor arme mensen in Hartagyugh in Armenië.

De opbrengst kunnen ze niet alleen op hun eigen land laten groeien, maar het zaaigoed kunnen ze ook doorverkopen en hiermee zorgen voor extra inkomsten.

Hoe gaan we ondersteunen?

Wij zijn als gezamenlijke diaconieën druk bezig met de voorbereidingen en het bespreken hoe we via stichting Mensenkinderen de mensen in Hartayugh kunnen steunen. We houden je hier en via het kerkblad bij-Een graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en vorderingen.

Jaarproject steunen

Wil je een bijdrage overmaken? Dat kan op het rekeningnummer NL09 RABO 0376257946 van de diaconie van de Ontmoetingskerk onder vermelding van ‘diaconaal jaardoel 2023’.