Jaarproject 2021: Voedselbank Zuidwest-Drenthe

In 2021 wil de diaconie zich, samen met de andere diaconieën van Zuidwolde, graag inzetten voor de Voedselbank Zuidwest-Drenthe.
De keuze voor dit jaardoel is onder andere ingegeven door de stijgende armoede die zijn weerslag heeft op jong en oud, naast de gevolgen van de coronacrisis waardoor meer mensen afhankelijk zijn geworden van de voedselbank. De gemeenten Meppel, Hoogeveen, Westerveld en De Wolden vallen onder Voedselbank Zuidwest-Drenthe.

Hoe gaan we ondersteunen?

Wij zijn als gezamenlijke diaconieën druk bezig met de voorbereidingen en het bespreken hoe we Voedselbank Zuidwest-Drenthe kunnen ondersteunen in 2021. Niet alleen financieel, maar ook met gerichte acties en/of producten voor specifieke doelgroepen. Hoe het er precies uit gaan zien is afhankelijk van het verloop van de coronacrisis, maar we hopen elkaar halverwege het jaar fysiek te kunnen ontmoeten tijdens de acties.
We houden je hier en via het kerkblad Bij-Een graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en vorderingen.

Jaarproject steunen

Wil je nu alvast een bijdrage overmaken? Dat kan op het rekeningnummer NL09 RABO 0376257946 van de diaconie van de Ontmoetingskerk onder vermelding van ‘diaconaal jaardoel 2021’.