Jaarproject 2024: Kinderhulp

In 2024 wil de diaconie zich, samen met de andere diaconieën van Zuidwolde, graag inzetten voor Kinderhulp.

Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. Zodat ook zij erbij horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.

We gaan ons richten op kinderen uit De Wolden.

Help je mee? Maak via de website van Kinderhulp uw donatie over.

Hoe gaan we ondersteunen?

Als jaardoelcommissie hebben we al allerlei plannen om er een heel groot succes van te maken. De rummikubavonden en het walking dinner komen zeker terug.

We houden je hier en via het kerkblad bij-Een graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en vorderingen.

Jaarproject steunen

Wil je een bijdrage overmaken? Dat kan op het rekeningnummer  NL67RABO 0376 2064 62 van de diaconie Hervormde Gemeente Zuidwolde onder vermelding van ‘diaconaal jaardoel 2024’.