Ontdekken en groeien in geloof

Wat kun je kinderen al op jonge leeftijd meegeven over de boodschap van God? Hoe kun je tieners stimuleren in hun geloofsontwikkeling? Hoe wil jij als jongere  geïnspireerd worden in je geloof? Het kinder- en jeugdwerk van onze gemeente helpt je er graag bij. Investeren in de geloofsgroei vinden wij belangrijk. Wat is onze aanpak?

Samen Jezus beleven, samen Jezus naleven

Om vanuit de relatie met God en met elkaar gemeente te kunnen zijn, volgen wij Jezus. Wij willen kinderen en jongeren laten ontdekken wie zij volgens Jezus Christus zijn en wat zij mogen betekenen voor de wereld om hen heen. Om zo een discipel van Jezus te zijn. Hiervoor werken wij met Transform 2022, een praktisch discipelschapsproject van deze tijd.

Alles over de visie en missie van de Hervormde gemeente Zuidwolde lees je op de pagina Over ons.

Met Transform 2022 willen we heel tastbaar en praktisch het geloofsleven van onze jonge gemeenteleden laten groeien. Wij geloven dat wanneer één leven wordt geraakt door de liefde van God, er een hele transformatie plaatsvindt. Ook in het gezin, de omgeving en daarmee de gemeente dichtbij en veraf.

Wil je er meer over weten? Vraag het onze jongerenwerker.

Wat bieden we voor kinderen en jongeren?

We vinden het belangrijk dat elk kind en elke jongere God mag leren kennen, Hem vertrouwen, liefhebben en gehoorzamen. Met het kinder- en jeugdwerk bieden we een aantal manieren om hier samen aan te werken:

• Gezins-, themadiensten en jeugdkerk
• Kinderoppas
• Kindernevendiensten
• Kinder- en jeugdactiviteiten
• Catechisatie
• RoadMap aanbiddingsavonden

De aanbiddingsavonden en themadiensten zijn ter inspiratie voor de hele gemeente. Voor de data, ga naar de pagina kerkdiensten.

Zendingsproject in Peru

Zending is een belangrijk onderdeel van ons programma Transform 2022. Met hulp van de christelijke organisatie Compassion helpen we kinderen in Peru uit de armoede te komen. Dat doen we door moeder-kind-projecten financieel te ondersteunen met acties die we houden. Daarnaast kunnen gemeenteleden een kind, en daarmee zijn gezin, sponsoren. Interesse? Lees meer over het sponsorproject Peru.

Jeugdpastoraat

Als kerk zijn wij er ook om kinderen en jongeren te ondersteunen in de soms zo lastige levensgebeurtenissen die ze meemaken. Bijvoorbeeld bij ziekte, rouw, scheiding, onzekerheid, pesten, somberheid. Op een veilige plek je gedachtes en gevoelens delen kan met de jongerenwerker en jeugdouderlingen. Moeilijke momenten roepen geloofsvragen op. Juist dan willen wij met  kinderen en jongeren meelopen, om met hen te spreken over wie God voor hen in deze periode kan en wil zijn.

Meer informatie of contact

Meer informatie nodig over het kinder- en jeugdwerk? Wil jij wat met ons delen of zijn er wensen? Wij spreken je graag. Stuur een mail naar kindenjeugdwerk@hervormdzuidwolde.nl. Telefonisch kun je contact opnemen met Jeanette van Ommen, tel. 06-46141693.

Voor de kindernevendienst en de kinderactiviteiten, neem contact op met Christa Vroegindeweij, e-mail cw.vroegindeweij@gmail.com of tel. 0528-374079.

Voor de oppasdienst tijdens de kerkdiensten, neem contact op met Marije Schaafsma, marijeschaafsma12@gmail.com of tel. 06-11224073.