Dienstbaar zijn aan de samenleving

De diaconie van Hervormde gemeente Zuidwolde is het onderdeel van de kerk dat dienstbaar is aan de samenleving. Door ons in te zetten voor kwetsbare mensen dichtbij en ver weg, geven we concreet handen en voeten aan de Bijbelse boodschap. Je naaste liefhebben als jezelf betekent oog hebben voor anderen, voor de nood in de wereld en duurzaam zorgdragen voor de aarde en alles wat daarop leeft.

Voor wie zijn we er?

Iedereen die hulp nodig heeft door financiële problemen, ziekte of andere moeilijke omstandigheden, zowel individuen als groepen kunnen zich richten tot de taakgroep College Diaconie. We zijn er om mee te denken, praktische hulp te bieden of door te verwijzen naar de juiste instanties. Daarnaast ondersteunen we via acties, collectes en activiteiten gemeenteleden, inwoners en andere kwetsbare mensen wereldwijd.

Wat doet de diaconie?

Als taakgroep College Diaconie voeren we in opdracht van de kerkenraad en in samenwerking met andere taakgroepen zoals College van Kerkrentmeesters deze taken uit:

• Bieden van begeleiding en praktische hulp aan mensen met financiële problemen
• Organiseren van en deelnemen aan acties voor diaconale projecten en initiatieven, waaronder het jaarproject en de Kerstpakkettenactie
• Voorbereiden en uitvoeren van de collectes in de eredienst
• Sparen van postzegels en ansichtkaarten voor de zending
• Coördineren van de zondagse bloemengroet, Kerstgroet en Paasgroet
• Coördineren van de kerktelevisie
• Coördineren van vervoer van en naar de kerk

Bij een aantal diaconale acties, denk aan inzameling voor de Voedselbank en het jaarproject, werken we samen met de diaconieën van de Ontmoetingskerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Zuidwolde. We participeren daarnaast in het Diaconaal Verband De Wolden, een samenwerkingsverband van de diaconieën van alle 11 kerken in De Wolden.

Contact met de diaconie

Misschien wil je meer weten over onze werkzaamheden of acties in de komende tijd. Houd hiervoor de agenda en nieuwspagina in de gaten. Voor inzage in onze  jaarrekening, ga naar de ANBI-pagina.
Heb je vragen of misschien concrete hulp nodig? Neem contact op met het secretariaat of de penningmeester via e-mail diaconie@hervormdzuidwolde.nl of voorzitter Hans Huiskes, tel. 06-557911663. We kijken graag hoe we je van dienst kunnen zijn.