Zorgen voor de gemeentelijke bezittingen

De kerkrentmeesters zijn de beheerders van de gebouwen, ander onroerend goed en de financiën van onze gemeente. Wij zien het als onze Bijbelse taak om alles wat de gemeente bezit in goede orde te beheren of te besteden. Voor alle huidige en toekomstige generaties van de Hervormde gemeente Zuidwolde.

Beheer en onderhoud

De Hervormde gemeente Zuidwolde is eigenaar van de kerk met bijgebouw d’Olthof, de naastgelegen boerderij, de pastorie en enkele stukken grond. De kerkrentmeesters verzorgen hiervoor het dagelijks en groot onderhoud. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de werkzaamheden besteden we de werkzaamheden uit aan professionele bedrijven of verzorgen het (deels) met vrijwilligers.
Wil je als vrijwilliger ook meehelpen met onderhoudswerkzaamheden? Meld je dan aan via kerkrentmeesters@hervormdzuidwolde.nl.

Ruimte huren

De kerk, ontmoetingsruimte en vergaderruimtes in d’Olthof zijn beschikbaar voor verhuur voor zover het activiteiten met een kerkelijk doel of aan de kerk verbonden activiteiten betreft. Voor meer over de voorwaarden en mogelijkheden, ga naar de pagina Ruimteverhuur.

Financieel beheer: wat houdt het in?

Als College van Kerkrentmeesters voeren we het beheer over de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Een gezonde financiële situatie is belangrijk voor het gebruik van de kerk en gebouwen, het kunnen betalen van de predikant, kosters en de afdrachten aan de PKN. Wat valt concreet onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters?
• Verzorgen van de financiële administratie, inclusief de personele salarisadministratie
• Verzorgen van de jaarcijfers, mede vanwege de ANBI-status
• Verzorgen van de ledenadministratie
• Uitvoeren van de Actie Kerkbalans
• Voorbereiden en uitvoeren van de collectes in de eredienst
• Verkoop van collectebonnen
• Verhuur van ruimtes

Collectebonnen

Uitgifte collectebonnen

De collectebonnen kunt u bestellen en krijgt u vervolgens opgestuurd. Het werkt zo:
1. Geldbedrag overmaken naar de rekening van het College van Kerkrentmeesters (NL58 RABO 0376200901)
2. In de omschrijving aantallen/soort bonnen invullen met vermelding postcode en huisnummer.
3. De bonnen worden per post naar u opgestuurd.

Contact met de kerkrentmeesters

Meer over onze actuele werkzaamheden of acties is te volgen via de agenda en nieuwspagina. Inzage in financiële gegevens kunnen we geven via onze jaarrekening en begroting.
Voor vragen of meer informatie, neem contact op met onze secretaris Arie Jan Oudshoorn, e-mail kerkrentmeesters@hervormdzuidwolde.nl. We spreken je graag.