Over de Hervormde Vrouwengroep (HVG)

De Hervormde Vrouwengroep (HVG) van Zuidwolde is een zelfstandige vereniging binnen onze gemeente die al bijna 70 jaar bestaat. De doelstelling van de HVG is om vrouwen die zich willen laten inspireren door de bij­bel, de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen op allerlei ge­bied.

Onze ledengroep bestaat uit zo’n 80 jongere en oudere leden (50-80+). Zo’n 13 keer per seizoen komen we bij elkaar in d’Olthof. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar, zodat er voor eenieder iets aan bod komt wat aanspreekt. Het jaarprogramma wordt samengesteld door het bestuur dat bestaat uit 5 dames.

Jaarprogramma met bijeenkomsten en activiteiten

We bieden een gevarieerd programma aan waarin het christelijk geloof ons draag­vlak is. Daarnaast is gezelligheid en samen met elkaar iets delen en doen ook belangrijk. De avondbijeenkomsten bestaan uit:

  • een korte meditatie n.a.v. een Bijbelgedeelte
  • sprekers c.q. spreeksters met lezingen over uiteenlopende zaken
  • een enkele keer een discussie-, creatieve- of spelavond
  • met Kerst en Pasen een gezamenlijke viering met de plaatselijke vrouwenbeweging ‘Passage’

Een seizoen loopt van eind september tot en met april. In mei gaan we meestal een dag uit (busreis) en in augustus organiseren we een fietstocht. Het programma voor het seizoen 2022-2023 ziet er zo uit:

Interesse?

Wil jij je aansluiten of eerst meer informatie, neem dan contact op met mw. A. Eggink (secretaresse), tel.: 0528-201771, e-mail: hvgroep1951@gmail.com.